Study programme

Diplomski rad-seminar (160350)

ECTS 2.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 20
Seminar 20
Associate teacher for seminars
Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Ivan Pejić, PhD
Prof. Đurđica Žutinić, PhD
Assoc. Prof. Aleksandra Bensa, PhD
Assist. Prof. Goran Andlar, PhD
Assist. Prof. Kristina Kljak, PhD
Grading
Predmet priprema studenta za prijavu i izradu diplomskog rada i ne ocjenjuje se.

Course coordinator

Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Marija Pecina, PhD

Course description

Diplomski studij završava polaganjem svih ispita, ispunjavanjem svih studentskih i ostalih obveza propisanih studijskim programom studija te izradom i javnom obranom diplomskog rada.

Svrha predmeta Diplomski rad – Seminar je pripremiti studenta prijavu teme i izradu diplomskog rada. Student će se upoznati sa svim bitnim aspektima u procesu izrade diplomskog rada – od prijave teme do javne obrane rada.
Teme koje se obrađuju: Pojam i svrha diplomskog rada. Akademska čestitost. Struktura i sadržaj diplomskog rada – osnovna poglavlja i kako ih pisati. Postupak i pisanje prijave teme – osnovna poglavlja i kako ih napisati. Koraci u istraživačkom radu. Jezik i stil pisanja diplomskog rada. Pravila citiranja i izrada popisa literature. Tehničko oblikovanje rada. Prezentacija diplomskog rada – vizualna i usmena.

Predmet je preduvjet za završetak diplomskog studija

Type of course

General competences

Predmet Diplomski rad – Seminar:
- osposobljava studente za izradu diplomskog rada – od prijave teme do javne obrane rada;
- razvija sposobnost kritičkog razmišljanja i primjene metodologije znanstvenog rada;
- priprema studente za lakše praćenje stručnih i znanstvenih radova;
- je preduvjet za završetak diplomskog studija.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odabrati temu diplomskog rada i napisati prijavu teme - seminarski rad
Isplanirati izradu diplomskog rada - seminarski rad
Primijeniti metodologiju pisanja diplomskog rada - seminarski rad
Prezentirati svoj diplomski rad - seminarski rad
Steći konačan i temeljni preduvjet za završetak diplomskog studija - seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i organiziranje seminarske nastave, konzultacije te pomoć pri izradi seminarskih radova.
Za pojedine studijske programe nastavu izvode različiti profesori.

Students' obligations

Pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravama, izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Redovito pohađanje nastave 8 8 0,5
Izrada i prezentacija seminarskog rada 12 52 1,5
Ukupno 20 60 2

Predmet priprema studenta za prijavu i izradu diplomskog rada i ne ocjenjuje se.

Weekly class schedule

 1. Pojam i svrha diplomskog rada. Akademska čestitost. Struktura i sadržaj diplomskog rada – osnovna poglavlja i kako ih pisati.
 2. Postupak i pisanje prijave teme – osnovna poglavlja i kako ih napisati. Koraci u istraživačkom radu.
 3. Jezik i stil pisanja diplomskog rada. Pravila citiranja i izrada popisa literature. Tehničko oblikovanje rada.
 4. Prezentacija diplomskog rada – vizualna i usmena.
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Diplomski rad:
  - Upute za izradu diplomskog rada 2019. (pdf)
  - Predložak za pisanje diplomskog rada 2019. (docx)
  - Predložak za prezentaciju diplomskog rada 2019. (pptx)
  - Zapisnik o diplomskom radu (doc)
  - Obrazac za prijavu teme diplomskog rada (doc)

  - Dostupno na:
  http://www.agr.unizg.hr/hr/category/dokumenti/200
  > Diplomski rad
 2. 929838.Prirucnik_Citiranje-u-digitalnom-okruzenju.pdf
  > www.bib.irb.hr › 929838 › download ›
 3. Baždarić et al. 2009 Plagiranje_kao_povreda_znanstvene_i_akademske_cestitosti.
  > https://hrcak.srce.hr/38691
 4. Bilić Zulle L. 2007. Znanstvena čestitost– temelj postojanja i razvoja znanosti.
  > https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28225
 5. prirucnik_online-baze.pdf
  > onlinebaze.irb.hr › files › 1_prirucnik_online-baze