Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Agrarna ekonomika (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj studijskog programa Agrarna ekonomika je pružiti polaznicima najsuvremenija znanja iz multidisciplinarnog područja u kojem su objedinjene teme iz agronomije i ekonomije. U okviru navedenog podciljevi programa su upoznati studente s ulogom poljoprivrede i prehrambene industrije u gospodarskom razvoju, razviti kod polaznika sklonost prema poduzetništvu ruralnog prostora, te ih potaknuti na kritičnost u evaluaciji mjera agrarne i ruralne politike. Naglaskom na praktične vještine omogućena je primjenjivost znanja iz menadžmenta i marketinga u pokretanju i vođenju vlastitog poslovanja te zapošljivost u tijelima lokalne uprave i samouprave na radna mjesta iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agrarne ekonomike (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 27.50
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Osnove agrarne zoologije (26687)
Tomljanović, T.
R1 30
(18+8+4)
1.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Uvod u mikroekonomiju (169199)
Šakić Bobić, B.
R1 60
(35+10+15)
1.
6.00 Osnove agrikulture (169745)
Bogunović, I.
R1 60
(48+6+6)
1.
6.00 Agrikulturna kemija (63907)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Uvod u poslovnu matematiku (169200)
Kolarec, B.
R1 60
(48+12+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 33.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uvod u makroekonomiku (98333)
Grgić, I.
R1 60
(32+8+20)
2.
6.00 Ratarstvo (98087)
Butorac, J.
R1 60
(33+24+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
3.00 Osnove botanike (143893)
Bogdanović, S.
R1 30
(16+12+2)
2.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
2.
6.00 Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)
Skendrović Babojelić, M.
R1 60
(28+28+4)
2.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Kasap, A.
R1 60
(50+10+0)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 33.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Poslovna statistika 1 (132786)
Kolarec, B.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Računovodstvo u poljoprivredi (98089)
Očić, V.
R1 60
(30+24+6)
3.
6.00 Ekonomika prehrambene industrije (143836)
Hadelan, L.
R1 60
(44+8+8)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987)
Franić, R.
R1 60
(40+0+20)
3.
3.00 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)
Grgić, Z.
R1 30
(15+10+5)
3.
6.00 Tržište u agrobiznisu (185431)
Cerjak, M.
R2 60
(30+10+20)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 27.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)
Njavro, M.
R1 60
(28+18+14)
4.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
4.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
4.
6.00 Agrarna i ruralna politika 1 (132791)
Mikuš, O.
R1 60
(30+0+30)
4.
3.00 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu (26531)
Mikuš, O.
R1 30
(18+0+12)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14405
    => Required number of ECTS credits: max 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Melioracije u poljoprivredi (143828)
Šimunić, I.
R1 30
(20+8+2)
5.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
5.
3.00 Uvod u opću mikrobiologiju (143821)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 30
(20+10+0)
5.
6.00 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme (143832)
Filipović, D.
R1 60
(30+25+5)
5.
6.00 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (169204)
Mihaljević Žulj, M.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (26763)
Maletić, E.
R1 60
(40+16+4)
5.
6.00 Mlinske sirovine (143834)
Jukić, Ž.
R1 60
(44+12+4)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990)
Čurik, I.
R1 60
(48+12+0)
5.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
5.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
5.
6.00 Mlijeko i mliječni proizvodi (185432)
Antunac, N.
R1 60
(32+28+0)
5.
6.00 Mediteransko voćarstvo (143829)
Benčić, Đ.
R1 60
(34+18+8)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
ECTS  Elective course: Group 14406
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Agroturizam (143835)
Grgić, I.
R1 60
(34+18+8)
5.
6.00 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici (156989)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+10+20)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (197683)
Bilandžija, D.
R1 60
(36+12+12)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Agrarna ekonomika (131660)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Agrarna ekonomika (143859)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt- Agrarna ekonomika (143860)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (173818)
Mesić, M.
R1 30
(10+10+10)
6.
ECTS  Elective course: Group 14407
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)
Kovačić, D.
R1 60
(48+0+12)
6.
6.00 Linearno programiranje u ekonomskim analizama (132933)
Ninčević, M.
R1 60
(40+14+6)
6.
3.00 E-marketing u agrobiznisu (132811)
Cerjak, M.
R2 30
(16+4+10)
6.
ECTS  Elective course: Group 14408 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Vinogradarstvo 2 (143857)
Kozina, B.
R1 60
(24+30+6)
6.
6.00 Voćarstvo 2 (169744)
Duralija, B.
R1 60
(26+26+8)
6.
6.00 Gospodarenje travnjacima (143840)
Leto, J.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja (143841)
Žutić, I.
R1 60
(30+24+6)
6.
6.00 Primjena ukrasnog bilja (143853)
Poje, M.
R1 60
(30+6+24)
6.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje svinja (143856)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
6.
3.00 Primijenjena herbologija (169205)
Barić, K.
R1 30
(20+10+0)
6.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
6.
6.00 Upravljanje farmom (143854)
Konjačić, M.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Govorničke vještine (26216)
Varošanec-Škarić, G.
R1 30
(6+0+24)
6.
6.00 Ribarstvo (26430)
Matulić, D.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje goveda (197684)
Ivanković, A.
R1 60
(34+22+4)
6.