Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Hortikultura (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj je ovog studijskog programa omogućiti sveučilišnim prvostupnicima hortikulture stjecanje kompetencija s kojima će dobiti sposobnost objedinjavanja teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad u području vinogradarstva i vinarstva, voćarstva, povrćarstva i ukrasnog bilja. Uz šire znanje iz područja tehnologije proizvodnje i prerade u hortikulturi, studenti će dobiti mogućnost nastavka obrazovanja na matičnom diplomskom studiju hortikulture (usmjerenja vinogradarstvo i vinarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje) te drugim diplomskim studijima na Agronomskom fakultetu ili srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Cilj je studija obrazovati stručnjake osposobljene za voditelja gospodarstva u hortikulturnoj proizvodnji, u poduzećima za preradu i promet hortikulturnih proizvoda, voditelja proizvodnje u rasadnicima. Također za suradnika u poduzeću za proizvodnju i promet sredstava i opreme u hortikulturi, u poduzećima za projektiranje hortikulturnih objekata i trajnih nasada, referenta za područje poljoprivrede u tijelima lokalne uprave i državnim institucijama i sl.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka hortikultura (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Uvod u mikrobiologiju tla (26500)
Sikora, S.
R1 30
(22+6+2)
1.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Botanika (26596)
Britvec, M.
R1 60
(26+30+4)
1.
6.00 Osnove agroekonomike (98092)
Grgić, I.
R1 60
(42+18+0)
1.
3.00 Matematika (154269)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Agroklimatologija (26118)
Mesić, M.
R1 60
(42+14+4)
1.
6.00 Kemija s osnovama biokemije (26251)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (143999)
Herak Ćustić, M.
R1 60
(44+14+2)
2.
6.00 Fiziologija bilja (143875)
Poljak, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
6.00 Osnove fitomedicine (143787)
Bažok, R.
R2 60
(39+21+0)
2.
6.00 Poljoprivredne melioracije (143877)
Ondrašek, G.
R1 60
(36+20+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (26763)
Maletić, E.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Opće povrćarstvo (143956)
Toth, N.
R1 60
(26+26+8)
3.
6.00 Parkovna dendrologija 1 (144000)
Židovec, V.
R2 60
(30+14+16)
3.
6.00 Voćarstvo 1 (144002)
Jemrić, T.
R2 60
(32+20+8)
3.
6.00 Vinogradarstvo 1 (144001)
Karoglan Kontić, J.
R1 60
(34+16+10)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
6.00 Vinarstvo (144004)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
4.
6.00 Vinogradarstvo 2 (143857)
Kozina, B.
R1 60
(24+30+6)
4.
6.00 Voćarstvo 2 (169744)
Duralija, B.
R1 60
(26+26+8)
4.
6.00 Proizvodnja povrća (26724)
Toth, N.
R1 60
(28+24+8)
4.
6.00 Cvjećarstvo 1 (144003)
Han Dovedan, I.
R1 60
(28+16+16)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14421
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (169204)
Mihaljević Žulj, M.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji (169227)
Sito, S.
R1 60
(31+12+17)
5.
6.00 Prerada voća i povrća (116383)
Dobričević, N.
R1 60
(30+26+4)
5.
6.00 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (26460)
Jemrić, T.
R2 60
(36+20+4)
5.
6.00 Genetika (64674)
Barić, M.
R1 60
(40+16+4)
5.
6.00 Predikatna, pjenušava i specijalna vina (26399)
Jagatić Korenika, A. M.
R1 60
(30+30+0)
5.
6.00 Mediteransko voćarstvo (143829)
Benčić, Đ.
R1 60
(34+18+8)
5.
ECTS  Elective course: Group 14422
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987)
Franić, R.
R1 60
(40+0+20)
5.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
5.
6.00 Elektroničko poslovanje (169207)
Blašković, L.
30
(0+15+15)
5.
6.00 Oplemenjivanje bilja (143878)
Pejić, I.
R3 60
(46+10+4)
5.
6.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Gljivarstvo (169201)
Širić, I.
R1 60
(38+20+2)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Hortikultura (131665)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Hortikultura (144010)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Hortikultura (144011)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course: Group 14423 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009)
Bošnjak, K.
R1 30
(23+3+4)
6.
6.00 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja (143841)
Žutić, I.
R1 60
(30+24+6)
6.
6.00 Primjena ukrasnog bilja (143853)
Poje, M.
R1 60
(30+6+24)
6.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
6.
6.00 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (144007)
Kaliterna, J.
R1 60
(41+14+5)
6.
6.00 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja (144008)
Barić, B.
R1 60
(38+16+6)
6.
6.00 Temelji uzgoja bilja (157027)
Bogunović, I.
R1 60
(40+11+9)
6.
ECTS  Elective course: Group 14424
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Oprašivanje bilja pomoću insekata (144005)
Bubalo, D.
R1 30
(20+8+2)
6.
3.00 Jahanje (185433)
Ramljak, J.
R1 30
(8+11+2)
6.
6.00 Povijest poljoprivrede (143852)
Džidić, A.
R1 60
(44+12+4)
6.
3.00 Plivanje (143851)
Caput-Jogunica, R.
R1 30
(4+22+4)
6.