Study programme

Osnove agrarne zoologije (26687)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 18
Laboratory exercises 2
Practicum 2
Seminar 4
Field exercises 4
Lecturer
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Grading
Sufficient (2) 74%
Good (3) 80%
Very good (4) 88%
Excellent (5) 96%

Course coordinator

Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD

Course description

Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.
Sistematika i biologija životinja. Pregled svih koljena životinjskog carstva, uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju.
Mikroskopiranje.
Sekcija životinja.
Rad s preparatima u praktikumu.
Seminarski rad.
Terenske vježbe u konjičkom klubu, u prirodoslovnom muzeju te u zoološkom vrtu.

Type of course

General competences

Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja Kolokvij, parcijalni ispit
Iskazati značaj evolucije i dokaze za nju Usmeni
Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa životinjama Usmeni
Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije i njihovu ulogu u poljoprivredi Parcijalni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave prema rasporedu i u predviđenom broju sati. Vođenje evidencije o prisutnosti studenata u nastavi, uspješnosti studiranja i postignutim rezultatima. Preporuka udžbenika, priručnika i drugih oblika informacija koji su dostupni studentima. Održavanje ispita za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima. Održavanje konsultacija sa studentima u cilju savladavanja studijskog programa. Organiziranje terenske nastave za studente. Mentorstvo studentima pri izradi završnih radova.

Students' obligations

Ispunjavati nastavne i predispitne obaveze. Pohađati nastavu utvrđenu nastavnim planom i programom.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Međuispit 44 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1,3
2. Međuispit 44 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1,3
Usmeni ispit 12 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 30 0,4
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja Do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Parcijalni ispit 1 Protozoa, Parazoa, Platodes, Cnidaria, Ctenophora, Aschelminthes, Nemertina, Mollusca, Oligomeria, Annelida, ostali Polymeria, Arachinda, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda Od 7. tjedna do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Parcijalni ispit 2 Chordonia, Anamnia, Reptilia, Aves, Mammalia Od 9. tjedna do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Usmeni ispit Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja Kroz ispitne rokove

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje.
 2. Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.
 3. Protozoa, Parazoa, Platodes.
 4. Cnidaria, Ctenophora, Aschelminthes, Nemertina, Mollusca, Oligomeria.
 5. Annelida, ostali Polymeria, Arachinda, Crustacea.
 6. Myriapoda, Hexapoda.
 7. Chordonia, Anamnia.
 8. Reptilia, Aves.
 9. Mammalia.
 10. Mikroskopiranje i sekcija životinja.
 11. Rad s preparatima u praktikumu.
 12. Terenske vježbe u prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu.
 13. Terenske vježbe u konjičkom klubu.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obligatory literature

 1. Treer, T., Tucak, Z. (2004.): Agrarna zoologija, Školska knjiga, Zagreb
 2. Treer, T., Odak, T., Piria, M. (2001.): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja, Agronomski fakultet, Zagreb

Recommended literature

 1. Oštrec, Lj. (1998.): Zoologija, Zrinski, Čakovec
 2. Matoničkin, I., Erben, R. (2004.): Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb
 3. Matoničkin, I.,Habdija, I., Primc-Habdija, B. (1998.): Beskralješnjaci I &amp; II, Školska knjiga, Zagreb
 4. Garms, H., Borm, L. (1981.): Fauna Evrope, Mladinska knjiga, Ljubljana
 5. Dorit, R. L., Walker, W. F., Barnes, R. D. (1991.): Zoology, Saunders College Publishing, Philadelphia

Similar course at related universities

 • Agricultural Zoology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Zoology, University of Hohenheim, Germany
 • Zoologie, BOKU, Wien, Austria