Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Genetika i oplemenjivanje životinja (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Studij Genetika i oplemenjivanje životinja je studij primjene temeljnih bioloških znanosti (genetike, biometrike, molekularne biologije, reprodukcije, animalne fiziologije, itd.) u oplemenjivanju produktivnih i reproduktivnih svojstava i u očuvanju ugroženih vrsta i pasmina životinja (divljih, domaćih i kućnih ljubimaca). Naglasak je na primjeni genetike (molekularne, kvantitativne i populacijske), uz važan udio statističko-biometrijskih metoda. Studij pruža saznanja o molekularnoj analizi DNA i analizi molekularnih, produktivnih i reproduktivnih podataka uz intenzivno korištenje računala i laboratorija. Uz teoretska znanja studentima se pruža i prilika analize praktičnih problema uz korištenje najnovijih tehnika u genetici, oplemenjivanju i reprodukciji. Tijekom studija studenti razvijaju vještine potrebne za rad kako u industriji i edukaciji, tako i u javnim službama i genetičkim laboratorijima. Male grupe omogućavaju individualni pristup i rad usmjeren prema interesima svakog studenta. Velika se značajnost pridaje i upoznavanju sa znanstvenim radom kako bi studenti uspješno konkurirali na domaćim i stranim poslijediplomskim studijima.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka genetike i oplemenjivanja životinja
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Citologija (26159)
Salajpal, K.
R1 60
(56+0+4)
1.
6.00 Molekularna genetika životinja (144442)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(44+12+4)
1.
6.00 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (144444)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(42+14+4)
1.
6.00 Uvod u SAS i R (144443)
Džidić, A.
R1 60
(14+42+4)
1.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 20.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Endokrinologija i biologija spolnih organa (26604)
Salajpal, K.
R1 60
(45+15+0)
2.
6.00 Konzervacijska genetika (157195)
Čurik, I.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Populacijska genetika (157196)
Čurik, I.
R1 60
(40+12+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14466 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Nutrigenomika životinja (87433)
Salajpal, K.
R1 30
(22+0+8)
2.
3.00 Fiziologija stresa i adaptacija (87434)
Salajpal, K.
R1 30
(24+0+6)
2.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Kinologija (197689)
Tomljanović, T.
R1 60
(30+22+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Kvantitativna genetika (169433)
Ferenčaković, M.
R1 60
(40+12+8)
3.
6.00 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Genetika i oplemenjivanje životinja (144454)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Genetika i oplemenjivanje životinja (144453)
90
(0+0+0)
3.
6.00 Oplemenjivanje životinja (144447)
Kapš, M.
R1 60
(30+26+4)
3.
ECTS  Elective course: Group 14467 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela (144452)
Bubalo, D.
R1 30
(18+10+2)
3.
3.00 Genetika mesa (87436)
Karolyi, D.
R1 30
(18+6+6)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
6.00 Programiranje u programima SAS i R (144451)
Džidić, A.
R1 60
(24+32+4)
3.
6.00 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (26742)
Salajpal, K.
R1 60
(38+22+0)
3.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Biologija i ekologija divljači (144093)
Šprem, N.
R1 60
(28+20+12)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450)
Kapš, M.
R1 30
(6+6+18)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Genetika i oplemenjivanje životinja (169289)
0
(0+0+0)
4.