University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Maja Veber Zgombić, mag. ing. agr.

phone: +385 1 239 4061
e-mail: mvzgombic ( at ) agr.hr

Projects

teaching

Title Funding Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond in progress