Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Mehanizacija (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Poljoprivredna tehnika usmjerenje Mehanizacija je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području mehanizacije poljoprivrede. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u planiranju, projektiranju i primjeni mehanizacije u različitim granama poljoprivredne proizvodnje, doradi i skladištenju poljoprivrednih proizvoda, korištenju obnovljivih izvora energije, biomase i biogoriva, kao i gospodarenju otpadom iz poljoprivrede. Uz to je cilj osposobiti studente za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima u području mehanizacije poljoprivrede koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima, te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Znanja stečena tijekom studija trebala bi omogućiti zapošljavanje u tvrtkama koje se bave proizvodnjom, prodajom, korištenjem i održavanjem poljoprivrednih strojeva i opreme, tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, konzultacijskim tvrtkama, savjetodavnoj službi, poljoprivrednim i tehničkim institutima i zavodima, te državnoj i lokalnoj upravi.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
1.
6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
1.
3.00 Matematika 2 (157478)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
Mustać, I.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 8.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
ECTS  Elective course: Group 14504
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Tehnologija i organizacija transportnih sustava u poljoprivredi (144580)
Pliestić, S.
R1 60
(35+19+6)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Metode ocjene tehničkih značajki poljoprivrednih strojeva (134081)
Kovačev, I.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.
6.00 Samokretni poljoprivredni strojevi (144533)
Čopec, K.
R1 60
(30+30+0)
2.
ECTS  Elective course: Group 14505 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Strojevi i oprema u mlinarstvu (26452)
Jukić, Ž.
R2 60
(44+12+4)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Mehanizacija (144538)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Mehanizacija (144539)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14506
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
6.00 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)
Matin, A.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi (144536)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Mandušić, D.
R1 30
(15+0+15)
3.
ECTS  Elective course: Group 14507 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
3.
6.00 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)
Grubišić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Poljoprivredna tehnika/Mehanizacija (169298)
0
(0+0+0)
4.