Study programme

Vrjednovanje i racionalno korištenje prostora (157086)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 20
Seminar 10
Lecturer
Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Danijela Jungić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Prof. Stjepan Husnjak, PhD

Course description

Najvažniji čimbenik prostora je tlo, stoga se u okviru ovog predmeta prikazuju metode i načini vrednovanja zemljišta za različite namjene, a sve sa svrhom stvaranja podloga za racionalnim korištenjem i održivim gospodarenjem zemljišnim resursima. U prvim dijelu obrađuju se poglavlja vezana uz prirodni proizvodni potencijal tla. Zatim se obrađuju poglavlja vezana uz višenamjensko vrednovanje zemljišta vezano uz poljoprivrednu djelatnost i zaštitu okoliša, vrednovanje zemljišta za kampove, rekreacijska područja, sportske terene, i drugo. Na kraju se obrađuju poglavlja vezana uz bonitetno vrednovanje zemljišta i određivanje prostornih kategorija zemljišta za potrebe prostornog planiranja.

Type of course

General competences

Predmet Vrednovanje i racionalno korištenje prostora osposobljava studente za razumijevanje procjene proizvodnog potencijala tla, te za vrednovanja zemljišta za različite namjene (u poljoprivredi, zaštiti okoliša, prostornom planiranju, za potrebe melioracija, te za rekreacijska područja i sportske terene). Studentima daje temeljna znanja o potrebama i načinima višenamjenskog i bonitetnog vrednovanja zemljišta.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja 20 sati / u jednoj skupini
 • Seminari
  Seminari (u praktikumu) 10 sati / u jednoj skupini

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Izvršiti vrjednovanje zemljišta za potrebe poljoprivrede Parcijalni ili cjeloviti ispiti, seminar
Izvršiti vrjednovanje zemljišta za potrebe uređenja zemljišta Parcijalni ili cjeloviti ispiti, seminar
Izvršiti vrjednovanje zemljišta svrhu zaštite tla Parcijalni ili cjeloviti ispiti, seminar
Izvršiti vrjednovanje zemljišta za potrebe prostornog planiranja Parcijalni ili cjeloviti ispiti, seminar
Izvršiti vrjednovanje zemljišta za potrebe kampova, sportskih terena i dr. Parcijalni ili cjeloviti ispiti, seminar
Procijeniti dominantna ograničenja tla kao i zemljišta s različitih aspekata Parcijalni ili cjeloviti ispiti, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi, pružanje konzultacija; organizacija ispita

Students' obligations

Pohađanje predavanja i obavljanje vježbi

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 27 27 0,6
Parcijalni ispit 1 (PI 1) 34% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 23 0,8
Parcijalni ispit 2 (PI 2) 33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 20 0,8
Parcijalni ispit 3 (PI 3) 33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 20 0,8
UKUPNO 100% Prosj. ocjena= (PI1+PI2+PI3)/3 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 3 Racionalno korištenje prostora (zemljišta). Metodika određivanja boniteta zemljišta. Određivanje prostornih kategorija tla (zemljišta). Bonitetno vjrednovanje zemljišta za prostorno planiranje i uređenje. Organizirani su unutar redovite nastave
Cjeloviti pismeni ispit Provodi se u slučaju da studenti nisu položili modul putem parcijalnih ispita i polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima 2 redovita roka u ljetnom i jesenskom terminu
Vježbe Studenti su obavezni obaviti vježbe u praktikumu. Organizirani su unutar redovite nastave

Weekly class schedule

 1. Uvodni dio s osvrtom na općenitu važnost tla kao prirodnog resursa, na potrebu za zaštitom tla, na ulogu i značaj vrednovanja tla i zemljišta u praksi, te na postojeću zakonsku regulativu vezanu uz tlo i zemljište
 2. Prirodna proizvodni potencijal tla po klasama tala navedenim u strukturi sistematike tala Hrvatske.
 3. Vrste ograničenja i kriteriji za razvrstavanje zemljišta
 4. Višenamjensko vrednovanje zemljišta za obradu i uzgoj ratarskih i povrćarskih kultura
 5. Višenamjensko vrednovanje zemljišta za uzgoj voćarskih kultura i vinove loze
 6. Višenamjensko vrednovanje zemljišta za agro i hidromelioracije
 7. Vrednovanje tla i zemljišta za zaštitu tla od erozije
 8. Vrednovanje zemljišta za rekreacijske i sportske terene
 9. Bonitetno vrednovanje zemljišta
 10. Bonitetno vrednovanje zemljišta za prostorno planiranje
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Bogunović, M. (2009).Vrednovanje zemljišta i racionalno korištenje prostora (autorizirani materijali). Zagreb: Agronomski fakultet, Zavod za pedologiju
 2. Husnjak, S. (2012). Sistematika tala Hrvatske. Zagreb: Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za pedologiju.

Recommended literature

 1. Zakonska regulativa (zakoni i pravilnici vezani uz korištenje i zaštitu tla u Hrvatskoj, te uz vrednovanje zemljišta)

Similar course at related universities

 • University of Minnesota (USA): Sustainable Land Use Planning and Policy
 • Universität Hohenheim (Njemačka): Soil evaluation and soil protection
 • Çukurova Universitesi: (Adana, Turska): Land evaluation and Land Use Planning