Study programme

Primijenjene matematičke metode (197978)

ECTS 4.00
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-90%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje nastave, izrada zadaća, pristupanje ispitima znanja

Course coordinator

Assist. Prof. Biserka Kolarec, PhD
Assist. Prof. Biserka Kolarec, PhD

Course description

Temeljni predmet s naglaskom na primjeni matematičkih metoda potrebnih za analizu podataka o prirodnim resursima, obnovljivim i održivim izvorima energije i gospodarenju otpadom. Ovaj predmet razmatra kvantitativne metode u analizi okoliša. Studenti će naučiti primijeniti osnovne kvantitativne metode na čitav spektar problema od općeg značenja iz područja izvora energije i gospodarenja otpadom. Bit će uvedene analitičke tehnike koje se rijetko obrađuju u drugim predmetima. Cilj je studente opskrbiti alatima i osposobiti da pouzdano primjenjuju kvantitativne metode u istraživanju (modeliranje, diferencijalni i integralni račun, multivarijantni račun, sve kroz praktične primjere).

Type of course

Types of instruction

  • Auditorne vježbe
  • Konzultacije
  • Predavanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Operativno znanje osnovnih koncepata, metoda i tehnika matematičke analize Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primjena matematičkih znanja, uvida i metoda u rješavanju osnovnih problema prirodnih znanosti (obnovljivi izvori energije i gospodarenje otpadom) upotrebom sistematskog pristupa Sudjelovanje u radu u praktikumu, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Kritički osvrt na dobivene rezultate Rasprava rezultata u grupi
Interpretacija rezultata u terminima problema koji je modeliran Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Korištenja matematičkog softwarea u modeliranju problema Sudjelovanje u radu u praktikumu, izrada problemskih zadataka

Obligatory literature

  1. B. Kolarec: Primijenjene matematičke metode, skripta, AF, Zagreb

Recommended literature

  1. Hoffmann, L.D., Bradley, G.L., Calculus for Bussines, Economics, and the Social and Life Sciences, McGraw-Hill, N.Y., 2000.