Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Hortikultura (120.00 ECTS)

Learning outcomes

Povrćarstvo (120.00)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Biološki i ekološki čimbenici uzgoja povrća (144456)
Toth, N.
R1 60
(24+28+8)
1.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 8.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Suvremena tehnologija uzgoja povrća (26742)
Toth, N.
R1 60
(24+28+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14472
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
ECTS  Elective course: Group 14473
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Povrćarstvo (144466)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Povrćarstvo (144467)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14474
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Agrobiotopi zaštićenih prostora (144460)
Benko, B.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
ECTS  Elective course: Group 14475
    => Required number of ECTS credits: 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
6.00 Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)
Širić, I.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Kužić, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Povrćarstvo (169290)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14476 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća (144468)
Dobričević, N.
R1 60
(20+28+12)
4.
3.00 Proizvodnja sjemena povrća (144470)
Žutić, I.
R1 30
(14+14+2)
4.
3.00 Štetočinje povrća (157345)
Miličević, T.
R1 30
(24+6+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14477 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.

Ukrasno bilje (120.00)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (157403)
Prebeg, T.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)
Prebeg, T.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 14.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Cvjećarstvo 2 (144493)
Han Dovedan, I.
R1 60
(20+14+26)
2.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14485
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
2.
ECTS  Elective course: Group 14486
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Ukrasno bilje (144500)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Ukrasno bilje (144499)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14487
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Uređenje interijera biljem (144497)
Židovec, V.
R2 30
(10+12+8)
3.
3.00 Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)
Poje, M.
R1 30
(10+14+6)
3.
ECTS  Elective course: Group 14488
    => Required number of ECTS credits: 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
6.00 Bolesti ukrasnog bilja (116672)
Miličević, T.
R1 60
(30+18+12)
3.
3.00 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)
Voća, S.
R1 30
(14+12+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu (169291)
Vokurka, A.
R1 60
(36+12+12)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
3.00 Ukrasne voćne vrste (144495)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(22+4+4)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Kužić, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Ukrasno bilje (169292)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14489 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
4.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
4.

Vinogradarstvo i vinarstvo (120.00)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ampelografija (144472)
Maletić, E.
R1 60
(32+20+8)
1.
3.00 Biologija i ekologija vinove loze (26589)
Karoglan Kontić, J.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
3.00 Tehnologija vina (144471)
Jeromel, A.
R1 30
(20+10+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 11.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Kemija mošta i vina (26250)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
2.
3.00 Tehnologija proizvodnje grožđa (144473)
Kozina, B.
R1 30
(12+14+4)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14480
    => Required number of ECTS credits: at least 15.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
6.00 Bolesti vinove loze (133165)
Vončina, D.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Lozno rasadničarstvo (144475)
Maletić, E.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
3.00 Proizvodnja stolnog grožđa (169440)
Karoglan, M.
R2 30
(15+14+1)
2.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
ECTS  Elective course: Group 14481
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Vinogradarstvo i vinarstvo (144481)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Vinogradarstvo i vinarstvo (144482)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14482
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)
Jeromel, A.
R1 30
(10+20+0)
3.
6.00 Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)
Preiner, D.
R3 60
(36+12+12)
3.
3.00 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)
Preiner, D.
R2 30
(20+4+6)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Kužić, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14483
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Vinogradarstvo i vinarstvo (169294)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14484 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.

Voćarstvo (120.00)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Primijenjene tehnologije uzgoja voća (144484)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(40+12+8)
1.
6.00 Rasadničarstvo voćarskih kultura (169445)
Gadže, J.
R1 60
(24+28+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 2.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14490
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
ECTS  Elective course: Group 15328
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
6.00 Kontinentalno voćarstvo (169446)
Gadže, J.
R1 60
(28+24+8)
2.
6.00 Suptropsko voćarstvo (144487)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Temelji voćarstva (144485)
Fruk, G.
R2 60
(44+8+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Voćarstvo (144490)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Voćarstvo (144491)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14491
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Kužić, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 15329
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
6.00 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća (144489)
Jemrić, T.
R2 60
(36+16+8)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Voćarstvo (169295)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14492 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
6.00 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća (144468)
Dobričević, N.
R1 60
(20+28+12)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.