Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Specijalna fitopatologija (169251)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 36
Field exercises 24
Lecturer
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Prof. Edyta Đermić, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Preconditions
Osnove biljne patologije
Sredstva za suzbijanje biljnih patogena
Grading
Sufficient (2) 60%-70%
Good (3) 71%-80%
Very good (4) 81%-90%
Excellent (5) 91%-100%
Conditions for obtaining signature
Redovno pohađanje nastave

Course coordinator

Prof. Tihomir Miličević, PhD
Prof. Tihomir Miličević, PhD

Course description

Specijalna fitopatologija je stručni fitomedicinski kolegij u kojem se u sklopu predavanja obrađuju ekonomski značajne bolesti (mikoze, pseudomikoze, bakterioze, fitoplazmoze, viroze i viroidoze) važnijih kultiviranih vrsta biljaka. Kod opisa svake pojedinačne bolesti govori se o njenoj važnosti i rasprostranjenosti, simptomatologiji, etiologiji (patogenim uzročnicima), epidemiologiji te mjerama suzbijanja (agrotehničke, biološke, kemijske i dr.). Na terenskoj nastavi studentima se daje mogućnost "in vivo" upoznavanja s tim bolestima na temelju njihove simptomatologije na biljkama domaćinima.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (compulsory course, 6 semester, 3 year)

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznavati na temelju simptoma glavne bolesti na ekonomski važnim kultiviranim biljnim vrstama Hrvatske
Poznavati etiologiju i epidemiologiju tih bolesti
Ocijeniti intenzitet zaraze biljaka domaćina tim bolestima
Znati izabrati i provesti odgovarajuće mjere suzbijanja tih bolesti

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni - predavanja 4 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 120 4
Ukupno 4 do 50 bodova 61-70 bodova 71-80 bodova 81-90 bodova 91-100 bodova do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 60 144 6

Weekly class schedule

 1. Silabus kolegija s uvodom - cilj kolegija, ishodi učenje kolegija, struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura i dr. Kratki repetitorij taksonomije i sistematike biljnih patogena. Fitopatonimija - nomenklatura ili nazivlje biljnih bolesti
 2. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Oomycota (Plasmoparales i dr.)
 3. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Myxomycota (Plasmodiophoromycota) i mikoze iz odjela Chytridiomycota (Olpidiales)
 4. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Taphriniomycetes i Discomycetes
 5. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Plectomycetes (Erysiphales i dr.)
 6. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Pyrenomycetes (Diaporthales i dr.)
 7. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Loculoascomycetes (Plesoporales i dr.)
 8. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Pucciniomycetes (Uredinales i dr.)
 9. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Ustilaginomycets (Ustilaginales i dr.)
 10. Bakterioze biljaka uzrokovane vrstama iz rodova Erwinia, Pseudomonas, Agrobacterium, Xanthomonas i dr.
 11. Fitoplazmoze biljaka
 12. Viroze i viroidoze biljaka
 13. Terenske vježbe
 14. Terenske vježbe
 15. Terenske vježbe

Obligatory literature

 1. Cvjetković, B. (2010): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze Zrinski d.d. Čakovec
 2. Maceljski, M., Cvjetkovć, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća. Zrinski d.d. Čakovec.
 3. Jurković, D. Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Štrosmajera u Osijeku
 4. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2017): Pseudogljive i gljive ratarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Štrosmajera u Osijeku. Osijek

Similar course at related universities

 • Patologia vegetale (Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari, Italija)
 • Specijalna fitopatologija (Agronomski i prehrambeno-tehnološki faakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina)
 • Pseudomikoze i mokoze bilja (Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta u Beogradu, Srbija)