Study programme

Agrarna zoologija (26579)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 8
Practicum 4
Seminar 8
Field exercises 12
Lecturer
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Grading
Sufficient (2) 74%
Good (3) 82%
Very good (4) 88%
Excellent (5) 96%

Course coordinator

Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD

Course description

Definicija i razvoj zoologije i agrarne zoologije. Život i razlike između životinja, biljaka i čovjeka.Veličina, oblik i simetrije životinja.Osnove citologije i histologije životinja.Organeli, organi, organski aparati i sustavi. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: kožni, potporni, mišićni, dišni, optjecajni, probavni, izlučni, hormonalni, živčani, osjetni i rasplodni sustavi. Ostale funkcionalne osobine životinja.
Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.Sistematika i biologija životinja. Pregled svih koljena životinjskog carstva, uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju.Mikroskopiranje.Sekcija životinja.Rad s preparatima u praktikumu.Seminarski rad.Terenske vježbe u prirodi, u prirodoslovnom i lovačkom muzeju, te u zoološkom vrtu.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (compulsory course, 3 semester, 2 year)
 • Preddiplomski studij / Animalne znanosti (compulsory course, 1 semester, 1 year)

General competences

Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona, njihovih struktura i funkcija, te pojmova iz opće zoologije, kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja, posebno one značajne za poljoprivredu Kolokvij stručnih naziva
Objasniti značaj životinjskih struktura i funkcija Pismeni međuispit
Opisati pojmove iz opće zoologije i njihovu ulogu u poljoprivredi Pismeni međuispit
Iskazati značaj evolucije i dokaze za nju Pismeni međuispit
Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa životinjama Vježbe
Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Students' obligations

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12,5 37,5 1,25
2. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12,5 37,5 1,25
3. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12,5 37,5 1,25
4. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12,5 37,5 1,25
Završni ispit: Usmeni 12% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni pismeni ispiti Održavaju se četiri testa prema dijelovima gradiva Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra.
Usmeni ispit Taksonomija životinja prema knjizi „Agrarna zoologija.“ Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra.

Weekly class schedule

 1. Definicija i razvoj zoologije i agrarne zoologije. Život i razlike između životinja, biljaka i čovjeka. Veličina, oblik i simetrije životinja. Osnove citologije i histologije životinja. Organeli, organi, organski aparati i sustavi
 2. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: kožni, potporni, mišićni, hormonalni, živčani i osjetni sustavi.
 3. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: dišni, optjecajni, probavni, izlučni, i rasplodni sustavi. Ostale funkcionalne osobine životinja
 4. Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja
 5. Protozoa, Parazoa, Ameria
 6. Polymeria, Oligomeria, Anamnia
 7. Amniota
 8. Mikroskopiranje
 9. Sekcija životinja
 10. Rad s preparatima u praktikumu
 11. Terenske vježbe u prirodi
 12. Terenske vježbe u prirodoslovnom i lovačkom muzeju
 13. Terenske vježbe u zoološkom vrtu i u prirodi
 14. Izrada seminara
 15. Prezentacija seminara

Obligatory literature

 1. Treer T., Tucak Z. (2004): Agrarna zoologija. Školska knjiga, Zagreb
 2. Treer T., Odak T., Piria M. (2001): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja. Agronomski fakultet, Zagreb

Recommended literature

 1. Oštrec Lj. (1998): Zoologija. Zrinski, Čakovec
 2. Matoničkin I., Erben R. (2004): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Matoničkin I.,Habdija I., Primc-Habdija B. (1998): Beskralješnjaci I & II. Školska knjiga, Zagreb
 4. Garms H., Borm L. (1981): Fauna Evrope. Mladinska knjiga, Ljubljana
 5. Dorit R. L., Walker W. F., Barnes R. D. (1991): Zoology. Saunders College Publishing, Philadelphia

Similar course at related universities

 • Agricultural Zoology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Zoology, University of Hohenheim, Germany
 • Zoologie, BOKU, Wien, Austria