University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Prof. Tanja Gotlin Čuljak, PhD

phone: +385 1 239 3968
e-mail: tgotlin ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Status
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu in progress
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede in progress
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Croatian science foundation finished
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA finished
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu finished
Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika MZOS finished
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS finished

expert

Title Funding Status
Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu - neki aspekti vrtlarenja i edukacijski program za različite dobne skupine Suradnja s tijelima uprave in progress
Monitoring korisnih kukaca na SYN cvjetnom pojasu Suradnja s gospodarstvom finished
Uvođenje integrirane proizvodnje voća u Krapinsko-zagorsku županiju Suradnja s tijelima uprave finished
Implementacija cvijetnih pojaseva unutar tipičnih poljoprivrednih krajolika radi očuvanja bioraznolikosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristip suzbijanju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Suzbijanje puževa u povrću primjenom parazitskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished

teaching

Title Funding Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond in progress

Publications

Bibliography (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=210380