University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Bioraznolikost: očuvanje i održivo korištenje (173301)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 10
Auditory exercises 10
Seminar 10
Lecturer
Prof. Mihaela Britvec, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD
Assoc. Prof. Ivica Ljubičić, PhD
Prof. Marina Piria, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Sandro Bogdanović, PhD
Prof. Marina Piria, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Mihaela Britvec, PhD
Prof. Mihaela Britvec, PhD

Course description

Sadržaj predmeta omogućuje studentima jasnije poznavanje i razumijevanje bioraznolikosti s posebnim naglaskom na važnost održivog korištenja i očuvanja biološke raznolikosti.

Type of course

General competences

Predmetom usvojena znanja i vještine omogućuju odgovorno i kritičko promišljanje o stanju i budućnosti bioraznolikosti, njezine uloge u ekosustavu, kao i sagledavanje značaja bioraznolikosti za čovjeka. Razumijevajući i povezujući stečena znanja doktorandi će moći uspješnije i aktivnije raditi na očuvanju i zaštiti bioraznolikosti te na taj način doprinijeti održivom razvoju poljoprivrede i srodnih područja.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
objasniti filogenetske osnove i prostornu podjelu bioraznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
identificirati životne prostore aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
izdvojiti težišta biološke raznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prepoznati značaj raznolikosti ekosustava, razumijeti važnost bioraznolikosti za čovjeka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
ustanoviti prijetnje bioraznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
opisati posljedice klimatskih promjena na bioraznolikost aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
argumentirati zaštitu bioraznolikosti putem održivog korištenja aktivno sudjelovanje tijekom nastave i/ili usmeni ispit
odabrati mjere očuvanja biološke raznolikosti. aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Weekly class schedule

 1. TEORETSKE I FILOGENETSKE OSNOVE. Što je bioraznolikost? Raznolikost životnih zajednica i ekosustava. Raznolikost vrsta ili interspecifična raznolikost. Postanak bioraznolikosti. Kako se može sagledati cjelokupna raznolikost? Biološki sustav. Biogeografski poredak. Fitocenološki sustav. Tipovi biotopa i ekosustava. Promjene bioraznolikosti nastale ljudskim djelovanjem: antropogene promjene krajobraza i vegetacije u Europi, antropogene promjene vodenih staništa, antropogeni rast bioraznolikosti.
 2. PROSTORNA PODJELA BIORAZNOLIKOSTI. Terestrični i akvatični životni prostori: Klimatske zone, vegetacijske zone i biomi. Mora i oceani. Kopnene vode. Specifična staništa malih površina. Kultivirani krajolik. Naselja.
 3. TEŽIŠTA BIORAZNOLIKOSTI. Endemi. Težišta bioraznolikosti (Biodiversity Hotspots). Zemlje s mega bioraznolikošću. Global 200 eko-regije. Intaktni šumski krajolici. Ostala ključna područja bioraznolikosti. Posljednja područja divljine. Svjetska baština. Otoci. Jesu li naselja središta bioraznolikosti?
 4. PRIJETNJE BIORAZNOLIKOSTI. Ugrožavanje bioraznolikosti: evidentiranje ugroze i njeni uzroci. Ugrožavanje direktnom intervencijom. Ugrožavanje antropogenim promjenama ili uništavanjem staništa. Introdukcija stranih vrsta. Ugrožavanje neobiotima. Posljedice sportskih i drugih aktivnosti u slobodno vrijeme. Ugrožavanje prometnicama. Značaj svjetlosnog onečišćenja. Posljedice klimatskih promjena na bioraznolikost.
 5. OČUVANJE I ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI. Zakoni, uredbe i konvencije za zaštitu bioraznolikosti: globalni sporazumi, europske konvencije i direktive. Sudjelovanje civilnog društva u primjeni konvencija. Teorija i praksa zaštite vrsta i biotopa: projektne, znanstvene i administrativne osnove. Nacionalne strategije o bioraznolikosti. Postavljanje prioriteta. Mjere zaštite i očuvanja vrsta. Renaturalizacija, restauriranje, njega i ponovna uspostava prirodnih životnih prostora. Njega životnih prostora kultiviranog krajolika. Zaštita prirode u naseljenom području. Značaj poremećaja za očuvanje bioraznolikosti. Umrežavanje biotopa. Kontrola učinkovitosti i monitoring. Zaštita klime u okviru mjera zaštite bioraznolikosti. Uspjeh mjera i odredbi zaštite. Zaštita održivim korištenjem i ekološkim obrazovanjem.

Obligatory literature

 1. Interna skripta (sadržaj se prilagođuje studentima s obzirom na područje njihovog istraživanja)

Recommended literature

 1. Biedinger, N., Barthlott, W., Winiger, M., Biodiversity. A Challenge for Development Research and Policy, Springer, Berlin, 2010.
 2. Nikolić, T., Milović, M., Bogdanović, S., Jasprica, N., Endemi u hrvatskoj flori, Alfa, Zagreb, 2015.
 3. Weber, E., Warum wir ohne Vielfalt nicht leben können, Springer, Berlin, 2018.
 4. Wittig, R., Niekisch, M., Biodiversität: Grundlagen, Gefährdung, Schutz, Springer, Berlin, 2014.