Scientific Research Projects BITSE

Scientific Research Projects

scientific

Title Funding Status
A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology COST in progress
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture COST in progress
Connecting European connectivity research COST in progress
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health COST in progress
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe COST in progress
Fire in the Earth System: Science & Society COST in progress
Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems COST in progress
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens COST in progress
Innovative approaches in pork production with entire males COST in progress
Sustainable control of grapevine trunk diseases COST in progress
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe COST in progress
Sustainable pollination in Europe - joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) COST in progress
3D mreže kompleksnih Ge-baziranih nanostruktura u staklima: svojstva i primjene Croatian science foundation in progress
Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima Croatian science foundation in progress
Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline Croatian science foundation in progress
DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze Croatian science foundation in progress
Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze Croatian science foundation in progress
Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja Croatian science foundation in progress
Erozija i degradacija tala Hrvatske Croatian science foundation in progress
Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka Croatian science foundation in progress
Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) Croatian science foundation in progress
Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice Croatian science foundation in progress
Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme Croatian science foundation in progress
Integrativna analiza signalnih puteva fitohormona uključenih u odgovor biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastoga gomolja krumpira (PotatoSignalHub) Croatian science foundation in progress
Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma Croatian science foundation in progress
Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija Croatian science foundation in progress
Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša Croatian science foundation in progress
Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša Croatian science foundation in progress
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Croatian science foundation in progress
Napredni deterministički i hibridni algoritmi na nizovima, sljedovima i stablima s primjenama u tehničkim znanostima i znanostima o životu Croatian science foundation in progress
Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu Croatian science foundation in progress
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Croatian science foundation in progress
Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja Croatian science foundation in progress
Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija Croatian science foundation in progress
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Croatian science foundation in progress
Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama Croatian science foundation in progress
Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta Croatian science foundation in progress
Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača Croatian science foundation in progress
Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.) Croatian science foundation in progress
Research of natural products and favours: chemical fingerprinting and unlocking the potential (NaPro-Flav) Croatian science foundation in progress
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu Croatian science foundation in progress
Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja Croatian science foundation in progress
Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava Croatian science foundation in progress
Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva Croatian science foundation in progress
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Croatian science foundation in progress
Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like Croatian science foundation in progress
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Croatian science foundation in progress
Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro Croatian science foundation in progress
Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske Croatian science foundation in progress
Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske Croatian science foundation in progress
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Croatian science foundation in progress
Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (Agrobioclim) Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost in progress
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi in progress
Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama EU programi in progress
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. in progress
Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu - TOLVIN Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) in progress
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 in progress
Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu EU programi in progress
Diversity of local big breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains Horizon 2020 in progress
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 in progress
Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources Horizon 2020 in progress
RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies EU in progress
Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap Horizon 2020 in progress
Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement Horizon 2020 in progress
Twinning Open Data Operational Horizon 2020 in progress
Grazing for wildfire prevention, ecosystem, service provision, nature conservation and landscape management LIFE+ in progress
Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects LIFE+ in progress
Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development LIFE+ in progress
Analiza i planiranje ruralnih krajobraza Sveučilište u Zagrebu in progress
Bioaktivni spojevi češnjaka iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja Sveučilište u Zagrebu in progress
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu in progress
Diversifikacija ruralne ekonomije i utjecaj na kvalitetu života u ruralnim područjima Sveučilište u Zagrebu in progress
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu in progress
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu in progress
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu in progress
Mogućnosti i oblici primjene optimiziranja proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Sveučilište u Zagrebu in progress
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu in progress
Određivanje hidrauličkih parametara i infiltracija tla opožarenih područja Sveučilište u Zagrebu in progress
Održanje kakvoće breskve i nektarine poslije berbe toplinskim tretmanom potapanja u toplu vodu Sveučilište u Zagrebu in progress
Održiva proizvodnja i evaluacija biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu in progress
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu in progress
Optimizacija rasporeda navodnjavanja određivanjem pedovarijabli Sveučilište u Zagrebu in progress
Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu in progress
Praćenje (istraživanje) stanja površinskih voda u melioracijskom području srednje posavine Sveučilište u Zagrebu in progress
Primjena WinFOLIA TM sustava u morfološkoj karakterizaciji listova voćnih i ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu in progress
Priprema, karakterizacija i primjena promotora biljnog rasta (gljivičnog biočimbenika) u uzgoju zelene salate (Lactuca sativa) i rajčice (Solanu lycopersicum) Sveučilište u Zagrebu in progress
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu in progress
Prostorne informacije u istraživanju domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu in progress
Rast i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna različitim izvorima proteina u ribljoj hrani MZO in progress
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu in progress
Sadržaj i antioksidacijska aktivnost fenolnih kiselina antocijanina zrna žutog kukuruza Sveučilište u Zagrebu in progress
Standardizacija molekularne dijagnostike uzročnika biljnih bolesti Sveučilište u Zagrebu in progress
Strukturna obilježja poslovanja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu in progress
Učinak recirkulacijskog sustava vode na performanse rasta i zdravstveni status riba Sveučilište u Zagrebu in progress
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu in progress
Upotreba mikrosatelitnih biljega kod bosiljka i dalmatinskog buhača Sveučilište u Zagrebu in progress
Uspostavljanje kolekcije kultiviranih biljaka u Herbariju ZAGR Sveučilište u Zagrebu in progress
Utjecaj biostimulatora na prinos i kvalitetu hidroponski uzgojene rajčice Sveučilište u Zagrebu in progress
Utjecaj ksenobiotika i stresora na autohtone životinjske vrste i njihove nusproizvode Sveučilište u Zagrebu in progress
Zadovoljstvo potrošača kupnjom svježeg mesa na domaćem tržištu Sveučilište u Zagrebu in progress
Aquatic Invasive Species in Europe Other in progress
Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California FP7 in progress
Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer membrane UKF i HRZZ in progress
European network of wildlife professionals - The Consortium ENETWILD European Food Safety Authority (EFSA) in progress
Gastrointestinal microbiota composition of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in native (China) and non-native (Croatia) environment MZO in progress
Genetics, Genomics and Evoluiton of prolific breeds of domestic sheep (Ovis aries) MZO in progress
Impact of long-term compost addition on trace metal behaviour in agricultural soils MZO in progress
In vitro razmnožavanje, krioprezervacija i kvantifikacija biološke aktivnosti plodova jagodastih vrsta voćaka i vinove loze MZO in progress
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu in progress
Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity FP7 in progress
Mikrobiota buraga i fecesa divljih preživača: longitudinalni odnos dobrobiti životinje i širenja patogenih bakterija MZO in progress
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede in progress
Naseljavanje, migracije, kondicija i prehrana ugrožene jegulje (Anguilla anguilla) u mediteranskim ekosustavima Hrvatske i Crne Gore Bilateralni, MZOS - Crna Gora in progress
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) in progress
Next-generation systematics of the south-eastern European genus Aurinia (Brassicaceae): evolution and phylogeography of an intricate plant group” MZO in progress
Northern Dinaric paleoclimate reconstruction based on high-resolution speleothem d18O analysis UKF i HRZZ in progress
Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala Javna ustanova "Nacionalni park Krka" in progress
Paper-based printed sensing technology and quality detection method for perishable food cold chain management and traceability MZO in progress
Profiliranje različitih sorti vina temeljem određivanja pojedinačnih tiola MZO in progress
Scientific practical base of microencapsulation of bioactive substances and principally new stimulators of plant development with the purpose of agricultural production intensification National Center of Science and Technology, The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan in progress
Simultaneously research of cultivation possibilities for strawberry in China and Croatia MZO in progress
Stanje raznolikosti potočne pastrve u vodama dunavskog sliva i ribarsko-konzervacijske implikacije MZO in progress
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka in progress
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond in progress
ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj in progress
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom in progress
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach COST finished
Sustainable production of high-quality cherries for the European market COST finished
Advances in Farm Animal Genomic Resources (GENOMIC RESOURCES) Croatian science foundation finished
Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica Croatian science foundation finished
Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja Croatian science foundation finished
Genetska osnova količne bioaktivnih hranivih tvari hrvatskih populacija graha Croatian science foundation finished
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Croatian science foundation finished
Taksonomija, ekologija i upotreba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj Croatian science foundation finished
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Croatian science foundation finished
Utvrđivanje genskih skupova i divergentnost lokalnih populacija crvene djeteline u odnosu na komercijalne kultivare Croatian science foundation finished
Agro-economic policy analysis of the new member states, the candidate states and the Countries of Western Balkan EU programi finished
Organics-Metals-Salts Interactions in Food Safety and Environment Protection: Combined Experimental and Modelling Approach FP7 finished
Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural Municipalities EU programi finished
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 finished
BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network IPA finished
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA finished
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ finished
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ finished
Analiza genetske raznolikosti autohtonih populacija životinja Sveučilište u Zagrebu finished
Analiza morfometrijskih svojstava u stočarstvu digitalnom fotografijom Sveučilište u Zagrebu finished
Antioksidacijski potencijal praha aronije Sveučilište u Zagrebu finished
Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja Sveučilište u Zagrebu finished
Bioaktivni spojevi i antioksidacijski potencijal bosiljka s tla i plutajućeg hidropona Sveučilište u Zagrebu finished
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu finished
Biotehnološko formiranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu finished
Biotehnološko formuliranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu finished
Brokula kao funkcionalna hrana MZO finished
Detekcija potencijalno toksičnih elemenata u tragovima i nitrata u otopini rizosfere te površinskim i podzemnim vodama Sveučilište u Zagrebu finished
Digitalizacija građe herbarijske zbirke ZAGR Agronomskog fakulteta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu finished
Dnevna aktivnost divljih dvopapkara u mediteranskom staništu: tipično ponašanje ili međuvrsno izbjegavanje? Sveučilište u Zagrebu finished
Doprinos prognoznih modela nicanja korova integriranoj biljnoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Dorada i prerada tržišno neprihvatljivog voća i povrća i njihova primjena u hrani životinja Sveučilište u Zagrebu finished
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrde tla u ratarstvu Sveučilište u Zagrebu finished
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu finished
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu finished
Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu finished
Fenotipska i genotipska karakterizacija bakterijskih kultura izoliranih iz različitih agroekosustava Sveučilište u Zagrebu finished
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice Sveučilište u Zagrebu finished
Fizikalno-kemijske i senzorske karakteristike meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) National finished
Fiziološka reakcija kukuruza na vodni stres Sveučilište u Zagrebu finished
Genetska raznolokost dubrovačke zečine (Centaurea ragusina L.) očuvanje i zaštita geofonda Sveučilište u Zagrebu finished
Genetska struktura divokoza u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na posljedice lovnog gospodarenja Sveučilište u Zagrebu finished
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu finished
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu finished
Identifikacija signala selekcije u genomu domaćih životinja pomoću visoko rezolutne genomske informacije Sveučilište u Zagrebu finished
Identifikacija stresora na autohtone životinjske vrste i utjecaj na nusprodukte njihova metabolizma Sveučilište u Zagrebu finished
Identifikacija uzročnika neistraženih bolesti voćaka, vinove loze i maslina na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu finished
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu finished
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu finished
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu finished
Istraživanje manje poznatih i neistraženih patogena smokve na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu finished
Izbor mikrobne kulture za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu finished
Izrada i primjena matematičkog modela standardizacije mlijeka u proizvodnji tradicionalnih sireva Sveučilište u Zagrebu finished
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu finished
Mikroinkapsulacija korisnih bakterija u poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu finished
Mikropropagacija kapara te poboljšanje genetske osnove pšenice i duhana Sveučilište u Zagrebu finished
Mogućnost primjene pepela iz biomase i efluenata stočarskih farmi na poljoprivrednih površinama Sveučilište u Zagrebu finished
Molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu finished
Morfološka i digitalna karakterizacija sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu finished
Morfološka i molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu finished
Načela krajobrazne arhitekture u tranziciji između održivog razvoja, klimatskih promjena i zelene gradnje Sveučilište u Zagrebu finished
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu finished
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu finished
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu finished
Nove tehnologije dorade i primjene stevije u poljoprivrednim proizvodima Sveučilište u Zagrebu finished
Nutritivna i zdravstvena vrijednost kultivirane vrste Urtica dioica L. Sveučilište u Zagrebu finished
Ocjena mjere poljoprivredne politike i analiza zadružnog povezivanja u sektoru ratarstva Sveučilište u Zagrebu finished
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu finished
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu finished
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu finished
Održivi sustavi proizvodnje žitarica Sveučilište u Zagrebu finished
Optimizacija roka žetve trave Mischantheus X Gigateus u odnosu na prinos i energetska svojstva Sveučilište u Zagrebu finished
Performansa rasta i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna alternativnim izvorima proteina u ribljoj hrani Sveučilište u Zagrebu finished
Poduzetničke sklonosti mladih poljoprivrednika Sveučilište u Zagrebu finished
Povećanje bioraznolikosti kroz evaluaciju uljarica i alternativnih kultura Sveučilište u Zagrebu finished
Povećanje vijabilnosti korisnih bakterija s potencijalom primjene u različitim agroekosustavima Sveučilište u Zagrebu finished
Primjena korisnih mikrobnih populacija u integriranoj poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu finished
Primjena molekularno-genetičkih metoda u analizi agrobioraznolikosti i oplemenjivanju poljoprivrednog bilja Sveučilište u Zagrebu finished
Primjena spektrofotometrijske metode određivanja tiola za dokazivanje patvorenja konzumnog mlijeka Sveučilište u Zagrebu finished
Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu finished
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu finished
Pripremne radnje za projekt primjene optimizacije proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Sveučilište u Zagrebu finished
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu finished
Procjena prirodne i inducirane varijabilnosti kod poljoprivrednih i aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu finished
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu finished
Proizvodnja muškatne tikve veće nutritivne vrijednosti Sveučilište u Zagrebu finished
Proučavanje variabilnosti germplazme pšenice, trešnje i rogača na fenotipskoj i molekularnoj razini Sveučilište u Zagrebu finished
Proučavanje varijabilnosti i nasljeđivanja gospodarski važnih svojstava u oplemenjivačkim populacijama poljoprivrednog bilja korištenjem klasičnih i molekularno-genetičkih metoda Sveučilište u Zagrebu finished
Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Razvitak i upotreba mikrosatelitnih biljega za bosiljak i dalmatinski buhač Sveučilište u Zagrebu finished
Razvitak mikrosatelitnih biljega upotrebom različitih pristupa: genomne knjižnice, sekvence EST i sekvenciranje sljedeće generacije Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj brzih i jednostavnih metoda za procjenu preradbenih osobina mlijeka i utvrđivanje autentičnosti sira Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj genetske varijabilnosti pšenice na abiotski stres, epigenska varijabilnost među populacijama crvene djeteline i samaklonovima pšenice i mikropropagacija ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj i primjena geostatističkih modela za obradu analitičkih podataka u praćenju okoliša Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj novih molekualrnih biljega i njihova primjena u agronomiji i biljnoj biologiji Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj novih molekularnih biljega i njihova upotreba u identifikaciji kultivara i populacijskoj genetici Sveučilište u Zagrebu finished
Razvoj održivih sustava proizvodnje i korištenja krme s travnjaka u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu finished
Reduciran način održavanja plodnosti tla u nasadu šljive i jabuke MZO finished
Reprodukcijske i mesne odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca i koza Sveučilište u Zagrebu finished
Revitalizacija, selekcija i mikropropagacija poljoprivrednih kultura za održivi i ekološki uzgoj Sveučilište u Zagrebu finished
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza i njegov utjecaj na probavljivost škroba Sveučilište u Zagrebu finished
Socioekonomski aspekti ekološke poljoprivrede Sveučilište u Zagrebu finished
Socioekonomski čimbenici razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu finished
Tehnološki potencijal autohtonih izolata bakterija mliječne kiseline izoliranih iz tradicijskih sireva Hrvatske Sveučilište u Zagrebu finished
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu finished
Učinak dehidriranih organskih gnojiva i biostimulatora na nutritivnu vrijednost muškatne tikve Sveučilište u Zagrebu finished
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu finished
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu finished
Uspješnost krioterapije u eliminaciji virusa na vinovoj lozi Sveučilište u Zagrebu finished
Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj ekoloških čimbenika na ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj ekoloških faktora na ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj fitogenih dodataka na kvalitetu jaja i zdravstveni status kokoši nesilica Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj folijarne gnojidbe na status i senzorna svojstva malvazije istarske Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj mikotoksina na sadržaj fenola i karotenoida u zrnu kukuruza Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj zavisnih ekoloških i antropogenih čimbenika na nativnu ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu finished
Utvrđivanje rezidua akaricida i patvorina u pčelinjem vosku Sveučilište u Zagrebu finished
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu finished
Važnost i mogućnosti primjene suvremenih održivih pristupa regulaciji urbanih i ruralnih prostora Sveučilište u Zagrebu finished
Zadovoljstvo potrošača kupnjom svježeg voća i povrća na domaćem tržištu Sveučilište u Zagrebu finished
Zaštita voda na hidromelioriranim poljoprivrednim površinama od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu finished
Zaštita, planiranje i upravljanje ruralnim krajobrazom Republike Hrvatske National finished
Abundance and diversity of bacteria of the genus Enterococcus in cheese products with multiple resistance against antibiotics MZO finished
Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja MZOS finished
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS finished
Biodiversity management in sustainable production of strawberries and cherries MZOS finished
Biodiverzitet i uporedna analiza morfoloških i molekularnih karakteristika gerplazme voćaka i vinove loze MZO finished
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu finished
Biološki aspekti u slatkovodnom ribarstvu i lovstvu MZOS finished
Biološki parametri nicanja korova za evaluaciju transfera modela Alertinf iz Italije u Hrvatsku Sveučilište u Zagrebu finished
Bioraznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja MZOS finished
Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj MZOS finished
Comparison of organic fish production in China and Croatia MZO finished
Data Flow System and Indicators to Enhance Integrated Management of Global Environmental Issues in Croatia Other finished
Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama Other finished
Doprinos državnih potpora ekonomskoj održivosti obiteljskih pojoprivrednih gospodarstava Sveučilište u Zagrebu finished
Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice MZOS finished
Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje MZOS finished
Ekološki prihvatljivo gospodarenje organskim gnojivima u proizvodnji krme MZOS finished
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu MZOS finished
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS finished
Estimation of effective population size and inbreeding from high-throughput genomic information MZO finished
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS finished
Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske MZOS finished
Fenotipska i genetska povezanost za svojstva kakvoće trupa i tkiva kod svinja MZOS finished
Fenotipska i molekularna karakterizacija prirodnih populacija rizobija koje noduliraju lucernu (Medicago sativa L.) Sveučilište u Zagrebu finished
Fish growth and health status when replacing fish meal with alternative protein sources in aquafeed MZO finished
Funkcionalni mliječni proizvodi od ovčjeg mlijeka MZOS finished
Genetička identifikacija i genetska varijabilnost sorti vinove loze i voćaka MZOS finished
Genetika, hranidba i uvođenje novih vrsta u akvakulturi Other finished
Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove MZOS finished
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS finished
Genetski i okolišni utjecaji na muznost i morfologiju vimena ovaca MZOS finished
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS finished
Horologija fitopatogenih gljiva na vrstama od posebne važnosti u flori Hrvatske MZOS finished
Hortikultura u odgoju i obrazovanju MZOS finished
Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje MZOS finished
Hranidbeni potencijal krmnih kultura za prehranu divljači MZOS finished
HRVATSKA BANKA BILJNIH GENA (HBBG) MZOS finished
Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama MZOS finished
Identifikacija samooporavljivih procesa u biološkim materijalima MZOS finished
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju finished
Impacts of soil water repellency on hydraulic characteristics under variable climate conditions: Experimental and modeling approach MZO finished
Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima Europski socijalni fond finished
Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika MZOS finished
Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke MZOS finished
Integrirani uzgoj krumpira na kiselim tlima Hrvatske MZOS finished
Kakvoća vode na melioriranim poljoprivrednim površinama i zaštita voda od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu finished
Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree Sveučilište u Zagrebu finished
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS finished
Korelacija tla Hrvatske sa Svjetskom referentnom osnovom za tlo MZOS finished
Korisne mikrobne zajednice u održivom uzgoju leguminoza MZOS finished
Korištenje granjevine i rozgve iz trajnih nasada kao energija za sušenje voća MZO finished
Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji MZOS finished
Kvantificiranje lateralnog i vertikalnog preferencijalnog toka na erozijom zahvaćenim brdskim obradivim površinama MZO finished
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS finished
Mikrobiološka kontrola kvalitete autohonih mekih i tvrdih ovčijih sireva MZOS finished
Mjesto i uloga informatike u razvitku poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske MZOS finished
Mogućnost uzgoja alternativnih žitarica u Republici Hrvatskoj MZOS finished
Molekularna i fitokemijska karakterizacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih autohtonih ljekovitih biljaka MZO finished
Molekulsko prepoznavanje biljnih regulatora rasta MZOS finished
Nove tehnologije u proizvodnji graška i grahorice za potrebe stočarstva MZOS finished
Nutritivna vrijednost plodovitog i suptropskog povrća MZOS finished
Obilježja izravnih kanala prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - rizici i potrebne investicije za njihovo uspješno funkcioniranje MZO finished
Održivi sustavi proizvodnje ratarskih kultura MZOS finished
Optimizacija čuvanja breskve i nektarine tretmanima poslije berbe MZOS finished
Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis) MZOS finished
Poduzetnički model ocjene konkurentnosti obiteljskih gospodarstava Other finished
Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze MZOS finished
Povećanje učinkovitosti istraživanja primjenom naprednih biometrijskih modela MZOS finished
Prag odluke za presijavanje kukuruza MZOS finished
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO finished
Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji tradicionalnih sireva u Crnoj Gori MZO finished
PROSTORNA VARIJABILNOST TOKSIČNIH METALA U POLJOPRIVREDNIM TLIMA HRVATSKE MZOS finished
Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu MZOS finished
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZOS finished
Razvoj modela za ocjenu državne intervencije u hrvatskoj poljoprivredi Other finished
Reakcija kultivara plodovitog povrća na sastav hranjive otopine MZOS finished
Rekurentna selekcija kukuruza na korištenje dušika i otpornost na antraknozu MZOS finished
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) finished
Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability UKF i HRZZ finished
Runs of homozygosity: detecting selection signatures in livestock populations MZO finished
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS finished
Scaling preferential flow processes in agricultural soils due to tillage and trafficking at the field scale Bilateralni, Program Hubert Curien "Cogito" finished
Smjernice za kontroliranu ishranu vinove loze i proizvodnju vina MZOS finished
Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava MZOS finished
SREDOZEMNI KRAJOBRAZ KAO ČIMBENIK IDENTITETA HRVATSKE njegova zaštita i razvoj MZOS finished
Standardizacija tradicionalnih sireva Hrvatske i Crne Gore MZOS finished
Strategije eliminacije genetskih defekata u selekcioniranim populacijama Other finished
Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika Other finished
Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite MZOS finished
The Comparative Study od Genus Cobitis from Croatia and China based on Morphological and Genetic Analysis MZO finished
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS finished
Uloga organskih gnojiva u ishrani vinove loze MZOS finished
Uloga višekratne primjene smanjenih dozacija herbicida u integriranoj zaštiti kukuruza od korova MZOS finished
Unutarsortna raznolikost vinove loze i unaprjeđenje klonske selekcije MZOS finished
Uporaba višekriterijske analize u poslovnom odlučivanju obiteljskog gospodarstva MZOS finished
Utilisation of high throughput genomic information in conservation genetics related to cattle populations MZO finished
UTJECAJ HERBICIDA I GNOJIVA NA KAKVOĆU VODA I TLA U HIDROMELIORIRANIM POVRŠINAMA MZO finished
Utjecaj hidrofobnosti tla na hidrauličke karakteristike pri promjenjivim klimatskim uvjetima: eksperimentalni i simulacijski pristup MZO finished
Utjecaj malčiranja i navodnjavanja kapanjem na tok vode i dinamiku nitrata u krškim uvjetima: primjena numeričkog modeliranja Sveučilište u Zagrebu finished
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje tla i voda MZOS finished
Utjecaj reakcije tla na dinamiku teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza MZOS finished
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS finished
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS finished
Važnost povezivanja zelenih sustava gradskih regija sa zaštićenim područjima prirode Sveučilište u Zagrebu finished
Vrednovanje održivih sustava proizvodnje krme u brdsko-planinskim područjima MZOS finished
Zaboravljene šumske voćkarice MZO finished
Zadružno organiziranje mladih poljoprivrednika u jačanju konkurentnosti poljoprivrede MZO finished
Zadružno organiziranje u jačanju konkurentnosti obiteljske poljoprivrede MZOS finished
Zaslanjivanje tla - dijagnostika, procesi i utjecaj na biljku MZOS finished
Zaštita kvaliteta krajobraza u politici ruralnog razvoja RH MZOS finished
Zaštita voda za održivi razvoj poljoprivrede pri gospodarenju hidromelioracijskim sustavima MZO finished
Tracking of pathogenic and beneficial microflora from fresh wild boar meat and fermented wild boar meat sausages produced by traditional procedures in Croatia and Austria MZO finished
Povijest poljoprivrede-prilozi za povijest gospodarstva Hrvatske MZOS finished

expert

Title Funding Status
CAP FOR YOU EU programi in progress
Analiza trenutnog stanja poljoprivrede i šumarstva na istraživanom prostoru općine Dvor kao podloge za izradu Agroekološke studije Other in progress
Gospodarska evaluacija autohtonih sorata Kastavštine s ciljem njihove revitalizacije Other in progress
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. in progress
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Other in progress
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Other in progress
Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2014. 2018. godina Other in progress
Monitoring zaslanjenje voda i poljoprivrednih tala na području doline Neretve od 2014. do 2018. Other in progress
Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora Other in progress
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb in progress
Procjena pogodnosti s mjerama uređenja dreniranog poljoprivrednog zemljišta za primjenu navodnjavanja u Republici Hrvatskoj Other in progress
Prostorna i vremenska distribucija onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima Other in progress
Specifikacija za zaštitu mesa turopoljske svinje Plemenita opčina turopoljska in progress
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško in progress
Herbicidni "Axial + partneri" pokus u 2019. Suradnja s gospodarstvom in progress
Istraživanje podrijetla i klonska selekcija kultivara Graševina (Vitis vinifera) Suradnja s gospodarstvom in progress
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom in progress
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom in progress
Postavljenje pokusa i istraživanje učinkovitosti Holcim-ovih proizvoda na prinos i kvalitetu kultura Suradnja s gospodarstvom in progress
Pre em i post em primjena herbicida IFT+TCM+CSA u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom in progress
Primjena gipsa, sumpora i organskog gnoja na melioriranim zaslanjeno-alkalnimtlima u dolini Raše Suradnja s gospodarstvom in progress
Projekt krajobraznog oblikovanja parka KBC Rijeka na k.č. 3188, k.o. Stari Grad, Rijeka (idejni do glavni projekt) Suradnja s gospodarstvom in progress
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom in progress
Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu - neki aspekti vrtlarenja i edukacijski program za različite dobne skupine Suradnja s tijelima uprave in progress
Ishođenje oznake zaštite izvornosti za „Dalmatinski med“ Suradnja s tijelima uprave in progress
Istraživanje i indentifikacija nove sorte vinove loze s područja Konavala Suradnja s tijelima uprave in progress
Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja - III faza Suradnja s tijelima uprave in progress
Izrada dokumentacije za zaštitu „Zagorskog bagremovog meda“ Suradnja s tijelima uprave in progress
Klonska selekcija kultivara Kraljevina (Vitis vinifera L) Suradnja s tijelima uprave in progress
Klonska selekcija kultivara Moslavac II faza projekta Suradnja s tijelima uprave in progress
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave in progress
Pametna poljoprivreda u Zagrebačkoj županiji - unaprjeđenje vinogradarske proizvodnje na području Zagrebačke županije primjenom preciznog vinogradarstva Suradnja s tijelima uprave in progress
Primjena mikorize u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Zagrebačke županije Suradnja s tijelima uprave in progress
Provedba programa ekološka karta garda Zagreba Grupa 2 Određivanje (uspostava monitoringa)kontaminacije tata za program Ekološka karta grada Zagreba) Suradnja s tijelima uprave in progress
Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. godini Suradnja s tijelima uprave in progress
Unapređenje tehnologije proizvodnje Škrleta primjenom registriranih klonova proisteklih iz projekta klonske selekcije Suradnja s tijelima uprave in progress
Održiva proizvodnja svinja na otvorenom na području Banovine VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Održive mjere gospodarenja tlom u ekeloškoj poljoprivrediza klimatske uvjete mediteranske Hrvatske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Povećanje konkurentnosti i osiguranje proizvodnje šećerne repe uvođenjem alternativnih i nepesticidnih metoda suzbijanja štetnika VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Primjena novih tehnologija s ciljem povećanja konkurentnosti uzgoja teladi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Proizvodnja mesa i jaja kokoši hrvatice na obiteljskim gospodarstvima Splitsko-dalmatinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi in progress
Geokronologija i evolucija sedre odabranih lokaliteta na području NP Krka Other finished
Izračun ekskrecijskih faktora za upravljanje gnojivom za svaku kategoriju domaćih životinja prema Eurostatovom upitniku za RH Other finished
Izrada elaborata Karta staništa i smjernice za održivo upravljanje staništima na području Značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Other finished
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) finished
Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija Other finished
Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija 2 Other finished
Klonska selekcija Žlahtine u 2016. godini Other finished
Krajobrazna osnova Nacionalnog parka Krka Other finished
Modernizacija kurikuluma za suvremen i održiv poljoprivredni sektor Other finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Other finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Other finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Other finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Other finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Other finished
Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2009. do 2014. godina Other finished
Obavljanje analize jaja na selen Other finished
Pedogeokemijsko vrednovanje sedimenata na kojem su se razvila tla Donje Neretve Other finished
Pješačka staza i nadstrešnica s pergolom na kampusu Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavni projekt – Arhitektonski projekt i Krajobrazno-arhitektonski projekt Other finished
Praćenje kvalitete tla i provedba ispitivanja uzoraka tla Other finished
Praćenje onečišćenja tla na 14 postavljenih mjernih postaja te utvrđivanje stupnja onečišćenosti u odnosu na početno stanje iz 2015. Other finished
Praćenje onečišćenja tla na 14 postavljenih mjernih postaja te utvrđivanje stupnja onečišćenosti u odnosu na početno stanje iz 2015. Other finished
Studija utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj Other finished
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Other finished
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Other finished
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Other finished
Usluge provođenja edukacije o ekeloškoj poljoprivredi Other finished
Utvrđivanje stupnja onečišćenosti biljnog materijala teškim metalima i organskim onečišćujućim tvarima (PAH-ovi i PBC) Other finished
Uzorkovanje tla s ciljem utvrrđivanja trenutnih fizikalnih i kemijskih značajki tla u istraživanom prostoru Other finished
Čimbenici potrošnje svježe ribe u hrvatskoj - primjena teorije planiranog ponašanja Suradnja s gospodarstvom finished
Djelotvornost entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom finished
Genetska indentifikacija udomaćenih sorata masline u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zadarsku županiju Suradnja s gospodarstvom finished
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s gospodarstvom finished
Inventarizacija sustava podzemne odvodnje na poljoprivrednim površinama u Republici Hrvatskoj, ocjena stanja i preporuke za obnovu i održavanje Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje herbicidnih programa za suzbijanje korova u šećernoj repi tvrtke Sladorana Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida ALISTER NEW, ATLANTIS STAR i MRB+DFF+FFA trvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje o mogućnosti upotrebe proizvoda KOKOADD u tovu hibridanih pilića Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje o mogućnosti upotrebe proizvoda KOKOADD u tovu hibridnih pilića Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje selektivnosti herbicida tvrtke Bayer u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje učinkovitosti proizvoda FBSi fert na fizikalne i kemijske značajke tla i usporedbe efikasnosti FBSi fert s drugim proizvodima na tržištu Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom finished
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom finished
Izotopna analiza ostataka starijih sedrenih barijera na području Roškog slapa Suradnja s gospodarstvom finished
Izrada agroekoloških analiza stanja tla na prostorima rudarskih objekata Suradnja s gospodarstvom finished
Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac - agronomski dio Suradnja s gospodarstvom finished
Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja područnog vrtića Rukavac na k.č. 421/4, k.o. Rukavac ,Donji Matulji Suradnja s gospodarstvom finished
Kemijska analiza tla, analiza lišća i ploda višnje Maraske na 212 ha površine na plantaži „Vlačine“ Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring korisnih kukaca na SYN cvjetnom pojasu Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom finished
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom finished
Očuvanje biljne raznolikosti livada i pašnjaka Ćićarije Suradnja s gospodarstvom finished
Okvirni ugovor za terensko istraživanje - djelotvornost insekticida za suzbijanje kukuruzne zlatice - BASF Croatia Suradnja s gospodarstvom finished
Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012 Suradnja s gospodarstvom finished
Procjena početnog stanja brojnosti divokoze na području NP Sjeverni Velebit i nadopuna akcijskog plana br. 17, Zaštita i praćenje stanja (monitoring) divokoze, mjerama za povećanje brojnosti Suradnja s gospodarstvom finished
Projekt poboljšanja prinosa i kvalitete ploda višnje Maraske, temeljem gnojidbenog pokusa, folijarne analize lišća te kemijske analize ploda na lokalitetu „Vlačine“ tijekom 2013 i 2014 godine Suradnja s gospodarstvom finished
Projekt zbrinjavanje rasola u Ogulinu Suradnja s gospodarstvom finished
Projektna dokumentacija sustava navodnjavanja Dalj Suradnja s gospodarstvom finished
Provjera djelotvornosti entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom finished
Raspoloživost sirovina u Hrvatskojza proizvodnju biogoriva s fokusom na bioetanol deuge generacije Suradnja s gospodarstvom finished
Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze - II faza Suradnja s gospodarstvom finished
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s gospodarstvom finished
Savjetodavna usluga u zaštiti voćnjaka Suradnja s gospodarstvom finished
Savjetodavne usluge i usluge uzgoja bilja za unapređenje poljodjelske proizvodnje Suradnja s gospodarstvom finished
Savjetodavne usluge s ciljem edukacije poljoprivrednika i vlasnika OPG-a te predstavnika poduzetnika čija je osnovna djelatnost poljoprivreda Suradnja s gospodarstvom finished
Standardizacija mesnih odlika krčke ovce s ciljem stvaranja preduvjeta za zaštitu krčke janjetine Suradnja s gospodarstvom finished
Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih i specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama Suradnja s gospodarstvom finished
Ugovor Belje d.d. Darda - savjetodavne usluge u zaštiti voćnjaka Suradnja s gospodarstvom finished
Unapređenje komplementarnosti proizvodnje mlijeka i mesa kroz križanja Holštajna s mesnim pasminama goveda Suradnja s gospodarstvom finished
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom finished
Usluga uzorkovanja i analize tla za ekspertizu Suradnja s gospodarstvom finished
Uspostavljanje testnih pčelinjaka u Republici Hrvatskoj : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju finished
Utjecaj hibrida kukuruza na proizvodnu kvalitetu kod peradi Suradnja s gospodarstvom finished
Utjecaj probiotika GP-2 na proizvodne rezultate tovnih pilića Suradnja s gospodarstvom finished
Utjecaj različitih vapnenih materijala na kemijska svojstva tla na rast i razvoj kupusa sorte „Ogulinac “. Suradnja s gospodarstvom finished
Uvođenje postupka praćenja boje junećeg mesa na liniji klanja Suradnja s gospodarstvom finished
"Prijava za upis na sortnu listu i umnažanje sjemena Varaždinske heljde" Varaždinska županija finished
Društveno-ekonomske i proizvodne pretpostavke za integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju na vodozaštitnom području grada Zagreba-ograničenja i mogućnosti Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačka županija Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačke županije Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave finished
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Lukač Suradnja s tijelima uprave finished
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave finished
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s tijelima uprave finished
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s tijelima uprave finished
Iindentifikacija i revitalizacija Privlačke maraštine (Vitis vinifera L) Suradnja s tijelima uprave finished
Izračun standarda outputa (SO koeficijenata) za poljoprivrednu proizvodnju u RH za razdoblje 2008. do 2012. godine za NUTS1 i NUTS2 Suradnja s tijelima uprave finished
Izračun vrijednosti SO koeficijenata za fine tuning postupak Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Slobodnica - Agronomski dio Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada kalkulacija troškova u Mjeri 14 Dobrobit životinja Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada kalkulacije troškova iz tipa operacije 4.4.4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada metodologije za izračun nacionalnih faktora i izračun emisija CH4 iz crijevne fermentacije domaćih životinja Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada pilot projekta sustava navodnjavanja drvenastih kultura (vinove lize i masline) na osvojenim krškim površinama na području Donje polje - Jadrtovac Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatanosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda za 2010. i 2011. godinu Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2013 Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2014 Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2015 Suradnja s tijelima uprave finished
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnostipoljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2012 Suradnja s tijelima uprave finished
Kalkulacije za mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 Suradnja s tijelima uprave finished
Klonska selekcija i osnivanje virus-tested matičnog nasada cv. Žlahtine Suradnja s tijelima uprave finished
Kontrola kvalitete matice pčela Suradnja s tijelima uprave finished
Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja Suradnja s tijelima uprave finished
Krajobrazno idejno rješenje – uređenje biciklističkog koridora istočnog dijela grada Zagreba Suradnja s tijelima uprave finished
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave finished
Osnivanje kolekcije autohtonih sorti (ampelovrt) Podregije Dalmatinska zagora Suradnja s tijelima uprave finished
Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina - proizvodnja soka i sirupa od jabuka i kupina te proizvodnja džema od kupina Suradnja s tijelima uprave finished
Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina - proizvodnja vina od jabuka i kupina Suradnja s tijelima uprave finished
Poboljšanje kakvoće vina Kraljevina folijarnom primjenom makro i mikro elemenata Suradnja s tijelima uprave finished
Poboljšanje kvalitete grožđa i vina temeljem folijarne analize te kemijske analize vina Malvazije istarske na lokalitetu Brtonigla Suradnja s tijelima uprave finished
Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini - (Grupa B - ribolovno područje Sava) Suradnja s tijelima uprave finished
Prijedlog primjene FADN podataka u analizi ekonomike proizvodnje prema sektorima proizvodnje na razini RH i na razini regija, kao i usporedbe ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja poljop Suradnja s tijelima uprave finished
Prijedlog primjene FADN podataka u financijskom menadžmentu i analizi proizvodnih i financijskih rizika gospodarstva s konkretnim primjerima za svaki sektor proizvodnje Suradnja s tijelima uprave finished
Primjena mikorizne biotehnologije u vinogradu Suradnja s tijelima uprave finished
Primjena plinske kromatografije u analizi kakvoće meda prije i nakon zagrijavanja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju finished
Program praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015 Suradnja s tijelima uprave finished
Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2016 Suradnja s tijelima uprave finished
Pružanje konzultantskih usluga izračuna SO koeficijenata 2013 (za razdoblje od 2011. do 2015. godine) Suradnja s tijelima uprave finished
Razvoj agro-turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Suradnja s tijelima uprave finished
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji Suradnja s tijelima uprave finished
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadraskoj županiji Suradnja s tijelima uprave finished
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadrskoj županiji Suradnja s tijelima uprave finished
Revizija kalkulacija za M10 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 Suradnja s tijelima uprave finished
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s tijelima uprave finished
Savjetovanje, predavanje, stručna pomoć pri ustroju mini laboratorija za tlo Suradnja s tijelima uprave finished
Strateška studija za razvoj poljoprivredne proizvodnje Kaznionice u Valturi Suradnja s tijelima uprave finished
Suvremena proizvodnja ljekovitog bilja i povrća u Zagrebačkoj županiji Suradnja s tijelima uprave finished
Unapređenje proračuna emisije NH3, CH4 i N2O iz sektora gospodarenjastajskim gnojem i izrada nacionalnih faktora Suradnja s tijelima uprave finished
Unaprjeđenje uzgojno-tehnoloških postupaka u proizvodnji ovčjeg mesa i mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima grada Bjelovara Suradnja s tijelima uprave finished
Utjecaj epidemiologije bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelinjih zajednica Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju finished
Utjecaj folijarne gnojidbe aminokiselinama na kakvoću vina Kraljevina Suradnja s tijelima uprave finished
Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju finished
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave finished
Uvođenje integrirane proizvodnje voća u Krapinsko-zagorsku županiju Suradnja s tijelima uprave finished
Uzgoj lisnatog povrća sustavom plutajućih kontejnera Suradnja s tijelima uprave finished
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatsko zagorja - II faza Suradnja s tijelima uprave finished
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Ozaljsko-vivodinskog vinogorja Suradnja s tijelima uprave finished
Alternativna proizvodnja svinjskog mesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Aplikacija mikrobnih kultura u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje tradicionalnih kobasica od divlje svinje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Evaluacija aromatskog i polifenolnog potencijala autohtonih sorata vinove loze u postupku klonske selekcije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Implementacija cvijetnih pojaseva unutar tipičnih poljoprivrednih krajolika radi očuvanja bioraznolikosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Implemetacija najsuvremenijih sustava navodnjavanja na području Zagrebačke župaanije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti u lovnom turizmu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Inovativna tehnologija ukontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Integrirana proizvodnja svinja na šaranskim ribnjacima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Integrirana zaštita od žičnjaka u uvjetima klimatskih promjena i novih spoznaja VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Jabučna vina kao čimbenik povećanja konkurentnosti proizvodnje jabuke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Kontrola kvalitete sireva na tržištu u cilju povećanja konkurentnosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Mikrobna biotehnologija u funkciji povećanja konkurentnosti proizvodnje graha VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Mogućnost proizvodnje desertnih vina u sjevernoj Dalmaciji VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Mogućnosti gospodarskog vrednovanja vune u Hrvatskoj VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede finished
Organski malčevi u održivoj proizvodnji salate VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Poboljšanje kvalitete sadnog materijala višnje Maraske zdravstvenom selekcijom i genetičkom evaluacijom VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Primjena bisex atraktanata u praćenju i suzbijanju jabukova savijača u Međimurju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Primjena nutraceutika u pčelarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Primjena ultrazvuka u uzgoju svinja na obiteljskim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Procjena uzgojnih vrijednosti svinja na obiteljskim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Proizvodnja krumpira unatoč karantenskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Revitalizacija lokalnih sorti heljde za uzgoj na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sjeverozapadne Hrvatske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Revitalizacija uzgoja "Banijske šare" svinje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristip suzbijanju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Standardizacija kvalitete i zdravstvene ispravnosti jagoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Suvremene tehnologije sušenja šljive uz uštedu energije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Suvremene tehnologije uzgoja trešnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Suzbijanje puževa u povrću primjenom parazitskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Tehnika uzgoja i ubiranja jagodastog voća VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Učinak terroira i biogeih elemenata na kvaliteteu i konkurentnost Malvazije Istarske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Unaprjeđenje dohotka pčelara Gacke biotehničkom zaštitom i proizvodnjom meda gorske livade VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Unaprjeđenje tehnologije proizvodnje kozjeg mlijeka utvrđivanjem fiziološkr granice koncentracije uree VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Upravljanje zdravljem stada s ciljem povećanja konkurentnosti i očuvanja okoliša u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Utjecaj artritisa encefalitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Utjecaj suše na proizvodnost i zdravlje mliječnih krava VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Uvođenje autohtone ljekovite biljke Arnica Montana u poljoprivrednu proizvodnju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Uvođenje nove tehnike sušenja za proizvodnju čipsa od jabuke VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Uzgoj dravske guske na gospodarstvima Varaždinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished
Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi finished

development

Title Funding Status
Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and Management Horizon 2020 in progress
Centar za sigurnost i kvalitetu hrane Europska unija, Europski fond za regionalni razvoj in progress

teaching

Title Funding Status
AGRofood sustainable gOalS Erasmus+ in progress
Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) Erasmus+ in progress
Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture Erasmus+ in progress
Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEA Erasmus+ in progress
INnovative educaTion foR sustaInable eNtrepreneurShip In Life sCiences Erasmus+ in progress
Mooc in Enology aimed at Reinforcing competences applying Game-based approach and Olfactive learning for the wine tasting European Commission in progress
Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching Erasmus+ in progress
Waste Education Initiative Erasmus+ in progress
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond in progress
Internationalizing CASEE network by introducing innovative mobility activities and defining quality criteria Other in progress
Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe III Other in progress
Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju Europski socijalni fond in progress
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF in progress
International University Cooperation on Land Protection In European-Asiatic Countries Erasmus+ finished
International joint Master degree in Plant Medicine EU programi finished
An Examination of Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment for Persons with Disabilities in Matters Relating to Vocational Education and Training Other finished
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region Other finished
Transferring Methods for Validation of Informal Learning to VET Institutions in the Field of Sustainable Agriculture Other finished