Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Suvremeni koncept povećanja poljoprivredne produktivnosti na održivi i ekološki prihvatljiv način, nezamisliv je bez iskorištavanja prirodnih mikrobnih procesa. Studijski program „Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi“ omogućuje studentima stjecanje kako fundamentalnih tako i primijenjenih znanja i vještina iz različitih mikrobioloških disciplina i srodnih područja kako bi studenti bili sposobni razumjeti nove znanstvene spoznaje te aktivno sudjelovati u primjeni ovih znanja u različitim područjima poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša.
Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u različitim znanstvenim i stručnim istraživanjima koja se odnose na što veću primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja mikrobne biotehnologije u području biljne i animalne proizvodnje te zaštite i kontrole kvalitete tla kao nezamjenjivog prirodnog resursa. Pri tome je značajno razviti sposobnost integriranja znanja iz različitih znanstvenih disciplina kako bi studenti mogli razumjeti i vrednovati kompleksnija područja u suvremenoj mikrobnoj biotehnologiji.
Nakon završetka studija, studenti će biti osposobljeni za različita daljnja znanstvena usavršavanja uključujući nastavak studiranja na doktorskom studiju. Obzirom na interdisciplinarnu koncepciju studija, studenti će biti osposobljeni za rad u mikrobiološkim laboratorijima na određivanju i praćenju stanja i promjena mikrobne komponente tla, za rad u inspekcijskim službama i laboratorijima za mikrobiološku kontrolu namirnica te za organizaciju i kontrolu mikrobnih biotehnoloških procesa u industriji i na obiteljskim gospodarstvima.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agroekologije
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Ekofiziologija (26168)
Poljak, M.
R2 30
(25+0+5)
1.
6.00 Gnojiva i gnojidba (144075)
Karažija, T.
R1 60
(48+8+4)
1.
3.00 Kemija tla (144076)
Bensa, A.
R1 30
(14+14+2)
1.
3.00 Postanak tla (144077)
Husnjak, S.
R1 30
(14+8+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
1.
6.00 Mikrobna ekologija (169416)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(45+10+5)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 20.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618)
Romić, M.
R2 30
(14+14+2)
2.
6.00 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava (144082)
Sikora, S.
R1 60
(42+6+12)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama (144083)
Sikora, S.
R1 60
(40+6+14)
2.
3.00 Rizosferna ekologija (26433)
Lazarević, B.
R2 30
(25+0+5)
2.
ECTS  Elective course: Group 14445 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
2.
6.00 Mikrobiologija namirnica (26663)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(44+16+0)
2.
6.00 Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji (116622)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (144316)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (144317)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14446 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (98343)
Blažinkov, M.
R1 60
(44+4+12)
3.
6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
Kisić, I.
R1 60
(34+22+4)
3.
6.00 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (157082)
Petek, M.
R2 60
(40+14+6)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
3.00 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane (185483)
Svetec, I.
R1 30
(20+0+10)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.
3.00 Mikrobiologija i biotehnologija vina (157088)
Sikora, S.
R1 30
(16+8+6)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Agroekologija/Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (169277)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14447 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Laboratorijske metode u mikrobiologiji hrane (132895)
Kozačinski, L.
R1 30
(10+14+6)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.