University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Prof. Josip Leto, PhD

Prof. Josip Leto, PhD

Department of field crops, forage and grassland
phone: +385 1 239 4079
e-mail: jleto ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Status
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Croatian science foundation in progress
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 in progress
Održiva proizvodnja i evaluacija biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu in progress
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu finished
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu finished
Ekološki prihvatljivo gospodarenje organskim gnojivima u proizvodnji krme MZOS finished
Vrednovanje održivih sustava proizvodnje krme u brdsko-planinskim područjima MZOS finished

expert

Title Funding Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave in progress
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished

Publications

Bibliography (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=218120

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=awOAElYAAAAJ&hl=hr