Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Agrobiznis i ruralni razvitak (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj studija Agrobiznis i ruralni razvitak je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, kako bi mogli interpretirati gospodarske i društvene uloge koje agrobiznis i ruralni razvitak imaju u domaćem i međunarodnom kontekstu, definirati čimbenike uspješnosti agrarne i ruralne politike, menadžmenta i marketinga te financijskog uspjeha poslovnih sustava u agrobiznisu. Cilj je osposobiti studente za primjenjivanje indikatora za mjerenje ruralnosti, boniteta poslovanja i isplativosti ulaganja, metoda napredne inferencijalne statistike, upravljanja troškovima, kontrole i ocjene efikasnosti projekata te socio-ekonomskih i upravljačkih metoda u rješavanju problema i poslovnom odlučivanju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova u području agrobiznisa i ruralnog razvitka, jer posljednjih godina povećane su potrebe tržišta za specijalistima za menadžment i marketing u poljoprivredi koji mogu voditi stručne i znanstvene, domaće i europske projekte i studije, a državna i lokalna uprava i samouprava traže stručnjake za agrarnu politiku i ruralni razvoj.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Istraživanje tržišta (132881)
Kovačić, D.
R1 60
(40+0+20)
1.
6.00 Ruralna sociologija (98328)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+0+30)
1.
6.00 Agrarna i ruralna politika 2 (144067)
Franić, R.
R1 60
(20+16+24)
1.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
1.
ECTS  Elective course: Group 14437
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Strateški menadžment u agrobiznisu (78523)
Njavro, M.
R2 60
(30+10+20)
1.
6.00 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu (87428)
Šakić Bobić, B.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.
6.00 Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu (185471)
Juračak, J.
60
(28+14+18)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 14.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Poljoprivreda, gospodarski rast i razvitak (26381)
Hadelan, L.
R1 60
(38+8+14)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Ruralni razvoj (98329)
Bokan, N.
R1 60
(30+0+30)
2.
ECTS  Elective course: Group 14438 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Ekonomija rada u poljoprivredi (26176)
Juračak, J.
R1 30
(10+5+15)
2.
6.00 Međunarodno poslovanje u agrobiznisu (116605)
Njavro, M.
R1 60
(35+0+25)
2.
6.00 Operacijska istraživanja u agrobiznisu (26340)
Juračak, J.
R1 60
(28+20+12)
2.
6.00 Poslovna statistika 2 (132882)
Kolarec, B.
R1 60
(30+20+10)
2.
6.00 Sociologija održivih zajednica (143734)
Bokan, N.
R1 60
(30+0+30)
2.
3.00 Studiji slučaja u agrobiznisu (26453)
Grgić, Z.
R1 30
(15+10+5)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
3.00 Ekonomika resursa u agrobiznisu (185474)
Hadelan, L.
R1 30
(24+2+4)
2.
6.00 Opskrbni lanci u agrobiznisu (185476)
Mesić, Ž.
R1 60
(32+8+20)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Agrobiznis i ruralni razvitak (144073)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Agrobiznis i ruralni razvitak (144072)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14439 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu (26178)
Franić, R.
R1 60
(28+22+10)
3.
3.00 Financijski menadžment u agrobiznisu (78530)
Očić, V.
R1 30
(20+6+4)
3.
3.00 Fondovi EU i ruralni razvoj (116612)
Mikuš, O.
R2 30
(16+2+12)
3.
3.00 Regionalni marketing (132883)
Cerjak, M.
R2 30
(22+0+8)
3.
6.00 Socioekonomske i rodne analize (144069)
Žutinić, Đ.
R1 60
(20+24+16)
3.
6.00 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije (132885)
Žutinić, Đ.
R1 60
(28+12+20)
3.
6.00 Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)
Njavro, M.
R2 60
(20+15+25)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
3.00 Psihologija ekološki održivog ponašanja (197707)
Štambuk, M.
R2 30
(15+0+15)
3.
6.00 Ponašanje potrošača na tržištima hrane (197702)
Mesić, Ž.
R2 60
(40+6+14)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Mandušić, D.
R1 30
(15+0+15)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Agrobiznis i ruralni razvitak (169273)
0
(0+0+0)
4.