Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Biljne znanosti (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj preddiplomskog programa Bs studija Biljne znanosti je omogućiti kraće, učinkovitije i fleksibilnije studiranje koje studente osposobljava za zapošljavanje u struci, ali i ostavlja dovoljno široku mogućnost daljnjeg obrazovanja za novonastale potrebe na tržištu rada. Stoga se studentima želi pružiti široka znanstvena i stručna znanja i praktično obrazovanje iz područja suvremene agrarne proizvodnje. Uz osnovna znanja iz prirodoznanstvenih i biotehničkih disciplina studenti stječu kompetencije koje su zasnovane na temeljnim agronomskim disciplinama, kao i na primjenjenim disciplinama biljne proizvodnje (ratarstva) te drugih grana poljoprivrede, ovisno o odabiru izbornih modula. Nakon završetka ovog programa, studenti će biti osposobljeni za rad u različitim područjima izravno ili neizravno vezanim za biljnu proizvodnju, organizaciju i vođenje suvremenih tehnoloških operacija unutar biljne proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu ili pripremljeni za znanstveno usavršavanje kroz diplomske studije. Svoja radna mjesta naći će na vlastitom gospodarstvu, kao voditelji i organizatori biljne proizvodnje na imanjima velikih poduzetnika ili kao suradnici u poslovima prometa poljoprivrednim proizvodima i opremom.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biljnih znanosti (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Biološke osnove plodnosti tla (143872)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja (26236)
Karažija, T.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
3.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
3.
6.00 Genetika (211378)
Šarčević, H.
R1 60
(40+16+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Ratarske kulture (143888)
Svečnjak, Z.
R1 60
(30+28+2)
4.
6.00 Gospodarenje travnjacima (143840)
Leto, J.
R1 60
(34+22+4)
4.
6.00 Industrijsko bilje (143885)
Pospišil, M.
R1 60
(38+16+6)
4.
6.00 Krmno bilje na oranicama (143887)
Maćešić, D.
R1 60
(24+30+6)
4.
6.00 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (144064)
Bažok, R.
R1 60
(46+14+0)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14415 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Mlinske sirovine (143834)
Jukić, Ž.
R1 60
(44+12+4)
5.
6.00 Opće povrćarstvo (143956)
Toth, N.
R1 60
(26+26+8)
5.
3.00 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)
Grgić, Z.
R1 30
(15+10+5)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)
Kisić, I.
R1 60
(28+20+12)
5.
6.00 Uzgoj i korištenje peradi (157054)
Janječić, Z.
R1 60
(38+8+14)
5.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
5.
6.00 Elektroničko poslovanje (169207)
Blašković, L.
30
(0+15+15)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
6.00 Tržište u agrobiznisu (185431)
Cerjak, M.
R2 60
(30+10+20)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Biljne znanosti (131663)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Biljne znanosti (143960)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Biljne znanosti (143962)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course: Group 14416 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Proizvodnja povrća (26724)
Toth, N.
R1 60
(28+24+8)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje svinja (143856)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(40+16+4)
6.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
6.
3.00 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu (26531)
Mikuš, O.
R1 30
(18+0+12)
6.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Uzgoj i korištenje goveda (197684)
Ivanković, A.
R1 60
(34+22+4)
6.