Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 12
Seminar 12
Field exercises 8
Lecturer
Prof. Tomislav Treer, PhD, Professor Emeritus
Prof. Marina Piria, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Marina Piria, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Prof. Tomislav Treer, PhD, Professor Emeritus
Grading
Sufficient (2) 60%
Good (3) 71%
Very good (4) 81%
Excellent (5) 91%

Course coordinator

Prof. Marina Piria, PhD
Prof. Marina Piria, PhD

Course description

Geološke i klimatske promjene. Promjene slatkovodnih i morskih staništa. Specijacija. Značaj biodiverziteta i važnost njegovog očuvanja. Raznolikost staništa kopnenih voda i Jadrana i njihov utjecaj na biodiverzitet. Razlozi ugrožavanja i načini zaštite biodiverziteta. Evolucija vodenih organizama na molekularno biološkoj osnovi. Načini utvrđivanja biodiverziteta. Temeljne razlike u biljnom svijetu kopnenih voda i Jadrana. Pregled važnijih taksona biljaka i nižih organizama. Pregled svih koljena životinjskog carstva, s naglaskom na biologiju i ekologiju važnijih taksona kopnenih voda i Jadrana. Ekonomski značajni organizmi. Životinje otrovnice i otrovne životinje. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ. Laboratorijska analiza vodenih organizama. Seminarski rad studenata

Type of course

General competences

Student stječe spoznaje o biološkoj raznolikosti kopnenih voda i mora, načinima njezina ugrožavanja, te mjerama očuvanja

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati osnovne probleme i postupke u očuvanju biodiverziteta vodenih organizama Pismeni međuispit
Opisati temeljne osobine najvažnijih staništa mora i kopnenih voda Pismeni međuispit
Iskazati prirodne i antropogene razloge promjena vodenih staništa Pismeni međuispit
Sistematizirati najvažnije vrste vodenih organizama u odgovarajuće kategorije Pismeni međuispit
Demonstrirati uzorkovanje vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ i u laboratoriju Vježbe
Prepoznati načine utvrđivanja biodiverziteta Pismeni međuispit
Objasniti zadani problem u biodiverzitetu vodenih organizama kroz seminarski rad Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Students' obligations

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
2. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
3. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
4. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Geološke i klimatske promjene. Promjene slatkovodnih i morskih staništa. Specijacija. Značaj biodiverziteta i važnost njegovog očuvanja. Raznolikost staništa kopnenih voda i Jadrana i njihov utjecaj na biodiverzitet. Razlozi ugrožavanja i načini zaštite biodiverziteta.
 2. Evolucija vodenih organizama na molekularno biološkoj osnovi. Načini utvrđivanja biodiverziteta.
 3. Temeljne razlike u biljnom svijetu kopnenih voda i Jadrana.
 4. Pregled važnijih taksona biljaka i nižih organizama.
 5. Pregled svih koljena životinjskog carstva, s naglaskom na biologiju i ekologiju važnijih taksona kopnenih voda i Jadrana.
 6. Ekonomski značajni organizmi.
 7. Životinje otrovnice i otrovne životinje.
 8. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ.
 9. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ.
 10. Laboratorijska analiza vodenih organizama.
 11. Laboratorijska analiza vodenih organizama.
 12. Laboratorijska analiza vodenih organizama.
 13. Izrada seminara.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obligatory literature

 1. Treer T., Piria M., Tomljanović T. (2008): Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda. Agronomski fakultet, Zagreb - skripta

Recommended literature

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb
 2. Kerovec M. (1986): Priručnik za upoznavanje beskralješnjaka naših potoka i rijeka. SNL, Zagreb
 3. Maretić Z. (1975): Životinje otrovnice i otrovne životinje Jadranskog mora. JAZU, Zagreb
 4. Vuković T., Ivanović B. (1971): Slatkovodne ribe Jugoslavije. Zemaljski muzej BIH, Sarajevo
 5. Jardas I.(1996): Jadranska ihtiofauna. Školska knjiga, Zagreb
 6. Bakran- Patricioli T. (2011): Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
 7. Grubišić F. (1988): Ribe, rakovi i školjke Jadrana. Naprijed, Zagreb
 8. Sumich J. L. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. WCB, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque
 9. Riedl R. (1963): Fauna und Flora der Adria. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin
 10. Matoničkin I., Pavletić Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb
 11. Needham J. G., Paul R. (1988): A Guide to the Study of Fresh-Water Biology. McGraw-Hill, Boston

Similar course at related universities

 • Applied Hydrobiology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Ecology and Biodiversity, Marine and Freshwater Biology, Monash University, Melbourne, Australia
 • Biologija mora. Sveučilište u Dubrovniku