University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD

phone: +385 1 239 3625
e-mail: amatin ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Status
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Croatian science foundation in progress
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Croatian science foundation in progress
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 in progress
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 in progress
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu in progress
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu finished
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu finished
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu finished
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO finished
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS finished

expert

Title Funding Status
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished

Publications

Bibliography (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278115

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=72rb3c8AAAAJ