Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Biljne znanosti (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Biljne znanosti je kroz različite oblike nastave, prijenosom znanja o najnovijim dostignućima, omogućiti studentima stjecanje općih i specifičnih kompetencija koje su potrebne za vođenje poslova i daljnje znanstveno i stručno usavršavanje u području oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i biljne proizvodnje.
Ciljevi studija su osposobiti studente za primjenu znanstveno-istraživačkih metoda u: (1) programima oplemenjivanja različitih kultiviranih biljnih vrsta integrirajući klasične sa suvremenim biotehnološkim metodama i u programima oplemenjivanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, a u svrhu dobivanja gospodarski interesantnih, kompetitivnih kultivara, (2) tehnologiji proizvodnje najvažnijih poljoprivrednih kultura (žitarica, uljarica, mahunarki, krmnog, predivog i aromatičnog bilja), a sve u svrhu razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora, te kao osnova za nastavak školovanja na doktorskom studiju.
Studente želimo osposobiti i za vođenje zahtjevnih procesa biljne proizvodnje na vlastitom gospodarstvu, za vođenje raznovrsnih poslova u područjima oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i tehnologije biljne proizvodnje u znanstvenim i stručnim institucijama kao što su: oplemenjivačke i sjemenarske kuće, proizvođači i prerađivači ratarskog, industrijskog, krmnog i aromatičnog bilja, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, državne agencije, tijela državne i lokalne uprave te za izvođenje nastave u znanstveno-nastavnim institucijama i poljoprivrednim školama.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka biljnih znanosti
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 2.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14448 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Duhan i hmelj (26601)
Butorac, J.
R1 60
(28+22+10)
2.
3.00 Formiranje prinosa ratarskih kultura (144323)
Svečnjak, Z.
R1 30
(18+2+10)
2.
3.00 Oplemenjivanje oraničnih kultura (26343)
Bolarić, S.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Poljoprivredna fitocenologija (144324)
Leto, J.
R1 60
(40+14+6)
2.
3.00 Predivo bilje (26715)
Butorac, J.
R1 30
(13+10+7)
2.
6.00 Sjemenarstvo oraničnih kultura (144326)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(44+4+12)
2.
3.00 Konzerviranje voluminozne krme (144327)
Vranić, M.
R1 30
(18+9+3)
2.
6.00 Žitarice-zrnate škrobnate kulture (144322)
Svečnjak, Z.
R1 60
(44+12+4)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
2.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Biljne znanosti (144337)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Biljne znanosti (144336)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14449 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje (144331)
Pospišil, A.
R1 60
(40+12+8)
3.
6.00 Kvantitativna genetika u biljnim znanostima (144334)
Gunjača, J.
R1 60
(30+23+7)
3.
6.00 Zrnate mahunarke u ratarstvu (144332)
Pospišil, A.
R1 60
(38+12+10)
3.
6.00 Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu (169280)
Vokurka, A.; Bolarić, S.
R1 60
(36+18+6)
3.
6.00 Biljne vrste u lovištu (144333)
Uher, D.
R1 60
(34+20+6)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Uljarice (144330)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Daljinska istraživanja u poljoprivredi (197704)
Kutnjak, H.
30
(12+18+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Biljne znanosti (169278)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14450 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.