Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Krajobrazna arhitektura (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Krajobrazna arhitektura je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje kompetencija koje su zasnovane na suvremenim spoznajama u području oblikovanja, planiranja i upravljanja krajobrazima, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području krajobrazne arhitekture. To podrazumijeva i obuhvaća stjecanje kompetencija o zaštiti krajobraza, očuvanju i unapređenju prirodnog i kulturnog naslijeđa, zaštitu prirodnih resursa racionalnim korištenjem zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih perivoja, kao i oblikovanje i izgradnju novih krajobraza.
Cilj je osposobiti studente za rješavanje sve većih, raznolikijih i složenijih čovjekovih prostornih potreba koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u krajobrazu i prostoru, a za koje je potrebno široko obrazovanje iz različitih područja (kao što su prirodoslovno-ekološko, društveno-ekonomsko, tehničko, biotehničko i umjetničko). Zbog toga je studij interdisciplinaran i međufakultetski i u izvođenju nastave sudjeluje šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Cilj diplomskog studija je osposobiti studente za poslove u području djelatnosti krajobrazne arhitekture kao krajobrazni planeri ili projektanti, istraživači ili suradnici, kao voditelji ili članovi timova. To im omogućuje zapošljavanje u: projektnim i planerskim uredima; poduzećima za izgradnju, održavanje i njegu gradskog zelenila; znanstveno-istraživačkim institutima; srednjem i visokom školstvu u obrazovanju za struku krajobrazne arhitekture; ustanovama za zaštitu prirodne i kulturne baštine i zaštitu okoliša; upravnim gradskim službama i resornim ministarstvima nadležnim komorama i u organima stručnih staleških udruženja i društava na poslovima organiziranja i promicanja stručne djelatnosti krajobrazne arhitekturete za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture
(mag. ing. prosp. arch.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Teorija zaštitnog planiranja (26475)
Butula, S.
R1 60
(30+0+30)
1.
6.00 Krajobrazno oblikovanje -studio 1 (169463)
Hrdalo, I.
R1 60
(18+20+22)
1.
6.00 Krajobrazno planiranje - Studio (144515)
Butula, S.
R1 60
(18+8+34)
1.
6.00 Urbanističko planiranje (157466)
Lipovac, N.
R2 60
(20+25+15)
1.
6.00 Ekološka psihologija (197942)
Štambuk, M.
R2 60
(30+0+30)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 20.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Zaštitno okolišno planiranje - Studio (144518)
Butula, S.
R1 60
(22+4+34)
2.
6.00 Krajobrazno oblikovanje-studio 2 (169464)
Hrdalo, I.
R2 60
(20+20+20)
2.
6.00 Teorija krajobraznog oblikovanja (157468)
Rechner Dika, I.
R2 60
(35+19+6)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14493
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (157469)
Rechner Dika, I.
R1 60
(30+20+10)
2.
6.00 Elementi i dinamika krajobraza (169465)
Maradin, M.
60
(28+32+0)
2.
6.00 Zaštita prirode (144100)
Španjol, Ž.
60
(30+20+10)
2.
ECTS  Elective course: Group 14494
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna raznolikost Hrvatske (144522)
Bogdanović, S.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora (144521)
Grgić, I.
R1 60
(32+16+12)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Primijenjena vegetacijska ekologija (185569)
Baričević, D.; Vitasović Kosić, I.
60
(30+22+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Krajobrazna arhitektura (144529)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Krajobrazna arhitektura (144528)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14495
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
12.00 Arhitektonsko projektiranje-Studio (157471)
Stergaršek, S.
R1 120
(30+82+8)
3.
6.00 Uređenje ruralnog krajobraza (144524)
Andlar, G.
R1 60
(15+5+40)
3.
3.00 Etika okoliša (26189)
Trako Poljak, T.
R1 30
(15+0+15)
3.
3.00 Krš kao prostorni fenomen (26269)
Krklec, K.
R1 30
(20+5+5)
3.
3.00 Uređivanje voda (144525)
Šimunić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
3.00 Kultura građenja (157472)
Bobovec, B.
R2 30
(15+15+0)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Psihologija ekološki održivog ponašanja (197701)
Štambuk, M.
R2 30
(15+0+14)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Krajobrazna arhitektura (169297)
0
(0+0+0)
4.