Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Ukrasno bilje (26750)

ECTS 6.00
English language R2
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 24
Practicum 24
Seminar 12
Lecturer
Assoc. Prof. Vesna Židovec, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Vesna Židovec, PhD
Grading
Sufficient (2) < 60%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Prisustvovanje nastavi, izrada zadatka, izvješća s terenskih nastava (3), kolokviranje vježbi (6)

Course coordinator

Assoc. Prof. Vesna Židovec, PhD
Assoc. Prof. Vesna Židovec, PhD

Course description

Proizvodnja ukrasnog bilja obuhvaća proizvodnju jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih vrsta (trajnica, grmlja i drveća) različitog tipa rasta. Organizirana je na otvorenom i u zaštićenom prostoru te strogo specijalizirana, mehanizirana, radno intenzivna i dohodovna. Prilikom proizvodnje, podizanja, održavanja i njege potrebna su specifična znanja i vještine. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura, ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru, njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. Na vježbama u praktikumu studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ukrasnih biljnih vrsta prema skupinama. Terenskom nastavom steći će se uvid u primjenu te različite segmente proizvodnje ukrasnog bilja, upoznati se s konkretnim problemima u proizvodnji i mogućnostima njihovog rješavanja. Izrada seminarskih radova na temelju proučenih stručnih i znanstvenih radova, prezentiranje te zajednička rasprava dat će studentima mogućnost aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (elective course, 5 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (elective course, 5 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (elective course, 5 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Poljoprivredna tehnika (elective course, 5 semester, 3 year)

General competences

Predmet osposobljava za prepoznavanje osnovnih skupina i vrsta ukrasnog bilja, razumijevanje njegove proizvodnje, primjene i njege.
Studenti dobivaju neophodna terorijska i praktična znanja osnovnih ukrasnih biljnih vrsta.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Opis vrste – taksonomska pripadnost, obilježja, morfologija, porijeklo, načini proizvodnje i primjene u ukrasnoj hortikulturi.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe organizirane su u tri navrata. Prve terenske vježbe obuhvaćaju obilazak parkova Zelene potkove u Zagrebu, upoznavanje s razvojem parkova, odabirom, primjenom, mjerama njege i održavanja ukrasnih vrsta jedno- i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, trajnica, grmlja i drveća. Druge terenske vježbe organizirane su nakon bloka nastave koji se bavi dendrološkim vrstama i rasadničarstvom, podrazumijeva posjet rasadniku ukrasnog drveća i grmlja Zagrebačkog holdinga, podružnice Zrinjevac na Čretu. Treće terenske vježbe održavaju se nakon cjeline koja studente upoznaje s proizvodnjom i primjenom cvjećarskih kultura, a organizirane su u Zagrebačkom holdingu, podružnici Zrinjevac u Remetinečkoj cesti gdje je organizirana proizvodnja sezonskih cvjetnih vrsta i trajnica.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu izvode se u 8 vježbi pri čemu se vježba opis ukrasne biljne vrste na stručan način, dobiva uvid u stručnu literaturu iz tematike modula i prepoznaju ukrasne biljne vrste prema skupinama: jedno- i dvogodišnje, trajnice i geofiti, cvjetne vrste za rez, lončanice, grmlje te drveće. Izvode se u skupinama (do 35 studenata).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati osnovne vrste ukrasnog bilja Seminarski rad, kolokviji tijekom semestra
Razumijeti tehnologiju proizvodnje cvjećarskih kultura Izvješće s terenske nastave, pismeni ispit
Razumijeti tehnologiju proizvodnje drvenastih ukrasnih kultura Izvješće s terenske nastave, pismeni ispit
Odabrati i slijediti upute o proizvodnji, mjerama njege i održavanju Pismeni ispit
Izabrati biljne vrste za primjenu u različitim uvjetima Seminarski rad, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje nastave, vježbi, terenske nastave, konzultacije za izradu seminarskog rada.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada seminarskog rada, izvješća s terenske nastave

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.test znanja 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 2
2.Test znanja 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 2
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1
Kolokvij 0 +/-
Insufficient (1)
12 36 0,5
Izvješće s terenske nastave 0 +/-
Insufficient (1)
12 36 0,5
UKUPNO 100% - 5 60 180 6
Cjeloviti ispit 80% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 4
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1
Kolokvij 0 +/-
Insufficient (1)
12 36 0,5
Izvješća s terenske nastave 0 +/-
Insufficient (1)
12 36 0,5
Ukupno 100% - 5 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod (P) - Definicija, obuhvat proizvodnje ukrasnog bilja, tržišna važnost ukrasnog bilja u svijetu i Hrvatskoj, organizacija proizvodnje, porijeklo i povijest primjene, sadašnje stanje primjene ukrasnog bilja Vježbe (PK) – pregled stručne literature i rasprava
 2. Terenska nastava – Obilazak javnih zelenih površina, uvid u vrste i skupine ukrasnog bilja te načine i mjesta njegove primjene.
 3. Terminologija kod opisivanja biljnih vrsta (P).
 4. Drveće (P) - Definicija, podjela grmlja, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje drveća
 5. Grmlje (P) - Definicija, podjela grmlja, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje grmlja
 6. Rasadničarstvo (P) - Organizacija i podjela rasadnika Seminarski radovi
 7. Terenska nastava – proizvodnja drvenastih kultura u rasdniku
 8. 1. Međuispit
 9. Jedno i dvogodišnje cvjetne vrste (P) - Definicija, podjela jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta.
 10. Trajnice i geofiti (P) - Definicija, podjela trajnica i geofita, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje trajnica i geofita.
 11. Zelenilo i cvjetne vrste za rez (P) - Definicija, podjela cvjetnih vrsta za rez, pregled vrsta po skupinama, povijesti i načini primjene, primjer proizvodnje Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje najprodavanijih cvjetnih vrsta za rez
 12. Lončanice (P) - Definicija, podjela lončanica, pregled vrsta po skupinama, povijesti i načini primjene, primjer proizvodnje Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje najprodavanijih lončanica
 13. Terenska nastava – proizvodnja cvjetnih kultura u zaštićenim prostorima.
 14. 2. Međuispit
 15. Seminarski radovi

Obligatory literature

 1. Polak, E., Vinceljak-Toplak, M.: Odabrana poglavlja iz cvjećarstva; interna skripta
 2. Vinceljak-Toplak, M.: Lončanice; interna skripta
 3. Vinceljak-Toplak, M.: Cvjećarstvo; interna skripta
 4. Vinceljak-Toplak, M.: Osnove uzgoja ukrasnog bilja; interna skripta
 5. Radoš, S.: Razmnožavanje i uzgoj ukrasnog drveća i grmlja
 6. Židovec, V., Skendrović Babojelić, M., Šarić, D. (2015): Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Priručnik.

Recommended literature

 1. Hessayon, D.G. (2001) Cvijeće u vrtu, Mozaik knjiga, Zagreb
 2. Hessayon, D.G. (2001) Sve o vrtu, Mozaik knjiga, Zagreb
 3. Hessayon, D.G. (2001): Cvatuće grmlje, Mozaik knjiga, Zagreb
 4. Samardžija, N.: Travnjaci, Zrinjevac d.d., Zagreb
 5. Šilić, Č. : Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost, Sarajevo
 6. Židovec, V. (2004): Najvažnije cvjećarske kulture prema skupinama, interni priručnik (CD-verzija)

Similar course at related universities

 • Ornamental Horticulture Businesses University of Arkansas