Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Agroekologija (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj preddiplomskog studija Agroekologija je obrazovanje stručnjaka s potrebnim kompetencijama za organizaciju poljoprivredne proizvodnje u skladu s načelima održivog razvoja za što je nužno dobro poznavanje elemenata agroekosustava i njihovih interakcija s okolišem. Studij je utemeljen na znanjima iz prirodnih i biotehničkih znanosti, pa studenti stječu potrebna znanja i vještine za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka i stvaranje zaključaka o utjecaju pojedinih biljno-uzgojnih zahvata na okoliš, njihovoj prihvatljivosti te opravdanosti u ekološkom, proizvodnom i gospodarskom smislu. Također, cilj je studente osposobiti za nastavak studiranja na diplomskom studiju, kao i za samozapošljavanje te vođenje raznovrsnih poslova unutar velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, savjetodavna služba, znanstveni instituti, državne agencije, javne ustanove i fondovi, u proizvodnom sektoru kao i u konzalting tvrtkama za održivi razvoj i primijenjenu ekologiju.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agroekologije (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Biološke osnove plodnosti tla (143872)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.
R1 30
(15+12+3)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja (26236)
Karažija, T.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Agrarna zoologija (26579)
Tomljanović, T.
R1 60
(28+24+8)
3.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (26300)
Čoga, L.
R1 60
(28+26+6)
4.
6.00 Mikrobiologija i biokemija tla (26307)
Sikora, S.
R1 60
(46+10+4)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Mioč, B.
R1 60
(50+10+0)
4.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
4.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14409 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)
Kisić, I.
R1 60
(28+20+12)
5.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990)
Čurik, I.
R1 60
(48+12+0)
5.
3.00 Repelentno i insekticidno bilje (143880)
Grdiša, M.
R1 30
(20+8+2)
5.
6.00 Elektroničko poslovanje (169207)
Blašković, L.
30
(0+15+15)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
6.00 Obnovljivi izvori energije (197685)
Voća, N.
R1 60
(48+12+0)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Agroekologija (131661)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Agroekologija (143889)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Agroekologija (143890)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course: Group 14410 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ratarske kulture (143888)
Svečnjak, Z.
R1 60
(30+28+2)
6.
6.00 Gospodarenje travnjacima (143840)
Leto, J.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Fiziologija i anatomija životinja (143883)
Salajpal, K.
R1 60
(42+14+4)
6.
6.00 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)
Kovačić, D.
R1 60
(48+0+12)
6.
6.00 Industrijsko bilje (143885)
Pospišil, M.
R1 60
(38+16+6)
6.
6.00 Krmno bilje na oranicama (143887)
Maćešić, D.
R1 60
(24+30+6)
6.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
6.
3.00 Etika korištenja životinja (132845)
Luković, Z.
R1 30
(22+0+8)
6.
6.00 Ekologija staništa i biljnih zajednica (169208)
Vitasović Kosić, I.
60
(30+22+8)
6.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
6.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
6.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
6.
6.00 Održive tehnologije uzgoja voća (169209)
Jemrić, T.
R3 60
(34+16+10)
6.
6.00 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)
Piria, M.
R1 60
(28+20+12)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.