Study programme

Oplemenjivanje životinja (144447)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 30
Auditory exercises 26
Seminar 4
Lecturer
Prof. Miroslav Kapš, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Maja Ferenčaković, PhD
Prof. Miroslav Kapš, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Miroslav Kapš, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-69%
Good (3) 70-79%
Very good (4) 80-89%
Excellent (5) 90-100%
Conditions for obtaining signature
Za dobivanje potpisa potrebno je pohađati nastavu te napraviti i izložiti seminarski rad

Course coordinator

Prof. Miroslav Kapš, PhD
Prof. Miroslav Kapš, PhD

Course description

Pregled i primjena genetike i statistike: Genetska vrijednost, Svojstva i varijable, Pokazatelji svojstava- parametri, Mjere veza između varijabli i osnovni statistički modeli, Osnovni genetski model, Uzgojna vrijednost, Heritabilitet, Ponovljivost, Materinska vrijednost, Ponovljena mjerenja, Genetske i negenetske kovarijance i korelacije, Heterozis.
Genetsko vrednovanje životinja: Uzgojna vrijednost, Općenito o modelima procjene uzgojne vrijednosti, BLUP, Matrica srodnosti, Točnost procjene, Modeli procjene (sire, animal, repeatability, materinski utjecaji, regresija sa slučajnim koeficijentima), Procjena genetskih parametara, Modeli s više svojstava, Selekcijski indeks.
Sustavi genetskog vrednovanja životinja i koraci u genetskom vrednovanju (priprema, procjena, poslije vrednovanja).
Izbor i sparivanje životinja: Genetski napredak, selekcijski diferencijal i intenzitet selekcije, Putovi selekcije, Predviđanje i provjera genetskog napretka, Selekcija na više svojstava, Sustavi sparivanja (u čistoj krvi i križanja).
Razvoj uzgojnog programa: Definiranje i razvoj uzgojnog programa (osnovna struktura: definiranje uzgojnih ciljeva, kako stici do cilja, izbor svojstava za vrednovanje životinja, ekonomske vrijednosti), Uzgojni programi za mesno i mliječno govedo.
Primjena genomskih informacija: Genomska selekcija, Major i minor geni i QTL, Genetski markeri, “Marker assisted selection”, Genomska uzgojna vrijednost, “Association study”, Microarrays.

Type of course

General competences

Poznavanje i razumijevanje načela oplemenjivanja životinja i genetike i način njihove primjene u planiranju i vrednovanju uzgojnih programa u svrhu poboljšanja svojstava domaćih životinja

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumijevanje procesa procjene uzgojnih vrijednosti Usmeni
Procjena uzgojnih vrijednosti i genetskim parametrima genetskim modelima koristeći zapise, podatke o rodoslovlju i genomske informacije Parcijalni pismeni ispit, Usmeni
Postavljanje uzgojnog programa Usmeni, seminar
Procjena rezultata i valjanosti uzgojnih programa Usmeni
Razumijevanje značajki uzgojnih programa za mesno i mliječno govedo Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Održati predavanja, seminare, pismeni i usmeni ispit, ocijeniti studente

Students' obligations

Dolaziti na nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, izlagati seminar, položiti pismeni i usmeni ispit

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni pismeni ispit 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 20 1
Seminari 15% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 20 1
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi Bonus bodovi do 5%
Usmeni ispit 70% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 100 4
UKUPNO 100% 60 140 6

Opaska: za ukupnu pozitivnu ocjenu, za svaku cjelinu treba biti pozitivna ocjena

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni pismeni ispit Računski zadaci Tijekom semestra
Seminari Postaviti i prezentirati uzgojni program, tema prema dogovoru Tijekom semestra
Usmeni ispit Ukupno gradivo Redovni rokovi Slijedeći redovni rok

Weekly class schedule

 1. Pregled i primjena genetike i statistike - Genetska vrijednost. Svojstva i varijable. Pokazatelji svojstava- parametri. Mjere veza između varijabli i osnovni statistički modeli
 2. Pregled i primjena genetike i statistike - Osnovni genetski model. Uzgojna vrijednost. Heritabilitet. Ponovljivost. Materinska vrijednost. Ponovljena mjerenja. Genetske i negenetske kovarijance i korelacije. Heterozis
 3. Genetsko vrednovanje životinja - Uzgojna vrijednost. Općenito o modelima procjene uzgojne vrijednosti
 4. Genetsko vrednovanje životinja - BLUP. Matrica srodnosti, Točnost procjene
 5. Genetsko vrednovanje životinja - "Sire", "animal" i "repeatability" modeli
 6. Genetsko vrednovanje životinja - "Sire", "animal" i "repeatability" modeli
 7. Genetsko vrednovanje životinja - materinski utjecaji, regresija sa slučajnim koeficijentima
 8. Genetsko vrednovanje životinja - Procjena genetskih parametara. Modeli s više svojstava. Selekcijski indeks
 9. Sustavi genetskog vrednovanja životinja - Koraci u genetskom vrednovanju: priprema, procjena, poslije vrednovanja
 10. Izbor i sparivanje životinja - Genetski napredak, selekcijski diferencijal i intenzitet selekcije. Putovi selekcije. Predviđanje i provjera genetskog napretka
 11. Izbor i sparivanje životinja - Sustavi sparivanja: u čistoj krvi i križanja
 12. Razvoj uzgojnog programa - Definiranje i razvoj uzgojnog programa (osnovna struktura: definiranje uzgojnih ciljeva, kako stici do cilja, izbor svojstava za vrednovanje životinja, ekonomske vrijednosti).
 13. Razvoj uzgojnog programa - Uzgojni programi za mesno govedo
 14. Razvoj uzgojnog programa - Uzgojni programi za mliječno govedo
 15. Primjena genomskih informacija - Genomska selekcija. Major i minor geni i QTL, Genetski markeri. “Marker assisted selection”. Genomska uzgojna vrijednost. “Association study”. "Microarrays"

Obligatory literature

 1. Kapš, M. 2013. Oplemenjivanje životinja. (radni materijali, skripta, pdf i ppt format)

Recommended literature

 1. Bourdon, R. M. 2000. Understanding Animal Breeding. 2nd Edition. Prentice Hall.
 2. Cameron, N. D. 1997. Selection Indices and the Prediction of Genetic Merit in Animal Breeding. CABI Publishing.
 3. Mrode, R. A. 2005. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, 2nd Edition. CABI Publishing
 4. Falconer, D., Mackay, T. 1996. Introduction to Quantitative Genetics, 4th Edition. Longman.

Similar course at related universities

 • University of Tenneesee, Animal science department Animal Breeding and Genetics (Genetic and environmental bases of animal variation. Selection and mating systems as mechanisms of genetic change. Planning breeding programs for economically important domestic species)
 • Purdue University: Animal Breeding, genetic principles and their applications in improvement of production efficiency in livestock