Study programme

Osnove botanike (143893)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 16
Practicum 12
Seminar 2
Lecturer
Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Ivica Ljubičić, PhD
Assoc. Prof. Dubravka Dujmović Purgar, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Obavljene nastavne obaveze („potpis“ predmetnog nastavnika u indeksu) podrazumijevaju redovito izvršavanje obaveza na predavanjima i vježbama te položen Kolovij iz poznavanja bilja. Navedene obaveze uvjet su pristupanju ispitu.
Pohađanje nastave je obavezno, a mogu se opravdati najviše dva (2) izostanka s predavanja i dva (2) izostanka s vježbi.

Course coordinator

Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD
Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD

Course description

Predmet obuhvaća širok pregled opće botanike. Stečena znanja neophodno su potrebna u daljnjem studiju.

Type of course

General competences

Predmet omogućuje stjecanje temeljnih spoznaja o anatomskim i morfološkim značajkama biljaka.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti i opisati najbitnija anatomska i morfološka obilježja kormofitskih biljnih organizama aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prepoznati najčešće samonikle i kultivirane biljke aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja, usmeni ispit
primijeniti stečena znanja o anatomskim i morfološkim značajkama biljaka u procesu njihove determinacije aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave, održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje testova znanja i ispita tijekom semestra i ispitnih rokova.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, polaganje testa znanja tijekom semestra te ispita u ispitnom roku.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi. Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše. 28 30 1
Test znanja (Kolokvij iz poznavanja bilja) 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 15 0,5
Završni ispit 90% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
45 1,5
Ukupno 100% 30 90 3

Obavljene nastavne obveze („potpis“ predmetnog nastavnika u indeksu) podrazumijevaju redovito izvršavanje obveza na predavanjima i vježbama te položen Kolokvij iz poznavanja bilja.
Navedene obveze uvjet su pristupanju ispitu.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi U svim oblicima nastave prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje, većinom putem rasprave o pojedinim temama. Tijekom semestra. Nema nadoknade.
Test znanja (Kolokvij iz poznavanja bilja) Kolokvij iz poznavanja bilja. Prepoznavanje najčešćih samoniklih i kultiviranih biljaka. Tijekom semestra. Tijekom semestra još dva roka za nadoknadu. Po jedan rok tjedan dana prije početka jesenskog i zimskog ispitnog roka.
Završni ispit Usmeni ispit. Ispitni rokovi.

Weekly class schedule

 1. Anatomija - broj i starost biljaka, veličine i oblici biljnih stanica, struktura eukariotske biljne stanice (jezgra, diobe jezgre i stanice)
 2. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (mitohondriji, plastidi, ribosomi, vakuole, citoplazma)
 3. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (biomembrane, plazmalema, endoplazmatski retikulum, diktiosomi, stanična stijenka)
 4. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (tvorna i trajna staničja)
 5. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (anatomija lista, stabljike i korijena)
 6. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (list: morfologija, preobrazbe listova)
 7. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (stabljika: morfologija, posebni tipovi podzemnih i nadzemnih stabljika, preobrazbe stabljike)
 8. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (korijen: morfologija, preobrazbe korijena)
 9. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (morfologija cvijeta)
 10. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (raspodjela cvatova)
 11. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (plodovi: morfologija i raspodjela)
 12. Osnove sistematike - papratnjače, sjemenjače (morfologija i sistematika)
 13. Osnove sistematike - morfološke značajke golo- i kritosjemenjača te njihov ekološki i gospodarski značaj
 14. Osnove sistematike - jednosupnice (obilježja i predstavnici porodice Poaceae)
 15. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Asteraceae, Fabaceae i Brassicaceae)

Obligatory literature

 1. Interna skripta (Merlin-sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Bresininsky, A., Körner, C., Kadereit, J. W., Neuhaus, G., Sonnewald, U., Strasburger’s Plant Sciences: Including Prokaryotes and Fungi, Springer, 2013.
 2. Nikolić, T., Morfologija biljaka: razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava, Alfa, Zagreb, 2017.

Similar course at related universities

 • Allgemeine Botanik, Universität für Bodenkultur Wien
 • Grundlagen der Botanik, Universität Hohenheim Stuttgart