Study programme

Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 33
Auditory exercises 13
Laboratory exercises 6
Seminar 4
Field exercises 4
Lecturer
Prof. Gabrijel Ondrašek, PhD
Prof. Lepomir Čoga, PhD
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Gabrijel Ondrašek, PhD
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) >91%
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje nastave i seminarski rad

Course coordinator

Prof. Gabrijel Ondrašek, PhD
Prof. Gabrijel Ondrašek, PhD

Course description

Modul je sastavljen od tri programske cjeline koje obrađuju usko-specijalizirane teme (sustave odvodnje i navodnjavanja, karakteristike objekata i opreme, karakteristike supstrata, ishranu bilja, kakvoću vode, kemijski sastav hranive otopine) iz područja gospodarenja vodom u suvremenih tehnologijama uzgoju poljoprivrednih kultura u zaštićenim objektima (staklenicima, plastenicima, tunelima).

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (elective course, 2 semester, 1 year)

General competences

Modul omogućuje znanja i vještine vezana za gospodarenje vodom (odvodnju, navodnjavanje, kakvoću vode i hranive otopine, odabir supstrata), mikroklimu (karakteristike pokrovnih materijala) te ishranu bilja (dijagnostičke metode opskrbljenosti i potrebe za biogenim elementima) u uzgoju poljoprivrednih kultura u zaštićenim prostorima.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
  Vježbe auditorne (samostalno)
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminari (samostalno uz usmenu prezentaciju odabrane teme)
 • Terenske vježbe
  terenske (skupine do 15 studenata)

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
optimalno gospodariti vodnim režimom u uzgoju poljoprivrednih kultura u zaštićenim prostorima Parcijalni ispit (kolokvij)
poznavati osnovne elemente i sustave odvodnje u zaštićenim prostorima Parcijalni ispit (kolokvij)
poznavati osnovne elemente i sustave navodnjavanja u zaštićenim prostorima Parcijalni ispit (kolokvij)
znati glavne karakteristike pokrovnih materijala i tipovi zaštićenih prostora Parcijalni ispit (kolokvij)
poznavati opremu za regulaciju mikroklime zaštićena prostora Parcijalni ispit (kolokvij)
znati glavne karakteristike hidroponskog uzgoja bilja Parcijalni ispit (kolokvij)
prepoznati i identificirati simptome nedostatka i suviška makro i mikroelemenata na biljkama Parcijalni ispit (kolokvij)
izačunati količine gnojiva potrebnih za pripremu hranjive otopine Parcijalni ispit (kolokvij)
demonstrirati uzorkovanje i pripremanje uzoraka supstrata, biljnog materijala i hranjive otopine Parcijalni ispit (kolokvij)
prilagoditi gnojidbu prema rezultatima kemijskih analiza, zahtjevima kultura i fazi razvoja. Parcijalni ispit (kolokvij)

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje nastavnog programa

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, prezentacija seminara

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Test znanja 1 30% <60%
60-70%
71-80%
810-90%
>91%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
11 predavanja, 8 vježbe 50 1,7
Test znanja 2 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
>910%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
11 predavanja, 8 vježbe 50 1,7
Test znanja 3 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
>910%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
11 predavanja, 7 vježbe 50 1,6
Seminar 10% 4 30 1,0
Ukupno 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje. Karakteristike supstrata i glavni klimatski parametri u zaštićenim prostorima. P
 2. Reguliranje suvišnih voda u uzgojnom supstratu. Sustavi odvodnje u zaštićenim prostorima. P
 3. Reguliranje suvišnih voda u uzgojnom supstratu. Sustavi odvodnje u zaštićenim prostorima. P
 4. Reguliranje nedostatka vode u zaštićenim prostorima. Sustavi navodnjavanja u zaštićenim prostorima. Doziranje vode pri navodnjavanju. P
 5. Reguliranje nedostatka vode u zaštićenim prostorima. Sustavi navodnjavanja u zaštićenim prostorima. Doziranje vode pri navodnjavanju. P
 6. Parametri sustava navodnjavanja. Kvaliteta vode za navodnjavanje. Ispiranje suvišnih soli iz uzgojnog supstrata. P*
 7. Parametri sustava navodnjavanja. Kvaliteta vode za navodnjavanje. Ispiranje suvišnih soli iz uzgojnog supstrata. P
 8. Pokrovni materijali i tipovi zaštićenih prostora. Oprema za regulaciju mikroklime zaštićena prostora. P
 9. Uvod u hidroponski uzgoj. P
 10. Terenske vježbe iz hidroponskog uzgoja povrća. V
 11. Priprema hranjive otopine – izračun potrebnih količina soli i troškova gnojidbe po jedinici površine. Metode dijagnostike u zaštićenim prostorima. Vizualna dijagnostika i primjena brzih test metoda (histokemijske metode) u dijagnostici. P
 12. Čimbenici koji utječu na usvajanje hraniva u hidroponskom uzgoju. Problematika uzorkovanja biljnog materijala i priprema za kemijsku analizu (uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu i spaljivanje uzoraka. P
 13. Dinamika hraniva u biljci. Kemijska analiza biljnog materijala. Interpretacija dobivenih rezultata sa graničnim vrijednostima. Specifičnosti gnojidbe u zaštićenim prostorima. P
 14. Laboratorijske i terenske vježbe o kakvoći vode i mjerenju vlage u tlu/supstratima. V
 15. Seminar. S

Obligatory literature

 1. Ondrašek G, Petošić D, Tomić F, Mustać I, Filipović V, Petek M, Lazarević B, Bubalo M. 2015. Voda u agroekosustavima. Sveučilišni udžbenik. Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Tomić F. i Ondrašek G. 2008. Interna skripta iz predmetnog modula
 3. Čoga L. Predavanja i Power Point prezentacija
 4. Benton Jones, J. (2012.) Hydroponics
 5. Borošić J i Benko B. Interna skripta

Recommended literature

 1. Salvino, L., (2003). Colture senza suolo in ambiente mediterraneo
 2. Parađiković, N., Kraljičak, Ž. (2008). Zaštićeni prostori – plastenici i staklenici