University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Metode procjene ekološke kakvoće u sustavu integrirane zaštite bilja (173801)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 10
Auditory exercises 10
Seminar 10
Lecturer
Prof. Božena Barić, PhD
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Božena Barić, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Božena Barić, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Božena Barić, PhD
Prof. Božena Barić, PhD

Course description

-Glavni cilj predmeta jest upoznati studente s procjenom kvalitete okoliša u integriranom sustavu zaštite bilja.
Elementi ekološke infrastrukture kao što je blizina živica, livada, šuma, ribnjaka, jezera itd. imaju pozitivan ili negativan utjecaj na održivost agroekosustava. Razmatrati će se metode procjene elemenata ekološke infrastrukture na ekološku povoljnost proizvodnje.
Predmet razmatra o prednostima i nedostacima bioloških mjera zaštite bilja u slučaju uvođenja prirodnih neprijatelja u svrhu suzbijanja štetnih organizama.

Type of course

Types of instruction

 • Konzultacije
  Studentu su dostupne konzultacije i pojašnjenja oko izrade seminara
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Seminarski rad
 • Predavanja
  1-2 Uzroci biološke ravnoteže 3-4 Pesticidi i zagađenje okoliša 5-6 Uloga ekološke infrastrukture na okoliš 7-8 Udaljenost ekološke infrastrukture i poljoprivredne površine (utjecaj korisnih kukaca na ravnotežu) 9-10 Vrednovanje ekološke kakvoće
 • Provjere znanja
  Izrada seminarskog rada, prezentacija i usmeni ispit.
 • Terenske vježbe
  Vrednovanje ekološke infrastrukture na polju. Definiranje ključnih štetnih organizama po kulturi istraživanja i mogućnosti suzbijanja na klasičan način biološke zaštite bilja.

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati nastavu za pojedinog studenta u terminu koji obostrano odgovara. Pripremiti materijale i potrebnu literaturu.

Students' obligations

Pripremiti seminarski rad i usmeno odgovarati iz tematike izrade doktorskog rada.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. 1.Ciglar,I. (1988): Integrirana zaštita voćaka i vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec

  2.Maceljski, M., Igrc BarčićJ. (1998): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja, Zrinski d.d. Čakovec

  3.Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Barić, B. (2006): Štetočinje vinove loze, Zrinski d.d. Čakovec

Recommended literature

 1. 1.Boller, E. F., Hani, F., Poehling, H.M. (2004): Ecological infrastructures: Ideabook on functional biodiversity at the farm level, Lindau, OIBC

  2.Braun- Blanquet, J. (1965): Plant sociology: the study of plant communities