Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Elektroničko poslovanje (169207)

ECTS 6.00
Teaching hours 30
Auditory exercises 15
Seminar 15
Lecturer
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Dubravka Mandušić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70 %
Good (3) 71-80 %
Very good (4) 81-90 %
Excellent (5) 91-100 %

Course coordinator

Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD

Course description

Studenti se upoznaju sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima o elektroničkom poslovanju kao modernom obliku organizacije poslovanja koji koristi informacijsku i internetsku tehnologiju. Predstavljaju se prednosti i nedostaci elektroničkog poslovanja, te razvija svijest o važnosti primjene suvremenih metoda elektroničkog poslovanja; predstavljaju se aspekti sigurnosti poslovanja i zaštita podataka. Analiziraju se primjeri slučajeva e-poslovanja u zemlji i svijetu.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (elective course, 5 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (elective course, 5 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (elective course, 5 semester, 3 year)

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
- Opisati koncept elektroničkog poslovanja, te Interneta kao novog prostora poslovanja
- Prepoznati i pojasniti najbolje načine primjene informatičkih tehnologija i sustava
- Identificirati prednosti i nedostatke elektroničkog poslovanja, te objasniti aspekt sigurnosti elektroničkog poslovanja
- Organizirati elektroničku razmjenu podataka za učinkovitiji rad sudionika poslovanja
- Prepoznati i objasniti najbolje načine primjene elektroničkog poslovanja koristeći primjere iz prakse iz Hrvatske i svijeta
Parcijalni ispit (kolokviji), seminar (studija slučaja)

Working methods

Teachers' obligations

Predavanja, vježbe u praktikumu, seminari: primjeri iz prakse kroz samostalne zadatke

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, izrada samostalnog rada (case study), kolokviji

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Nastava: predavanja + vježbe < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
43 45 1.5
Izrada i prezentacija seminarskog rada (studija slučaja) 20 % < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1.5
I. kolokvij 40 % < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 45 1.5
II. kolokvij 40 % < 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 45 1.5
Ukupno 100 % 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Nastava: predavanja + vježbe Pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi: prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje i raspravu. Tijekom semestra Po potrebi na kraju semestra.
Izrada i prezentacija seminarskog rada (studija slučaja) Studenti prema samostalno predloženim ili zadanim temama obrađuju i prezentiraju studije slučajeva tvrtki koje koriste neki oblik elektroničkog poslovanja. Nakon prezentacije rada slijedi rasprava Tijekom semestra Nema nadoknade
I. kolokvij Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz prvog dijela modula. Tijekom semestra Nema nadoknade
II. kolokvij Provjera znanja vezano uz nastavne jedinice iz drugog dijela modula. Tijekom semestra Nema nadoknade

Weekly class schedule

 1. Uvod u elektroničko poslovanje. Povijest i razvoj elektroničkog poslovanja. Nastanak i zanimljivosti Interneta, statistike korištenja Interneta
 2. Pretpostavke za uvođenje e-poslovanja. Nove perspektive. Koncept "webocentričnosti" tvrtke. Prijenos podataka na daljinu. Infrastruktura za prijenos podataka na daljinu.
 3. Internet kao novi prostor poslovanja. Poslovanje u pokretu: integracija mobilnih tehnologija i elektroničkog poslovanja. Primjeri poslovanja u pokretu.
 4. Prednosti i nedostaci elektroničkog poslovanja. Prednosti za prodavače i prednosti za potrošače. izazovi elektroničkog poslovanja.
 5. Osnovni modeli elektroničkog poslovanja s obzirom na sudionike: B2B, B2C, C2C, G2B, G2C
 6. Izvedbeni modeli elektroničkog poslovanja: brokerski, oglašavački, trgovački, modeli informacijskih posrednika, proizvođački modeli, suradnički, modeli virtualnih zajednica, pretplatnički model, modeli pomoćnih usluga
 7. I.kolokvij
 8. Modeli trgovačkih web mjesta.
 9. Područja primjene elektroničkog poslovanja; prodaja vlastitih dobara i usluga, elektroničko izdavaštvo i nakladništvo, zabava i rekreacija (e-entertainment)
 10. Područja primjene elektroničkog poslovanja: E-trgovanje, e-marketing, e-učenje, e-bankarstvo
 11. Elektronička razmjena podataka - prijenos strukturiranih podataka prema dogovorenim standardima od jedne do druge računalne aplikacije
 12. Elektronička tržišta. Model e-tržišta fizičke robe, model e-tržišta software-a, i model e-tržišta usluga.
 13. Rizici elektroničkog poslovanja. Elementi sigurnosne infrastrukture: identifikacija, autorizacija, autentifikacija.
 14. Komercijalne aktivnosti na Internetu. primjeri već uspostavljenih virtualnih poslovnih zajednica.
 15. II. kolokvij

Obligatory literature

 1. Željko Panian: Elektroničko poslovanje druge generacije, Biblioteka Informatika,
  Zagreb, 2013.

Recommended literature

 1. Srića, V., Spremić, M.; Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija, Zagreb, 2000.

Similar course at related universities

 • Practical E-Business and E-Commerce, Royal Agricultural University Cirencester, Gloucestershire, United Kingdom