Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Poljoprivredna tehnika (180.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Kroz suvremeni nastavni proces omogućit će se studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području poljoprivredne tehnike. Studij poljoprivredne tehnike pruža temeljna znanstvena i tehnološka znanja potrebna za planiranje, projektiranje, upravljanje i organiziranje procesa vezanih uz različite grane poljoprivredne proizvodnje. Kroz studij će studenti dobiti znanja o konstruiranju i razvoju poljoprivrednih strojeva, postrojenja i poljoprivrednih objekata, interakciji strojeva i tla, navodnjavanju i odvodnji, te unapređenju tehnologije u području precizne poljoprivrede i obnovljivih izvora energije. Primjenjujući stečena znanja iz poljoprivredne tehnike i tehnologije studenti će moći sudjelovati u temeljnim vještinama oblikovanja i konstruiranja poljoprivrednih strojeva i opreme, razvijati metode očuvanja tla i voda te poboljšanju procesa proizvodnje, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda. Kombinirajući stečena znanja iz poljoprivrednog strojarstva s onima iz biologije, kemije, fizike i matematike, studij priprema prvostupnike za rješavanje problema u poljoprivredi, zaštiti okoliša i iskorištavanju prirodnih resursa.

Academic title

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike (univ. bacc. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
1.
6.00 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme (144040)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
1.
3.00 Matematika 1 (132842)
Ninčević, M.
R1 30
(28+0+2)
1.
6.00 Pedologija (143876)
Bensa, A.
R1 60
(39+18+3)
1.
3.00 Osnove biologije u agronomiji (169235)
Ljubičić, I.
R1 45
(33+12+0)
1.
3.00 Tehnička fizika u poljoprivredi (26464)
Pliestić, S.
R1 30
(20+8+2)
1.
6.00 Agrikulturna kemija (63907)
Vinceković, M.
R1 60
(40+15+5)
1.
3.00 Informatika (143873)
Blašković, L.; Mandušić, D.
R1 30
(15+12+3)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.50
@ Teach.
hrs
Sem.
4.00 Osnove fitofarmacije (169236)
Mešić, A.
R1 60
(46+10+4)
2.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
2.
5.00 Uređivanje proizvodnih površina (169238)
Mustać, I.
R1 60
(37+19+4)
2.
3.00 Osnove proizvodnje povrća (169237)
Fabek Uher, S.
R1 40
(24+12+4)
2.
6.00 Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)
Skendrović Babojelić, M.
R1 60
(28+28+4)
2.
6.00 Osnove stočarstva (156986)
Kasap, A.
R1 60
(50+10+0)
2.
6.00 Ratarstvo (144043)
Pospišil, A.
R1 60
(33+24+3)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 33.50
@ Teach.
hrs
Sem.
5.00 Tehnika u ratarskoj proizvodnji (169240)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
3.
5.00 Tehnika u stočarskoj proizvodnji (169241)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
3.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
3.
6.00 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji (169227)
Sito, S.
R1 60
(31+12+17)
3.
6.00 Posliježetvena tehnologija (143818)
Krička, T.
R1 60
(42+12+6)
3.
6.00 Prerada voća i povrća (116383)
Dobričević, N.
R1 60
(30+26+4)
3.
5.00 Motori SUI i traktori (169239)
Čopec, K.
R1 60
(30+30+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 29.50
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Navodnjavanje (144047)
Romić, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
6.00 Ergonomija i zaštita na radu (169242)
Filipović, D.
R1 60
(30+30+0)
4.
4.00 Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda (169246)
Voća, S.
R1 60
(44+0+16)
4.
0.50 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)
Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S.
R1 30
(0+30+0)
4.
5.00 Transport u poljoprivredi (169245)
Pliestić, S.
R1 60
(40+14+6)
4.
5.00 Racionalno iskorištavanje poljoprivrednih strojeva (169244)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
4.
5.00 Izvođenje melioracijskih sustava (169243)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
4.

5 semester, 3 year

ECTS  Elective course: Group 14429
    => Required number of ECTS credits: at least 21.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biomasa poljoprivrednih kultura (144048)
Leto, J.
R1 60
(46+10+4)
5.
6.00 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme (143832)
Filipović, D.
R1 60
(30+25+5)
5.
6.00 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi (132867)
Pliestić, S.
R1 60
(40+20+0)
5.
6.00 Obnovljivi izvori energije (197685)
Voća, N.
R1 60
(48+12+0)
5.
ECTS  Elective course: Group 14430 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Agroklimatologija (169754)
Šestak, I.
R1 60
(42+14+4)
5.
6.00 Osnove agrikulture (169745)
Bogunović, I.
R1 60
(48+6+6)
5.
6.00 Ukrasno bilje (26750)
Židovec, V.
R2 60
(24+24+12)
5.
6.00 Objekti i oprema u stočarstvu (143901)
Ivanković, A.
R1 60
(38+14+8)
5.
3.00 Engleski jezik l (144576)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
5.
6.00 Uvod u ekološku poljoprivredu (197683)
Bilandžija, D.
R1 60
(36+12+12)
5.

6 semester, 3 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Završni rad-Poljoprivredna tehnika (131667)
30
(0+0+30)
6.
3.00 Stručna praksa-Poljoprivredna tehnika (144051)
120
(0+0+0)
6.
3.00 Stručni projekt-Poljoprivredna tehnika (144052)
30
(0+0+0)
6.
ECTS  Elective course: Group 14431 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi (132870)
Pliestić, S.
R1 60
(38+18+4)
6.
6.00 Strojevi i metode za aplikaciju pesticida (144049)
Kovačev, I.
R1 60
(30+30+0)
6.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
6.
6.00 Tehnike u održivim agroekosustavima (185447)
Bilandžija, N.
R1 60
(40+10+10)
6.
ECTS  Elective course: Group 14432
    => Required number of ECTS credits: max 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ekološko stočarstvo (26173)
Konjačić, M.
R1 60
(44+5+11)
6.
6.00 Krmno bilje na oranicama (143887)
Maćešić, D.
R1 60
(24+30+6)
6.
6.00 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
Bubalo, D.
R1 60
(32+24+4)
6.
6.00 Agrarna i ruralna politika 1 (132791)
Mikuš, O.
R1 60
(30+0+30)
6.
3.00 Ekonomika nabave i korištenja poljoprivredne tehnike (185451)
Očić, V.
R1
(0+0+0)
6.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
Mesić, M.
R1 60
(40+16+4)
6.