Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Ekološko travnjaštvo (143995)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R2
Teaching hours 60
Lectures 40
Practicum 7
Seminar 8
Field exercises 5
Lecturer
Prof. Josip Leto, PhD
Assoc. Prof. Krešimir Bošnjak, PhD
Prof. Marina Vranić, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) >91%
Conditions for obtaining signature
pohađanje nastave, seminarski rad, zadatak sastavljanja DTS-a i fotoherbarij

Course coordinator

Assoc. Prof. Krešimir Bošnjak, PhD
Assoc. Prof. Krešimir Bošnjak, PhD

Course description

Svrha modula „Ekološko travnjaštvo“je stjecanje specifičnih znanja i vještina iz ekološke proizvodnje na travnjacima i korištenja krme s travnjaka.
U okviru modula „Ekološko travnjaštvo“ naglasak se stavlja na stjecanje znanja i savladavanje vještina neophodnih za proizvodnju krme na travnjacima u okviru ekološke proizvodnje, naglašavajućivažnost travnjaštva - trava i mahunarki u održavanju plodnosti tla i kruženju hranjiva u tlu u ekološkim proizvodnim sustavima, te hranidbi domaćih životinja u ekološkom uzgoju.
Nakon uvodnog dijela (definicija travnjaka, standardi, ograničenja te uloga travnjaka u ekološkoj proizvodnji), modul obuhvaća slijedeća područja: agroekološki aspekti proizvodnje na travnjacima; morfološke i biološke osobine, te najvažnije vrste trava i sitnozrnih mahunarki; agrotehničke mjere i osnove biljne ishrane bilja u ekološkoj proizvodnji na travnjacima; konzerviranje krme s travnjaka – proizvodnja sijena i sjenaže, te kvaliteta krme sa travnjaka sa posebnim naglaskom na napasivanje i uređenje pašnjaka.

Type of course

General competences

Stjecanje znanja i savladavanje vještina neophodnih za proizvodnju krme na travnjacima u okviru ekološke proizvodnje.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumijeti ulogu travnjaka u ekološkoj proizvodnji Kolokvij, Pismeni, Usmeni
Razumijeti i primjeniti agrotehničkih mjera u sklopu ekološke proizvodnje na travnjacima Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Identificirati osnovne vrste trava i mahunarki za sjetvu travnjka Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Smjestiti trave i mahunarke u potrebne agroekološke uvjete Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Opisati i primijeiti uspostavu travnjaka, proizvodnju i korištenje krme s travnjaka Kolokvij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije.

Students' obligations

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 15 bodova (7 %) 4 12 0,4
1. kolokvij 60 bodova (29,5%) 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
2. kolokvij 60 bodova (29,5%) 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Seminarski rad 70 bodova (34%) 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Ukupno 205 bodova (100 %) 0-60 % nedovoljan (1) 61-70 % dovoljan (2) 71-80 % dobar (3) 81-90 % vrlo dobar (4) 91-100 % odličan (5) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1. kolokvij u 7. ili 8. tjednu nastave usmeni ispit
2. kolokvij u 15. tjednu nastave usmeni ispit
Seminarski rad prema dogovoru
usmeni ispit prema potrebi

Weekly class schedule

 1. Multifunkcionalna uloga travnjaka, Principi i standardi ekološke proizvodnje na travnjacima P
 2. Uloga travnjaka u ekološkoj proizvodnji P
 3. Agroekološki aspekti proizvodnje na travnjacima P
 4. Morfološke i biološke osobine trava i sitnozrnih mahunarki PK
 5. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, T
 6. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, T
 7. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P
 8. Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, S
 9. Agrotehničke mjere i sustavi obrade tla kod zasnivanja travnjaka u ekološkoj proizvodnji, Agrotehničke mjere u ekološkoj proizvodnji na travnjacima, Djetelinsko travne smjese, Sjetva travnjaka P, PK
 10. Osnove biljne ishrane u ekološkoj proizvodnji na travnjacima P
 11. Korištenje travnjaka-košnja P
 12. Korištenje travnjaka-napasivanje P, PK
 13. Korištenje travnjaka-uređenje pašnjaka T, PK
 14. Gospodarenje travnjacima u ekološkoj proizvodnji, Biljne vrste na travnjacima u ekološkoj proizvodnji P, S
 15. Biljne vrste na travnjacima i korištenje travnjaka S

Obligatory literature

 1. Štafa, Z., Stjepanović, M. i Bukvić, G. (2008) Trave za proizvodnju krme i sjemena. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu (odabrana poglavlja)
 2. Hopkins, A. (ur) (2000) Grass its production and utilization, Blackwell Science. (odabrana poglavlja)
 3. Younie, D. (2000) The role and management of grassland in organic farming organic management. U: Hopkins, A. (ur.) Grass its production and utilization. Blackwell Science, 365-393.
 4. Jefferson, R.G. i Robertson, H.J. (2000) Grassland management for natural landscapes and wildlife. U: Hopkins, A. (ur.) Grass its production and utilization. Blackwell Science, 293-316.
 5. Znaor, D. (1996). Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 6. Wilkinson, J.M. (ur.) Organic livestock farming. Papers presented at conferences held at the Heriot-Watt University, Edinburgh and at the University of Reading, 9-10 February 2001, Lincoln, UK: Chalcombe Publications, chapter 6, pp. 75-102.