Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Fitomedicina (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj studijskog programa Zaštite bilja je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za različite poslove za koje su nužne kompetencije iz područja zaštite bilja (fitomedicine). Cilj je osposobiti stručnjake koji će stručno primjenjivati zakonitosti i principe zaštite bilja u praksi, produbiti i steći nove kompetencije za analizu i sintezu osnovnih i praktičnih znanja iz područja zoologije, fitopatologije, herbologije, fitofarmacije i aplikacije pesticida, ali i osnovnih agronomskih znanja. Cilj je da studenti primjenom stečenih kompetencija razvijaju kritičko i samokritičko mišljenje i pristup s ciljem rješavanja najvažnijih praktičnih problema iz područja zaštite bilja (fitomedicine), a u skladu s visokim standardima akademskog ponašanja (etika i moral) kako u struci tako i u društvu u cjelini. Studijski će program pored mogućnosti zapošljavanja u javnim, državnim i privatnim poduzećima i industriji omogućiti daljnje obrazovanje na diplomskom studiju.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zaštite bilja (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Uvod u mikrobiologiju tla (26500)
Sikora, S.
R1 30
(22+6+2)
1.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
3.00 Ishrana bilja u fitomedicini (169248)
Čoga, L.
R1 30
(22+6+2)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Agroekonomika u zaštiti bilja (169247)
Grgić, I.
R1 45
(30+15+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Specijalna zoologija (26738)
Grubišić, D.
R1 60
(32+22+6)
2.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (144054)
Svečnjak, Z.
R1 60
(30+30+0)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Osnove povrćarstva (64673)
Benko, B.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)
Skendrović Babojelić, M.
R1 60
(28+28+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Opća entomologija (132871)
Gotlin Čuljak, T.
R1 60
(35+21+4)
3.
6.00 Aplikacija pesticida (144055)
Mešić, A.
R1 60
(37+19+4)
3.
6.00 Osnove biljne patologije (144057)
Miličević, T.
R1 60
(30+18+12)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Načela fitofarmacije (185458)
Mešić, A.
R1 60
(48+8+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Zoocidi (144060)
Bažok, R.
R2 30
(16+8+6)
4.
3.00 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena (144059)
Đermić, E.
R1 30
(20+10+0)
4.
6.00 Poljoprivredna entomologija (144061)
Gotlin Čuljak, T.
R1 60
(30+30+0)
4.
6.00 Biljni patogeni (26587)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 60
(33+22+5)
4.
3.00 Herbicidi (157063)
Barić, K.
R1 30
(18+12+0)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Osnove herbologije (169226)
Šćepanović, M.
R1 60
(36+24+0)
4.
3.00 Primijenjena herbologija (169205)
Barić, K.
R1 30
(20+10+0)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14433
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Invazivni člankonošci (169250)
Pajač Živković, I.
R1 30
(22+4+4)
5.
6.00 Agroklimatologija (26118)
Mesić, M.
R1 60
(42+14+4)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Voćarstvo (157028)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(42+16+2)
5.
6.00 Osnove vinogradarstva (132843)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(38+10+12)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Specijalna fitopatologija (169251)
Miličević, T.
R1 60
(36+24+0)
6.
3.00 Stručna praksa-Zaštita bilja (144065)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Zaštita bilja (144066)
30
(0+0+0)
6.
6.00 Završni rad-Zaštita bilja (131668)
30
(0+0+30)
6.
ECTS  Elective course: Group 14436
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Industrijsko bilje (143885)
Pospišil, M.
R1 60
(38+16+6)
6.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
6.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
6.