University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD

Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD

Department of General Agronomy
Office location: 6th Pavillion, 1st floor, room number 116
phone: +385 1 239 4089
e-mail: dbilandzija ( at ) agr.hr
Languages: croatian, english

Academic qualifications

 • 2011 - 2015: Ph.D.
  "Carbon dioxide emissions under different soil tillage treatments"
  University of Zagreb Faculty of Agriculture
  PhD in Biotechnology science, field: Agriculture, branche: Ecology and environment protection
 • 2000 - 2007: dipl.ing.agr.
  "Determination of soil reaction in different solutions"
  University of Zagreb Faculty of Agriculture
  (Study program: Fruit Growing, Viticulture and Enology)
 • 1996 - 2000: Gymnasium/High school
  V Gymnasium (Science and Mathematics Gymnasium), Zagreb

Employment and work experience

 • 2011 - : University of Zagreb Faculty of Agriculture
  Department of General Agronomy
 • 2009 - 2011: Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction
  Directorate for Climate and Ozone Layer Protection
 • 2008 - 2009: University of Zagreb Faculty of Agriculture
  Department of General Agronomy

Teaching

Research interests

 • Organic Agriculture
 • Agroclimatology
 • Climate Change and Agriculture
 • Agroecology
 • Modeling in Agriculture

Projects

scientific

Title Funding Status
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Croatian science foundation in progress
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 in progress
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu finished
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu finished
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS finished
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju finished
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS finished
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) finished

expert

Title Funding Status
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. in progress
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom finished
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave finished
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave finished
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede finished
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished