Study programme

Zrnate mahunarke u ratarstvu (144332)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 38
Practicum 8
Seminar 10
Field exercises 4
Lecturer
Prof. Ana Pospišil, PhD
Marina Brčić, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Ana Pospišil, PhD
Marina Brčić, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Ana Pospišil, PhD
Marina Brčić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Ana Pospišil, PhD
Prof. Ana Pospišil, PhD

Course description

Modul Zrnate mahunarke sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Uvod. Morfološka i biološka svojstva soje; faze rasta i razvoja soje, formiranje komponenata prinosa. Odnos soje prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje soje. Morfološka i biološka svojstva boba; faze rasta i razvoja boba. Odnos boba prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje boba. Morfološka i biološka svojstva lupina; faze rasta i razvoja lupina. Odnos lupina prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje lupina. U okviru ovih programskih dijelova bit će dane informacije o značaju zrnatih mahunarki, vrstama i sistematskoj pripadnosti, korištenju, utjecaju okolišnih čimbenika na rast i razvoj zrnatih mahunarki, plodoredu, obradi tla, gnojidbi, sjetvi, njezi usjeva, žetvi te utjecaju tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena. Vježbe u praktikumu osposobljavaju studente samostalnom planiranju proizvodnje zrnatih mahunarki. Polaganje ispita provodi se preko seminara i završnog, usmenog ispita.

Type of course

General competences

Studenti će upoznati zrnate mahunarke, njihov uzgoj i cilj proizvodnje. Ovladat će znanjem i vještinama potrebnim za uspješnu proizvodnju zrnatih mahunarki u različitim proizvodnim uvjetima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminarski rad iz područja proizvodnje zrnatih mahunarki.
 • Vježbe u praktikumu
  U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu, studenti se upoznaju s morfologijom zrnatih mahunarki, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena, izrađuju plan plodoreda, analiziraju prinos i sastavnice prinosa.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prikupiti podatke i analizirati proizvodnju zrnatih mahunarki u svijetu i Republici Hrvatskoj Seminarski rad. Usmeni ispit.
Opisati zrnate mahunarke i identificirati faze raste i razvoja. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Analizirati mogućnost proizvodnje zrnatih mahunarki ovisno o agroekološkim uvjetima. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Objasniti utjecaj biotskih i abiotskih stresova na rast i razvoj zrnatih mahunarki. Usmeni ispit.
Samostalno kreirati tehnologiju proizvodnje zrnatih mahunarki. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Pismeni i usmeni ispit.
Izraditi plodored povezujući karakteristike zrnatih mahunarki s ostalim ratarskim i industrijskim kulturama. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Usmeni i pismeni ispit.
Primijeniti nove znanstvene spoznaje u planiranje proizvodnje zrnatih mahunarki. Seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 10% 10 30 1
Pismeni ispit 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
Usmeni ispit 80% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
38 114 3,8
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod - Značaj zrnatih mahunarki, proizvodnja u svijetu i kod nas, predstavnici i sistematska pripadnost, korištenje, utjecaj okolišnih čimbenika na rast i razvoj zrnatih mahunarki.
 2. Morfološka i biološka svojstva soje, faze rasta i razvoja soje, formiranje komponenata prinosa.
 3. Odnos soje prema agroekološkim čimbenicima.
 4. Tehnologija proizvodnje soje - plodored, obrada tla za soju, utjecaj na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena soje. Izrada plodoreda uključujući soju i ostale uljarice.
 5. Tehnologija proizvodnje soje - gnojidba, izbor sorte, sjetva, njega usjeva, žetva.
 6. Tehnologija proizvodnje soje - mogućnosti i načini korištenja sjemena soje i cijele biljke.
 7. Tehnologija proizvodnje soje - određivanje sjetvene norme.
 8. Morfološka i biološka svojstva boba, faze rasta i razvoja boba. Odnos boba prema agroekološkim čimbenicima.
 9. Tehnologija proizvodnje boba - plodored, obrada tla za bob, gnojidba. Izbor sorte.
 10. Tehnologija proizvodnje boba - sjetva, njega usjeva, žetva, utjecaj tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena boba. Korištenje boba.
 11. Morfološka i biološka svojstva lupina, faze rasta i razvoja lupina.
 12. Odnos lupina prema agroekološkim čimbenicima.
 13. Tehnologija proizvodnje lupina - plodored, obrada tla za lupine, gnojidba.
 14. Tehnologija proizvodnje lupina - sjetva, određivanje sjetvene norme, njega usjeva, žetva. Utjecaj tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena lupina. Korištenje lupina.
 15. Ispit

Obligatory literature

 1. Pospišil, Ana (2010). Ratarstvo I dio. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo: praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Vratarić, Marija, Sudarić, A. (2008). Soja. Osijek: Poljoprivredni institut Osijek.

Recommended literature

 1. Kolak, I. (1998). Vučika (Lupinus spp.). Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo.
 2. Boerma, H.R., Specht, J.E., eds. (2004).Soybeans: Improvement, Production, and Uses. -3rd , ed., ASA, CSSA, SSSA.
 3. Hebblethwaite, P.D., ed. (1983). The Faba Bean (Vicia faba L.), 1. Butterworths
 4. Gladstones, J.S., Atkins, C., Hamblin, J. (1998). Lupins as Crop Plants. CAB International.