Study programme

Populacijska genetika (157196)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R3
Teaching hours 60
Lectures 40
Practicum 12
Seminar 8
Lecturer
Prof. Ino Čurik, PhD
Assoc. Prof. Vlatka Čubrić Čurik, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Maja Ferenčaković, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71%-80%
Very good (4) 81%-90%
Excellent (5) >=91%
Conditions for obtaining signature
Redovitost u nastavi 80%

Course coordinator

Prof. Ino Čurik, PhD
Prof. Ino Čurik, PhD

Course description

U razvijenim zemljama visokog standarda populacijska genetika kao znanstvena disciplina imala/ima veliki značaj razvoju poljoprivrede u cjelini, a u stočarstvu posebno u industrijskoj proizvodnji mlijeka mesa i jaja.
Program modula: Populacijska genetika, unutar studija Genetika i oplemenjivanje životinja, omogućava studentima razumjeti teorijske spoznaje i identificirati njihovo mjesto i značaj u praktičnoj primjeni genetske varijabilnosti u populacijama, a u stočarstvu posebno razvoj uzgoja i selekcije životinja.
Programski dijelovi modula: Povijesni razvoj i odnos populacijske genetike s drugim biološkim i društvenim disciplinama; Genetska i fenotipska varijabilnost u populacijama životinja; Organizacija genetske varijabilnosti, (random sparivanje, i genetska struktura populacije); Izvori i promjene varijabilnosti u populacijama (mutacije, migracije, selekcija); Prosjeci, genetički i genotipski parametri; Procesi u populaciji i subpopulacije; Molekularna i populacijska genetika ( neutralna teorija).
Vježbe se održavaju u praktikumu Laboratorija za kantitativnu analizu; individualan pristup studentu, samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka.Polaganje ispita provodi se parcijalnim testovima i završnim usmenim ispitom.

Type of course

General competences

Sadržaj modula osposobljava studente da teorijske spoznaje genetske strukture i genetske parametre primijene u postavljanju uzgojnih ciljeva, uzgojnih programa, te u uzgoju i selekciji životinja.

Types of instruction

 • Predavanja
  audiovizualna metoda
 • Vježbe u praktikumu
  izvode se u praktikumu Laboratorija za kvantitativnu analizu uz individualni pristup studentu i samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
prepoznati i ocijeniti važnost teorijskih spoznaja fenotipske i genetske varijabilnosti populacija životinja u uzgoju i selekciji,
specificirati genetske parametre u postavljanju uzgojnih ciljeva i selekcijskih programa životinja.
objasniti i primijeniti značaj selekcije životinja u efikasnoj industrijskoj proizvodnji mesa i mlijeka.

Sastoji se iz tri djela: a) pismeni test sa zadacima, b) računski test na računalu i c) usmeni ispit

Weekly class schedule

 1. Razvoj i odnos populacijske genetike s biološkim i društvenim disciplinama. (P)
 2. Genetska i fenotipska varijabilnost u populacijama. (P)
 3. Organizacija genetske varijabilnosti (random sparivanje, i genetska astruktura populacije. (P)
 4. Primjena teorijskih spoznaja problemi analiza genetske strukture populacije. (V)
 5. Izvori i promjene varijabilnosti u populacijama (mutacije, migracije, selekcija). (P)
 6. Praktična primjena promjene frekvencija gena i genotipova u populaciji .(V)
 7. Prosjeci, genetički i genotipski parametri u populaciji. (P)
 8. Izračunavanje i primjena genetičkih i genotipskih parametara populacije. (V)
 9. Procesi u velikoj populaciji i subpopulacije. (P)
 10. Izračunavanje i značaj Ne , Fx (V)
 11. Populacijska genetika u oplemenjivanju životinja. (P)
 12. Molekularna i populacijska genetika. (P)
 13. Neutralna teorija (P) (V)
 14. Praktična primjena metoda populacijske genetike na stvarnim populacijama V)
 15. Čimbenici kod postavljanja uzgojnih ciljeva za različita svojstva populacija, različitih vrsta životinja. (P)

Obligatory literature

 1. Predavanja (oko 500 slide-ova) prof.dr.sc. Ine Čurika
 2. 10 preglednih radova po izboru prof.dr.sc. Ine Čurika

Recommended literature

 1. Hedrick, P.W. (2000). Genetics of population Ed. Jones Barlett., Missiauge, CAN.
 2. Falconer, D.S., Mackey, Trudy F.C. (1996).Introduction to quantitative genetics. Harlow: Longman.
 3. Hartl, D.L., Clark, A.G. (1997). Principles of population genetics. Sunderland: Sinauer, Inc. Publish.

Similar course at related universities

 • „Principles of Animal Genetics“ (ANSC2210), CornellUniversity, USA
 • Studij „Population genetics“ UC Davis University California
  Moduli
 • Modul: „Molecular Phylogenetic Analysis“ (EVE 210)
 • Modul: „Principles of Populati of Biology“ (PGB, 200A)
 • Modul: „Principles of Population Biology“ (PGB,200B, (W))
 • Modul: „ Principles of Population“ (PGB200C, (Sp))