Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija „Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti obrazovanje studenata u području poljoprivrednih znanosti i interakcije poljoprivrede i energije te održivog korištenja biomase, biogoriva i otpada u poljoprivredi. Stoga je cilj osposobiti studente za rješavanje problema u okolišu povezanih s poljoprivrednom proizvodnjom i korištenjem resursa u poljoprivredi za proizvodnju obnovljive energije, kao i gospodarenju različitim vrstama otpada. Tijekom studija studentima se kroz najnovije znanstvene spoznaje i tehničko-tehnološka dostignuća omogućava stjecanje generičkih kompetencija, kao što su: sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost planiranja, analize i specifičnih kompetencija koja se odnose na studijski program multidisciplinarnog karaktera -sinteza poljoprivrede i energije.
Cilj je studijskog programa osposobiti studente da prepoznaju pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja otpadom; usvojiti i analizirati prilagođeno interdisciplinarno znanje i demonstrirati tehničke vještine; samostalno odrediti tehniku i tehnologiju te sustavno planirati tehnološke operacije u proizvodnji obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom te osmišljavati i projektirati rješenja i načine pridobivanja energije iz obnovljivih izvora ili otpadnih tvari s obzirom na njihovo stanje, sastav i formu.
Studijski program otvara mogućnosti za zapošljavanje u područjima kao što su razvojni projekti ili institucije koje djeluju u području razvoja, visokog obrazovanja, istraživanja, privatnog poduzetništva, savjetodavnih poduzeća, institucija koje su odgovorne za zakonodavstvo – donošenje zakonske regulative i njeno provođenje, vladine i nevladine organizacije te lokalne, nacionalne i internacionalne institucije. Uz to je cilj osposobiti studente za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agronomije
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biomasa i biogoriva (197980)
Jurišić, V.
R3
(0+0+0)
1.
5.00 Osnove tehnike i energetike obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (197972)
Filipović, D.
R1
(0+0+0)
1.
4.00 Primijenjene matematičke metode (197978)
Kolarec, B.

(0+0+0)
1.
6.00 Gospodarenje otpadom u poljoprivredi (197981)
Voća, N.
R1
(0+0+0)
1.
4.00 Energetske kulture (197982)
Leto, J.
R1
(0+0+0)
1.
5.00 Tehnika u proizvodnji energetskih kultura (197983)
Bilandžija, N.

(0+0+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Prikupljanje i dobavni sustavi ostataka ratarske i voćarske proizvodnje (197984)
Bilandžija, N.

(0+0+0)
2.
3.00 Invazivne biljne vrste (197985)
Dujmović Purgar, D.
R1
(0+0+0)
2.
4.00 Sustav održivog čuvanja biomase (197986)
Matin, A.
R1
(0+0+0)
2.
4.00 Bioproizvodi iz lignocelulozne biomase (197987)
Jurišić, V.
R3
(0+0+0)
2.
4.00 Zbrinjavanje otpadnih tvari iz stočarstva (197988)
Konjačić, M.
R1
(0+0+0)
2.
3.00 Sjemenarstvo i rasadničarstvo energetskih kultura (197989)
Carović-Stanko, K.

(0+0+0)
2.
3.00 Biogoriva i biorazgradiva maziva za motore (197990)
Čopec, K.

(0+0+0)
2.
3.00 Korištenje otpadnih voda u poljoprivredi (197991)
Filipović, V.
R1
(0+0+0)
2.
3.00 Osnove bioekonomije (197992)
Šakić Bobić, B.
R1
(0+0+0)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 21.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Zbrinjavanje otpada iz mesa i mlijeka (197994)
Tudor Kalit, M.
R3
(0+0+0)
3.
6.00 Zaštita od bolesti i štetnika energetskih kultura (197993)
Vončina, D.
R1
(0+0+0)
3.
4.00 Integrirano gospodarenje otpadom kompostiranjem (197995)
Poljak, M.

(0+0+0)
3.
5.00 Tehnologija obrade organskog ostatka od voća i povrća (197996)
Šic Žlabur, J.

(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 16907
    => Required number of ECTS credits: 9.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Agro-industrijski ostaci kao hrana za životinje (197998)
Kiš, G.

(0+0+0)
3.
3.00 Mikroorganizmi u proizvodnji biogoriva (198001)
Mrkonjić Fuka, M.

(0+0+0)
3.
3.00 Proizvodnja biogoriva iz akvakulture i ribarstva (198002)
Piria, M.
R1
(0+0+0)
3.
3.00 Genetske modifikacije energetskih kultura (198004)
Bošnjak Mihovilović, A.

(0+0+0)
3.
3.00 Kružna ekonomija u održivom gospodarenju resursima (198005)
Hadelan, L.

(0+0+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 15.00
@ Teach.
hrs
Sem.
15.00 Diplomski rad - Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi (198020)

(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 16908
    => Required number of ECTS credits: 15.00
@ Teach.
hrs
Sem.
4.00 GIS i daljinska istraživanja u gospodarenju obnovljivih izvora energije (198007)
Kutnjak, H.

(0+0+0)
4.
4.00 Modeliranje procesa u tlu (198008)
Filipović, V.
R1
(0+0+0)
4.
3.00 Nanotehnologija u obnovljivim izvorima energije (198010)
Krička, T.
R1
(0+0+0)
4.
3.00 Modeliranje uzgoja energetskih kultura (198011)
Bilandžija, D.

(0+0+0)
4.
3.00 Projektni menadžment energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi (198013)
Grgić, Z.
R1
(0+0+0)
4.
2.00 Marketing i istraživanje tržišta obnovljivih izvora energije (198014)
Mesić, Ž.

(0+0+0)
4.
2.00 Zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja (198017)
Lemić, D.

(0+0+0)
4.
4.00 Primjena fermentiranog ostatka nakon proizvodnje bioplina kao gnojiva (198006)
Čoga, L.
R1 60
(20+14+6)
4.