Study programme

Sustav održivog čuvanja biomase (197986)

ECTS 4.00
English language R1
E-learning R1
Lecturer
Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Prof. Tajana Krička, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Assist. Prof. Ana Matin, PhD

Course description

Nakon žetve i sakupljanja biomase potrebno ju je skladištiti do trenutka njene distribucije i iskorištenja. Stoga je cilj predmeta upoznati studente s procesima skladištenja i dorade biomase, te izrade logističko-sabirnih centara kako bi se što bolje očuvala energetska svojstva biomase.

Type of course

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odrediti mogućnosti skladištenja biomase ovisno o obliku (sječka, bala, peleti, briketi)
Ustanoviti skladištenje i kvalitetu biomase preko fizikalnih i energetskih veličina
Prepoznati i primijeniti potrebnu doradu biomase s obzirom na krajni cilj korištenja proizvoda
Manipulirati biomasom unutar skladišta

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100% 4

Weekly class schedule

 1. Uvod u sustav održivog čuvanja biomase P - Pregled nastavnih jedinica, prikaz važnosti čuvanja te prednosti održivog čuvanja biomase.
 2. Podjela poljoprivredne biomase P - Vrste i oblici poljoprivredne biomase koji dolaze u skladište, te prednosti i nedostaci pojedinih vrsta skladištenja.
 3. Podjela poljoprivredne biomase P - Vrste i oblici poljoprivredne biomase koji dolaze u skladište, te prednosti i nedostaci pojedinih vrsta skladištenja.
 4. Sušenje P - Uloga sušenja u procesu skladištenja. Sušare specifične za različite oblike biomase (ventilatorske sušare, rotacijske sušare, Nisko-temperaturne kontinuirane sušara, modularne sušare za sušenje bala).
 5. Skladišta i silosi P- Skladištenje biomase ovisno o obliku. Definirati će se otvoreni tipovi skladišta, zaštitne tkanine, natkrivena skladišta te silosi za pelete.
 6. Proračun kapaciteta sušenja V- Izračun kapaciteta različitih vrsta sušara za biomasu.
 7. Zgušnjavanje biomase P - Princip rada peletirke i briketirke, uvjeti rada te krajni produkti.
 8. Seminari - Izlaganje seminara prema dogovorenim temama.
 9. Terenska nastava - Posjet tvrtkama.

Obligatory literature

 1. Matin, Ana; Krička, Tajana; Grubor, Mateja; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Zmaić, Krunoslav; Kiš, Darko; Kopilović, Ivan (2019):
  Iskoristivost posliježetvenih ostataka za proizvodnju zelene energije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska.
 2. Krička, Tajana; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola, Grubor, Mateja; Jurišić, Vanja; Matin, Ana; Voća, Neven; Dović, Damir; Horvat, Ivan (2017): Tehnologija uzgoja, dorade i skladištenja energetske kulture Sida hermaphrodita (L.) Rusby, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska.

Recommended literature

 1. Thomas Holz (2006). Holzpellet-Heizungen, ökobuch, Verlag GmbH, ISBN 3-936896-19-4 (prijevod)