Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Melioracije (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Tijekom studija studentima se kroz najnovije znanstvene spoznaje i tehničko–tehnološka dostignuća omogućava stjecanje generičkih kompetencija, kao što su: sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost planiranja, analize.. i specifičnih kompetencija koja se odnose na studijski program multidisciplinarnog karaktera -sinteza hidrotehnike i agrotehnike.
Cilj je studijskog programa osposobiti studente za planiranje i izradu studijske dokumentacije (određenih podloga–pedoloških, hidroloških...) za potrebe hidromelioracija (odvodnju i navodnjavanje) i agromelioracija na poljoprivrednim i javnim površinama (parkovi), za praćenje i kontrolu pri izvođenju određenih hidrotehničkih radova (melioracijskih građevina)–izgradnja nasipa, izvođenje kanala, postavljanje cijevi, izgradnja infrastrukture... Zatim za održavanje melioracijskih i agromelioracijskih sustava te za održivo gospodarenje zemljištem, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa tla i voda u agroekosustavima.
Stečena znanja tijekom studija omogućavaju daljnje usavršavanje upisom na poslijediplomski studij ili zapošljavanje u tvrtkama koje se bave izradom podloga za projektiranje hidromelioracija, tvrtkama koje izvode melioracijske radove, tvrtkama koje se bave proizvodnjom i distribucijom melioracijske opreme, koje pružaju konzultantske usluge, tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Uspješno završen studij omogućava zapošljavanje u specijaliziranim institutima i zavodima, državnoj i lokalnoj upravi, savjetodavnim službama, te samozapošljavanje i vođenje raznovrsnih poslova iz područja melioracija.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
1.
6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
1.
3.00 Matematika 2 (157478)
Ninčević, M.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
Mustać, I.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 2.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14513
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Meliorativna pedologija (157080)
Sraka, M.
R1 60
(40+15+5)
2.
6.00 Odvodnja (144540)
Ondrašek, G.
R1 60
(31+25+4)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.
ECTS  Elective course: Group 14514 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541)
Ondrašek, G.
R1 60
(33+23+4)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Melioracije (144543)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Melioracije (144544)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14515
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
3.
6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
Kisić, I.
R1 60
(34+22+4)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
6.00 Hidrotehnika u poljoprivredi (144542)
Gilja, G.
R1 60
(40+16+4)
3.
ECTS  Elective course: Group 14516 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Mandušić, D.
R1 30
(15+0+15)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Poljoprivredna tehnika/Melioracije (169299)
0
(0+0+0)
4.