University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Biotehnologije u svinjogojstvu (173310)

ECTS 6.00
English language R2
E-learning R12
Teaching hours 30
Lectures 10
Practicum 10
Seminar 10
Lecturer
Prof. Zoran Luković, PhD
Assist. Prof. Dubravko Škorput, PhD
Prof. Danijel Karolyi, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Zoran Luković, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Zoran Luković, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Zoran Luković, PhD
Prof. Zoran Luković, PhD

Course description

Biotehnologije u svinjogojstvu studentima poslijediplomskog studija nude pregled najvažnijih tehnologija koje se koriste u suvremenoj proizvodnji svinja. Pored teorijske podloge veliki naglasak se stavlja na praktičnu primjenu sofisticiranih softvera koji se koriste u selekciji svinja, primjenom metoda kvanitativne genetike.

Type of course

General competences

Student će nakon položenog ispita biti upoznat sa suvremenom primjenom tehnologije u svinjogojstvu.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -