Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Ekološka poljoprivreda (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj studijskog programa Ekološka poljoprivreda je omogućiti studentima, kroz suvremeni nastavni proces, stjecanje multidisciplinarnih znanja i vještina iz područja ekološke proizvodnje i zaštite okoliša te povezivanje ekološke poljoprivredne proizvodnje sa drugim gospodarskim granama. Cilj je osposobiti studente za samostalno vođenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata koji se bave ekološkom proizvodnjom kao i obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite okoliša i kontrole u sustavu praćenja ekološke proizvodnje kao i za poslove vezne uz promet poljoprivrednih proizvoda i opreme s naglaskom na promet ekoloških proizvoda. Studenti će steći opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija iz područja poljoprivrede i srodnih biotehničkih znanosti.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Biološke osnove plodnosti tla (143872)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Agroklimatologija (26118)
Mesić, M.
R1 60
(42+14+4)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.
R1 30
(15+12+3)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Ishrana bilja (26236)
Karažija, T.
R1 60
(42+14+4)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
3.
6.00 Sustavi suzbijanja štetnih organizama (143991)
Barić, B.
R1 60
(35+16+9)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Osnove poljoprivredne tehnike (132785)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)
Kisić, I.
R1 60
(28+20+12)
3.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)
Kovačić, D.
R1 60
(48+0+12)
4.
6.00 Ekološko stočarstvo (26173)
Konjačić, M.
R1 60
(44+5+11)
4.
6.00 Hranidba životinja (143884)
Grbeša, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
6.00 Organsko-biološki uzgoj voća (169223)
Batelja Lodeta, K.
R1 60
(40+12+8)
4.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Mioč, B.
R1 60
(50+10+0)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14417 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
6.00 Mlijeko i mliječni proizvodi (185432)
Antunac, N.
R1 60
(32+28+0)
5.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
6.00 Obnovljivi izvori energije (197685)
Voća, N.
R1 60
(48+12+0)
5.
ECTS  Elective course: Group 14418
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (26763)
Maletić, E.
R1 60
(40+16+4)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Ekološka poljoprivreda (131664)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Ekološka poljoprivreda (143997)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt- Ekološka poljoprivreda (143998)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course: Group 14419 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ekološko travnjaštvo (143995)
Bošnjak, K.
R1 60
(40+12+8)
6.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
6.
6.00 Upravljanje farmom (143854)
Konjačić, M.
R1 60
(32+20+8)
6.
ECTS  Elective course: Group 14420
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Osnove herbologije (169226)
Šćepanović, M.
R1 60
(36+24+0)
6.
6.00 Agrarna i ruralna politika 1 (132791)
Mikuš, O.
R1 60
(30+0+30)
6.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.
6.00 Ratarstvo (144043)
Pospišil, A.
R1 60
(33+24+3)
6.