University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Biljna virologija (173291)

ECTS 6.00
English language R1
Teaching hours 30
Lectures 10
Laboratory exercises 10
Seminar 10
Lecturer
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-69.9%
Good (3) 7o-79.9%
Very good (4) 80-89.9%
Excellent (5) > 90%
Conditions for obtaining signature
Redovno pohađanje nastave

Course coordinator

Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD

Course description

Biljna virologija je disciplina fitopatologije, koja proučava viruse i subviralne patogene kao biljne patogene (sateleitne RNA, viroide), te bolesti (viroze i viroidoze) koje oni uzrokuju na biljkama domaćinima

Type of course

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavati morfologiju ili građu virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati ekologiju vriusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati fiziologiju virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati interakciju biljaka sa virusima i subviralnim patogenima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavanje sistematike virusa Pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema planu, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koju osiguravaju ishodi učenja i stečene kompeticije studenata, omogućuje kontaktiranje studenata s predmetnim nastavnicima i suradnicima.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbi i seminara) te izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 3 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 90 3
Seminar 3 do 59 %
60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 90 3
Ukupno 6 do 59 61-70 71-80 81-90 91-100 do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 30 180 6

Weekly class schedule

 1. Silabus modula - Ciljevi kolegija, ishodi učenja, načini i struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura
 2. Morfologija ili građa virusa i subviralnih patogena
 3. Ekologija virusa i subviralnih patogena
 4. Fiziologija virusa i subviralnih patogena te njihova interakcija s biljkama domaćinima
 5. Sistematika virusa, najvažnije i najčešće viroze i viroidoze biljaka
 6. Seminari
 7. Seminari
 8. Seminari
 9. Seminari
 10. Seminari
 11. Laboratorijske vježbe
 12. Laboratorijske vježbe
 13. Laboratorijske vježbe-
 14. Laboratorijske vježbe
 15. Laboratorijske vježbe

Obligatory literature

 1. Juretić, N. (2002): Osnove biljne virologije. Školska knjiga d.d. Zagreb

Similar course at related universities

 • Fitopatogeni virusi i viroidi (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija)