Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Fitomedicina (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Fitomedicina je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području fitomedicine. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova integrirane i okolišu prihvatljive te ekološke zaštite bilja od štetnika, bolesti i korova u znanstvenim područjima aplikacije pesticida, fitofarmacije, fitopatologije, herbologije i zoologije koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova zaštite bilja unutar odjela za zaštitu bilja velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, znanstveni instituti, državne agencije i ministarstva, a u gospodarskom sektoru kod proizvođača i distributera sredstava za zaštitu bilja, gospodarskim subjektima koji se bave proizvodnjom biljnih vrsta za različite namjene te u savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka fitomedicine
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Primijenjena entomologija (144422)
Bažok, R.
R2 60
(30+22+8)
1.
6.00 Fitobakteriologija i fitovirologija (26608)
Đermić, E.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Fitomikologija (26610)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 60
(38+17+5)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
1.
6.00 Specijalna herbologija (157182)
Barić, K.
R1 60
(36+12+12)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 2.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14461
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biljni virusi prenosivi vektorima (157184)
Vončina, D.
R1 30
(24+4+2)
2.
3.00 Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja (144423)
Bažok, R.
R2 30
(16+8+6)
2.
3.00 Epidemiologija biljnih bolesti (78534)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 30
(22+8+0)
2.
3.00 Fitonematologija (144426)
Grubišić, D.
R1 30
(14+13+3)
2.
3.00 Urbana entomologija (144430)
Mešić, A.
R1 30
(18+10+2)
2.
3.00 Urbana fitopatologija (144428)
Miličević, T.
R1 30
(14+10+6)
2.
3.00 Molekularne tehnike u fitopatologiji (169423)
Đermić, E.
R1 30
(13+12+5)
2.
3.00 Interakcija biljka patogen (144429)
Kaliterna, J.
R1 30
(18+8+4)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
3.00 Štetnici i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja (185496)
Čačija, M.
R3 30
(16+12+2)
2.
3.00 Digitalni sustavi u preciznoj zaštiti bilja (197706)
Juran, I.
30
(18+6+6)
2.
3.00 Akarologija (144427)
Pajač Živković, I.
R1 30
(14+12+4)
2.
ECTS  Elective course: Group 14462 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)
Njavro, M.
R1 60
(28+18+14)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Fitomedicina (144440)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Fitomedicina (144439)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)
Bažok, R.
R2 30
(16+4+10)
3.
ECTS  Elective course: Group 14463
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (26277)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 30
(10+15+5)
3.
3.00 Biljna karantena (144436)
Gotlin Čuljak, T.
R1 30
(20+10+0)
3.
3.00 Ekologija štetnika i načela prognoze (78535)
Gotlin Čuljak, T.
R1 30
(20+5+5)
3.
3.00 Forenzična entomologija (169425)
Juran, I.
R1 30
(24+6+0)
3.
3.00 Legislativa u zaštiti bilja (26278)
Barić, K.
R1 30
(20+0+10)
3.
3.00 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini (169426)
Lemić, D.
R1 30
(14+10+6)
3.
3.00 Ekologija korova (144433)
Šćepanović, M.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 Interakcije herbicida u tlu (144434)
Barić, K.
R1 30
(24+6+0)
3.
6.00 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)
Grubišić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
ECTS  Elective course: Group 14464 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)
Njavro, M.
R2 60
(20+15+25)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
3.
3.00 GIS i prirodni resursi (144095)
Kutnjak, H.
R1 30
(12+18+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Fitomedicina (169288)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14465 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
4.