University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Prof. Milan Mesić, PhD

Prof. Milan Mesić, PhD

phone: +385 1 239 3956
e-mail: mmesic ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Status
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Croatian science foundation in progress
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu in progress
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ finished
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu finished
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu finished
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS finished
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS finished
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju finished

expert

Title Funding Status
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Other in progress
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb in progress
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom in progress
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Other finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Other finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Other finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Other finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Other finished
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Other finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom finished
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave finished
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave finished
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave finished
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede finished