University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Prof. Ante Ivanković, PhD

Prof. Ante Ivanković, PhD

phone: +385 1 239 3991
e-mail: aivankovic ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu in progress
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu finished
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu finished
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu finished
Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji MZOS finished
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS finished

expert

Title Funding Status
Unapređenje komplementarnosti proizvodnje mlijeka i mesa kroz križanja Holštajna s mesnim pasminama goveda Suradnja s gospodarstvom finished
Uvođenje postupka praćenja boje junećeg mesa na liniji klanja Suradnja s gospodarstvom finished
Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished

Publications

Bibliography (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=215681

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=keMcioEAAAAJ