Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Agroekologija-Agroekologija (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Agroekologija - usmjerenje Agroekologija, koji je prilagođen potrebama visoko-specijaliziranog i fleksibilnog načina studiranja, je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje individualnih specifičnih kompetencija i vještina sukladno zahtjevima postojećih i budućih javnih i privatnih gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, kao i samostalnog poduzetništva. Očekuje se da studenti kroz mogućnost izbora široke palete izbornih modula, razumiju važnost tla kao prirodnog resursa i njegove višenamjenske uloge u okolišu, te da usvoje napredna znanja o sustavu tlo – voda – biljka i brojnim interakcijama unutar njega. Pored toga ovaj studij ima za cilj omogućiti razumijevanje pojedinih segmenata šireg okoliša, odnosno znanosti/disciplina koje ih proučavaju, što je nužno za cjelovito razumijevanje održivog gospodarenja agroekosustavima. Nadalje, cilj ovog diplomskog studija jest da magistar inženjer agroekologije bude osposobljen za obavljanje stručnih organizacijskih poslova i samostalno donošenje odluka sukladno pravilima zaštite okoliša, prije svega u tehnološkim i istraživačkim procesima, u poljoprivrednoj proizvodnji, te u javnim i gospodarskim subjektima, u kojima je nužno, sukladno zakonskoj regulativi, planirati i provoditi mjere zaštite okoliša, te gospodariti zemljištem na trajno održiv način. Cilj ovog studijskog programa je također da se budući magistri osposobe za rad u odgovarajućim laboratorijima, kao i za rad u državnim zavodima, institutima, fakultetima i višim školama, te javnim i privatnim tvrtkama u čijoj djelatnosti se nalazi zaštita okoliša. Na kraju, ovaj studij želi studentima omogućiti stjecanje znanja i vještina kako bi mogli izvoditi nastavu u strukovnim srednjim školama, kao i na veleučilištima, raditi u poljoprivrednoj savjetodavnoj službi ili nastaviti doktorski odnosno specijalistički studij.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agroekologije
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Ekofiziologija (26168)
Poljak, M.
R2 30
(25+0+5)
1.
6.00 Gnojiva i gnojidba (144075)
Karažija, T.
R1 60
(48+8+4)
1.
3.00 Kemija tla (144076)
Bensa, A.
R1 30
(14+14+2)
1.
3.00 Postanak tla (144077)
Husnjak, S.
R1 30
(14+8+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
1.
6.00 Mikrobna ekologija (169416)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(45+10+5)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 8.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618)
Romić, M.
R2 30
(14+14+2)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
3.00 Rizosferna ekologija (26433)
Lazarević, B.
R2 30
(25+0+5)
2.
ECTS  Elective course: Group 14440
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji (116622)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Meliorativna pedologija (157080)
Sraka, M.
R1 60
(40+15+5)
2.
6.00 Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama (144083)
Sikora, S.
R1 60
(40+6+14)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.
ECTS  Elective course: Group 14441 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava (144082)
Sikora, S.
R1 60
(42+6+12)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
2.
3.00 Mineralogija i petrologija (144087)
Garašić, V.
30
(20+10+0)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Agroekologija (144096)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Agroekologija (144097)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14442
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Zaštita okoliša od suvišnih voda (144092)
Mustać, I.
R1 60
(31+25+4)
3.
6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
Kisić, I.
R1 60
(34+22+4)
3.
6.00 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (157082)
Petek, M.
R2 60
(40+14+6)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
6.00 Kvaliteta i zaštita tla (185482)
Sraka, M.
R1 60
(42+8+10)
3.
ECTS  Elective course: Group 14443 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (98343)
Blažinkov, M.
R1 60
(44+4+12)
3.
6.00 Biologija i ekologija divljači (144093)
Šprem, N.
R1 60
(28+20+12)
3.
6.00 Geomorfologija (144091)
Krklec, K.
R1 60
(35+20+5)
3.
3.00 Interakcije herbicida u tlu (144434)
Barić, K.
R1 30
(24+6+0)
3.
3.00 GIS i prirodni resursi (144095)
Kutnjak, H.
R1 30
(12+18+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane (185483)
Svetec, I.
R1 30
(20+0+10)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Agroekologija/Agroekologija (169276)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14444 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biogeokemija metala u tlu (144098)
Romić, M.
R1 30
(18+8+4)
4.
3.00 Vrjednovanje i racionalno korištenje prostora (157086)
Husnjak, S.
R1 30
(20+0+10)
4.
6.00 Zaštita prirode (144100)
Španjol, Ž.
60
(30+20+10)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.