Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Animalne znanosti (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Suvremeni nastavni proces omogućit će studentima stjecanje područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području stočarske proizvodnje. Cilj je osposobiti studente za poslove vođenja proizvodnje na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, za samostalan rad unutra užeg stručnog područja u poduzećima koja se bave stočarskom proizvodnjom,obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave u domeni stočarske proizvodnje, suradnji u istraživačkim institucijama na području poljoprivrede te u poslovima prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima. Također je cilj stjecanje znanja dostatnih za nastavak diplomskog studija u području animalnih i srodnih znanosti.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka animalnih znanosti (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 33.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Osnove agrikulture (116358)
Mesić, M.
R1 60
(48+6+6)
1.
6.00 Uvod u animalne znanosti (143894)
Karolyi, D.
R1 60
(40+16+4)
1.
3.00 Uvod u opću mikrobiologiju (143821)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 30
(20+10+0)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Agrarna zoologija (26579)
Tomljanović, T.
R1 60
(28+24+8)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 27.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biometrika (143892)
Kapš, M.
R1 60
(28+28+4)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Fiziologija i anatomija životinja (143883)
Salajpal, K.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Opća reprodukcija (143911)
Kostelić, A.
60
(38+18+4)
2.
3.00 Osnove botanike (143893)
Bogdanović, S.
R1 30
(16+12+2)
2.
6.00 Animalna genetika (185435)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(38+16+6)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Osnove proizvodnje krmnog bilja (143896)
Uher, D.
R1 30
(12+16+2)
3.
3.00 Sustavi gospodarenja travnjacima (143897)
Vranić, M.
R1 30
(12+12+6)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje ovaca (157052)
Mioč, B.
R1 60
(40+12+8)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje peradi (157054)
Janječić, Z.
R1 60
(38+8+14)
3.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje goveda (197684)
Ivanković, A.
R1 60
(34+22+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
4.00 Uzgoj i korištenje konja (169215)
Ivanković, A.
R1 60
(32+24+4)
4.
6.00 Uzgoj i korištenje svinja (143856)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
4.
4.00 Uzgoj i korištenje koza (143898)
Mioč, B.
R1 60
(40+12+8)
4.
6.00 Ribarstvo (26430)
Matulić, D.
R1 60
(32+20+8)
4.
6.00 Kakvoća i prerada mesa (197688)
Kos, I.
R1 60
(38+18+4)
4.
4.00 Pčelarstvo (201169)
Bubalo, D.
R1 60
(30+24+6)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 21.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Zaštita zdravlja domaćih životinja (169216)
Kostelić, A.
R1 60
(40+28+10)
5.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
5.
3.00 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji (169217)
Grgić, I.
R1 45
(30+15+0)
5.
6.00 Mlijeko i mliječni proizvodi (185432)
Antunac, N.
R1 60
(32+28+0)
5.
ECTS  Elective course: Group 14413 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990)
Čurik, I.
R1 60
(48+12+0)
5.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
5.
6.00 Objekti i oprema u stočarstvu (143901)
Ivanković, A.
R1 60
(38+14+8)
5.
3.00 Sekundarni animalni proizvodi (169218)
Vnučec, I.
R1 30
(20+4+6)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Animalne znanosti (131662)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Animalne znanosti (143924)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt- Animalne znanosti (143928)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course: Group 14414 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uzgoj Avertebrata (169219)
Tomljanović, T.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Osnove laktacije i strojne mužnje (143921)
Džidić, A.
R1 30
(18+12+0)
6.
6.00 Prerada mlijeka na OPG-u (143912)
Kalit, S.
R1 60
(30+18+12)
6.
6.00 Animalna higijena s etologijom i DDD-om (143908)
Kostelić, A.
60
(38+18+4)
6.
6.00 Struktura i analiza animalnog genoma (116380)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Prerada mesa na OPG-u (143922)
Karolyi, D.
30
(22+6+2)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje kunića (143923)
Janječić, Z.
R1 60
(44+12+4)
6.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R3 60
(32+18+10)
6.
6.00 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)
Piria, M.
R1 60
(28+20+12)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji (185434)
Hulak, N.
R1 60
(45+0+15)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
6.00 Kinologija (197689)
Tomljanović, T.
R1 60
(30+22+8)
6.
6.00 Sportski i rekreacijski ribolov (169220)
Piria, M.
R1 60
(28+20+12)
6.
ECTS  Elective course: Group 15327
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Konzerviranje krme (143910)
Vranić, M.
R1 30
(19+6+5)
6.
3.00 Etika korištenja životinja (132845)
Luković, Z.
R1 30
(22+0+8)
6.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
6.
6.00 Upravljanje farmom (143854)
Konjačić, M.
R1 60
(32+20+8)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.