Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 1
Practicum 7
Seminar 4
Field exercises 20
Lecturer
Assoc. Prof. Martina Skendrović Babojelić, PhD
Assoc. Prof. Marko Karoglan, PhD
Prof. Bernard Kozina, PhD
Associate teacher for exercises
Marina Anić, mag. ing. agr.
Mirela Osrečak, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70
Good (3) 71-80
Very good (4) 81-90
Excellent (5) 91-100
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Course coordinator

Assoc. Prof. Martina Skendrović Babojelić, PhD
Assoc. Prof. Martina Skendrović Babojelić, PhD

Course description

Modul Osnove voćarstva i vinogradarstva daje temelja znanja o podrijetlu i sistematici voćnih vrsta i vinove loze. Opisuje morfologiju i anatomiju voćnih vrsta te fenologiju vinove loze. Studenti uče o ekološkim čimbenicima uzgoja vinove loze te utjecaju klimatskih čimbenika na pojedine voćne vrste tijekom fenofaza razvoja. Obrađuju se uzgojni oblici, tipovi tla prikladni za uzgoj voćnih vrsta i osnovne značajke rezidbe. U modulu se objašnjavaju različiti načini održavanja i obrade tla te cilj i značaj gnojidbe i navodnjavanja. Posebna pažnja pridodaje se načinima i tehnikama razmnožavanja te klasiranju, pakiranju i skladištenju sadnog materijala.

Type of course

General competences

Stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje ostalih modula iz domene voćarstva i vinogradarstva, te stjecanje znanja o osnovnim morfološkim i uzgojnim svojstvima najvažnijih rodova odnosno voćnih vrsta i vinove loze.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojam i značaj voćarstva i vinogradarstva te objasniti sistematiku voćaka i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Razlikovati rodne i nerodne izbojke značajnih voćnih vrsta Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Utvrditi fenofaze rasta i razvoja voćaka i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Primijeniti određeni način i tehniku rezidbe i razmnožavanja ovisno o voćnoj vrsti kao i vrsti vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Odabrati način sadnje i njege voćaka i vinove loze, ovisno o zahtjevima voćne vrste i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Procijeniti optimalni rok berbe i uvjete čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija te pismenih i usmenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu, izlaganje seminara, polaganje kolokvija i testova znanja, odnosno, završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 100 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 120 6
Predavanja+vježbe 56 56 1,8
Seminarski rad 4 16 0,2
Ukupno 100 % 60 180 6

Program modula u dijelu terenskih vježbi, laboratorija i nastave u praktikumu izvodi se u prostorima VV pokušališta Jazbina i na drugim lokacijama. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovora se sa studentima

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Redovni ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Morfologija i biologija voćnih vrsta P, T
 2. Morfologija i biologija voćnih vrsta - P, PK
 3. Biologija i morfologija vnove loze- P, PK
 4. Ekologija vinove loze P, T
 5. Ekologija voćnih vrsta P, T
 6. Rezidba i uzgojni oblici u voćarstvu - P, T
 7. Sustavi uzdržavanja tla, gnojidba i ishrana voćaka; navodnjavanje- P, S
 8. Razmnožavanje voćnih vrsta i voćno rasadničarstvo - P, T
 9. Rezidba i sustavi uzgoja u vinogradarstvu - P, T
 10. Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo - P, T
 11. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradima; Gnojidba vinograda u ishrana vinove loze - S, T
 12. Podizanje vinograda - P, T
 13. Podizanje i održavanje voćnjaka - P, T
 14. Ampelotehnika vinove loze - P, T
 15. Berba voća i grožđa, P, PK, L

Obligatory literature

 1. Skendrović Babojelić, M., Fruk G. (2016.) Priručnik iz voćarstva „Građa, svojstva i analize voćnih plodova“, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 2. Miljković, I. (1991.) Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet «R. Ćirpanov», Novi Sad
 4. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka
 2. Pašalić, B. 2006. Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 3. Krpina, I. i suradnici, 2004. Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb