Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Hranidba životinja i hrana (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Prvi cilj diplomskog studijskog programa Hranidba životinja i hrana je postići da studenti preko razumijevanja kemije, probave i metabolizma hranjivih tvari razumiju hranjivu vrijednost hrane za životinje i hranidbene potrebe životinja. Drugi cilj studija je da studenti nauče primjenom glavni hranidbenih sustavima u EU procjenjivati hranjivu vrijednost različitih krmiva za pojedine vrste i kategorije životinja te procjenjivati potrebe životinja. Treći cilj je stjecanje neophodnih znanja i vještina iz primijenjene hranidbe za samostalno sastavljanje zdravstveno ispravni, tržišno konkurentni, tehnološki izvedivi i po okoliš i dobrobit životinja prihvatljivi obroka/smjesa za glavne vrste i kategorije domaći životinji na temelju njihove očekivane proizvodnje i hranjivosti dostupnih krmiva.
Po završetku studija studenti studija Hranidba životinja i hrana su prvenstveno osposobljeni za samostalno formuliranje hrane za životinje, upravljanje tehnološkim procesima i menadžmentom proizvodnje u tvornicama hrane za životinje i kućne ljubimce te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i integriranim sustavima proizvodnje i prodaje hrane za životinje u zemlji i svijetu. Isto tako su osposobljeni za samozapošljavanje te obrazovni rad na srednjim i visokim učilištima, istraživački rad na visokim učilištima i znanstvenim institutima, nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju iz biotehničkog znanstvenog područja. Nadalje osposobljeni su za obavljanje složenih zadataka i edukacije u savjetodavnoj službi i laboratorijima za kemijske i hranidbene analize hrane za životinje te državnoj upravi na području sigurnosti hrane za životinje, planiranje proizvodnje i potrošnje hrane za životinje na razinama od lokalne zajednice do države i EU.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hranidbe životinja i hrane
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 33.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Kemija i kontrola hrane za životinje (169447)
Maslov Bandić, L.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Metode vrednovanja hrane za životinje (157136)
Kljak, K.
R1 60
(30+28+2)
1.
3.00 Biologija probave i metabolizam (26590)
Salajpal, K.
R1 30
(28+2+0)
1.
6.00 Opća hranidba životinja (169448)
Pintar, J.
R1 60
(50+6+4)
1.
6.00 Hrana za životinje (144502)
Grbeša, D.
R1 60
(24+30+6)
1.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 26.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Hranidba konja i kućnih ljubimaca (133174)
Kiš, G.
60
(40+10+10)
2.
6.00 Hranidba peradi i kunića (144505)
Pintar, J.
R1 60
(30+18+12)
2.
6.00 Hranidba svinja (116758)
Pintar, J.
R1 60
(40+12+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
ECTS  Elective course: Group 14452 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Hranidba u akvakulturi (169450)
Matulić, D.
R1 60
(20+32+8)
2.
3.00 Zdravstveni aspekti hranidbe životinja (144507)
Kostelić, A.
30
(20+10+0)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Hranidba životinja i hrana (144511)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Hranidba životinja i hrana (144510)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14455 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Hranidba goveda u proizvodnji mesa (144509)
Kiš, G.
30
(22+6+2)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Uljarice (144330)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Uvod u SAS i R (144443)
Džidić, A.
R1 60
(14+42+4)
3.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
3.
3.00 Precizna hranidba ovaca i koza (144508)
Kiš, G.
30
(20+6+4)
3.
3.00 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450)
Kapš, M.
R1 30
(6+6+18)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (185568)
Bedeković, D.
R1 60
(40+8+12)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hranidba životinja i hrana (169296)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14456 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Fiziologija stresa i adaptacija (87434)
Salajpal, K.
R1 30
(24+0+6)
4.
3.00 Konzerviranje voluminozne krme (144327)
Vranić, M.
R1 30
(18+9+3)
4.
6.00 Žitarice-zrnate škrobnate kulture (144322)
Svečnjak, Z.
R1 60
(44+12+4)
4.
6.00 Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)
Prpić, Z.
R1 60
(40+14+6)
4.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
4.
6.00 Kinologija (197689)
Tomljanović, T.
R1 60
(30+22+8)
4.