Study programme

Osnove tehnike i energetike obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (197972)

ECTS 5.00
English language R1
E-learning R1
Lecturer
Prof. Tajana Krička, PhD
Prof. Stjepan Pliestić, PhD
Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ante Galić, PhD
Assist. Prof. Krešimir Čopec, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70 %
Good (3) 71-80 %
Very good (4) 81-90 %
Excellent (5) 91-100 %

Course coordinator

Prof. Dubravko Filipović, PhD
Prof. Dubravko Filipović, PhD

Course description

Cilj predmeta je obraditi uvodna poglavlja u proizvodnji obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i gospodarenje otpadom s
posebnim naglaskom na sličnosti i specifičnosti tehničkih elemenata opreme i strojeva.

Type of course

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije i održivog gospodarenje otpadom.
Definirati elemente sustava različitih tehnologija proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te ocijeniti njihovu kvalitetu u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštiti okoliša.

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnici predaju gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjeravaju naučeno gradivo i vrednuju usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit

Students' obligations

Studenti su obavezni prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu

Obligatory literature

  1. Brkić, M. (2004). Termotehnika u poljoprivredi. 1. dio Tehnička termodinamika. Udžbenik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  2. Brkić, M., Janić, T., Somer, D. (2006). Termotehnika u poljoprivredi. 2. dio Procesna tehnika i energetika. Udžbenik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  3. Hnatko, E. (2001). Osnove termodinamike i termotehnike. Udžbenik Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.